Alkol kandan ne kadar sürede çıkar

Alkolun vücuttan atılması alkol oranına göre 48 ila 72 saat arasında değişmektedir.Alındıktan 1 saat sonra alkol vücuttan atılmaya başlar ve saatte 0,1 promil atılır. Buna göre 1 promil alkol aldıysanız 11 saat sonra vücudunuzdan atılmış olur.

Alınan alkol mideden başlayarak barsak kanalında hızla emilir ve vücut sıvılarına dağılır. İnce barsaktan emilim mideden daha hızlı olduğu için mide boşalmasının gecikmesi (örnek: alkolün gıdalarla beraber alınması) emilimi yavaşlatır. Bu nedenle aç karna alındığında hemen sarhoş olunur.Alkol kana geçince önce portal yolla karaciğere gelir. Karaciğer ve midedeki Alcoholdehydrogenase (ADH) enzimlerinin ilk geçişteki etkileri sebebi ile ağızdan alınan alkolun konsatrasyonunu aynı süre içinde damardan verilen aynı miktardaki alkolden daha az yükselir. Aspirin mide ADH aktivitesini baskılayarak alkol biyoyararlanımını artırır. Kadınlarda midedeki ADH aktivitesi erkeklerden düşüktür. Bu yüzden kadınların alkole tahammülü daha azdır ve çabuk sarhoş olurlar. 70 kg ağırlığında bir insan bir saatte yaklaşık 9 mL (7 g) alkol metabolize eder. Bir büyük bardak (Arjantin) (600 mL) bira yaklaşık 21 g alkol içerir. Akşam yemeğinde bir büyük şarap içen kişinin ertesi sabah kanında alkol bulunur. Alkolün pek azı metabolize edilmeden idrar, ter ve solunum havası ile atılır. % 90-98’i, büyük ölçüde karaciğerde olmak üzere, asetaldehid üzerinden asetata metabolize edilir. Etanolün asetaldehide oksidasyonuna ADH, katalaz, ve bir mikrozomal sitokrom P450 etanol oksitleyen sistem aracılık eder. Karaciğerde en çok ADH enzimi aracıdır. Alkol metabolizmasında genetik faktörler de önemlidir. ADH3 aleli taşıyanlarda alkol klirensi belirgin olarak diğer alelleri taşıyanlardan yavaştır. Kronik alkol alanlarda sitokrom P450 sistemi de oldukça aktiflenir; bu sistem diğer bazı ilaçların detoksifikasyonunda (warfarin, phenytoin gibi) da görev aldığı için bu ilaçların klirensi artabilir: Akut alımlarda ise P450 ile yıkılan ilaçların klirensinde, aynı enzim sistemi için alkol rekabete girdiğinden, aksine azalma olabilir.