Erkekte Üremeyi Etkileyen İlaçlar

Erkekte Üremeyi Etkileyen İlaçlar

Erkekte üremeyi etkileyen ilaçlar hangi mekanizmalarla etki ederler?

 -Hipotalamus-hipofiz-testis aksını bozarak

-Sperm üretimini etkileyerek
-Sperm hareketlerini etkileyerek
-Sperm olgunlaşmasını etkileyerk
-Ereksiyon fonksiyonunu bozarak
-Ejakulasyonu etkileyerek
-Sperm iletim-taşınma-depolanma kanallarını etkileyerek(epididim-vazalar)

Sperm testi

 

Erkekte üremeyi etkileyen ilaçlar hangileridir?

-Androjenler
-Yüksek doz kortikosteroid kullanımı
-Siproteron
-Simetidin
-Spirinolakton
-Metotraksat
-Kolsişin
-Nitrofurantoin
-Niridazol
-Sulfasalazin
-Kokain
-Alkol
-Amiodarone
-Nifedipine
-Allopürinol
-Nikotin
-Prokain
-Propranolol
-Kinin
-Klorpromazin
-Minosiklin
-Klorterasiklin
-Alfabloker ilaçlar
-Ganglion blokerleri
-Trisiklik antidepresanlar
-Monoaminooksidazlar
-Fenotiazinler
-Betabloker ilaçlar
-Tiazid grubu diüretikler