Kadıköy Tam Kapsamlı Check-up

Kadıköy Tam Kapsamlı Check-up

Tam Kapsamlı Check Up   (Gold)

LABORATUVAR TETKİKLERİ

KANSER TARAMASI

CEA , AFP , LDH ,CA 125 , CA 19-9 , CA 15-3-Ca
Kanser erken teşhisi için yapılan tetkiklerdir .Tümör belirteçleridir.Vücudun herhangi bir yerinde kanser veya tümör oluşumlarını belirler. (Meme Kanseri, Barsak Kanseri, Akciğer Kanseri, Gırtlak, Mide Kanseri,Kan Kanseri, Rahim Kanserleri v.s belirler.)

Kalsiyum Düzeyi (Ca): Hiperparatiroidizm, maling hastalıklar, vitamin D intoksikasyonu, Paget hastalığı,Paget hastalığı(Kemik Deformasyonu), immobilizasyon, tirotoksikoz da düzeyleriKemik erimesi, tiroid(guatr) hastalıkları, böbrek yetmezliği, magnezyumdüşüklüğü, böbrek fonksiyon bozuklukları v.s

ASO(Anti-Steptolizin-O) : Geçirilmiş streptokok infeksiyonunu gösterir. Romatizmal araştırma testidir.

CRP (C-Reaktif Protein) : Romatizmal hastalıklarda aktivasyonun en iyi göstergelerinden biridir. İnfeksiyonun varlığını gösterir

RF(Romatoid Faktör) :Romatoid artirit tanısı (Kalp Romtizması)

Anti HIV 1+2 :HIV (Aids) virusünün vucuda alınımından yaklaşık 2 hafta sonra hiv P24 antijeni tesbit edilir.

HIV P24 Antijeni : HIV virusunu yaklaşık 15 -20 gün içinde en hızlı şekilde tesbit eder.

SARILIK TAHLİLLERİ

HbsAg : İnsanda bulunan Hepatit B antijeninin niteleyici tespiti için yapılan testtir.

Anti-HBs:  HBsAg´ye karşı oluşmuş antikorları gösteren kantitatif bir testtir. HBs Aşısı kontrolü, bağışıklık kontrolü.

Anti-HCV (Hepatit C Virüsü): HCV´ ye karşı oluşan antikorların niceleyici tespiti için yapılan kalitatif bir testtir.

Anti HAV : HAV (Hepatit A) virüsüne karşı oluşan antikorların kantitatif tespiti için yapılan testtir.

Hs-CRP( Hassas CRP ) : Doku hasarı, infeksiyon, ya da akut inflamasyona neden olan çeşitli hastalık durumlarında CRP seviyeleri normalin üzerine çıkar. Çalışmalar yüksek duyarlıklı testlerle yapılan CRP ölçümünün gelecekte kardiyovasküler veya periferal vasküler hastalık gelişmesi riskine ilişkin güçlü bir bağımsız öngösterge niteliğinde olduğunu göstermiştir. Yüksek duyarlıklı CRP ölçümlerinin aynı zamanda, kardiyovasküler hastalık riskini belirler. Kalp krizi ve inme riski belirleyici.

TROİD FONKSİYON TESTLERİ : İç ve dış guatr teşhisi, Tiroid kanseri ve tiroid hastalıkları, hormon dengesi.

Serbest T3,Serbest T4,Total T3,Total T4,TSH

LİPİD PROFİLİ : Kandaki yağ ve kolesterol oranlarını belirler

Total Kolesterol ,HDL-Kolesterol (İyi) ,VLDL-Kolesterol ,
LDL – Kolesterol (Kötü) ,Trigliserid(Kan Yağları)

Sodyum (Na) : Vücuttaki hücre dışı sıvının en önemli katyonudur.Sıvı- elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır.Kas çalışmasını sağlamaktadır.Tansiyon hastalıkları erken teşhisi için önmlidir.

Potasyum (K) : Potasyum, hücre içinin ana katyonudur. Sinir ve kas aktivitesi için kritik rolü vardır.Asit Baz,elektrolit dengesi tansiyon hastalıkları erken tanısı için gereklidir.

Klorür (Cl) : Susuzluk, Cushing sendromu, Diabetes İnsipitus, respiratuar alkalozis, metabolik asidoz

(uzun süren ishal sonucu) ve bazı böbrek yetmezliğinde artabilir.Asit baz ve elektrolit dengesi.

SARILIK ARAŞTIRMASI :BİLURİBİNLER

Total Bilirubin, Direkt Bilirubin ,İndiirekt Bilirubin

PROTEİNLER ve GLUKOZ :

Total Protein : Protein kaybının arttığı böbrek sendrom, ağır yanık, karaciğer hastalıkları, yetersiz protein alınımında düşer.Artmış düzeyleri, susuzluk ve multiple myolomda görülür. Böbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.

Albumin : Akut ve kronik enflamasyonlar, karaciğerin sentez kapasitesinin azalması , nefrotik sendrom, yanık, travma gibi vücut yüzeylerinde kaybın artması, Plazma su konsantrasyonunun azaldığı durumlarda konsantrasyonu yükselir

Globulin : Böbrek ve kraciğer hastalıklarının takibinde kullanılır.

Kan Şekeri(Glukoz):Şeker hastalığı tanısı,diyabet hastalıkları.Karbonhidrat metabolizmasının değerlendirmesi.

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

Üre : Böbrek fonksiyon yetmezlikelrinde düzeyleri yükselir. Düşük protein alımlarında, artmış protein sentezi, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte düzeyleri düşer.

Kreatinin : Kreatinin düzeyinin yükseldiği durumlar böbrek fonksiyon bozukluğu, kas hastalıları, şok, dehidratasyon, hipertiroidizm,akromegali ve gigantizm, et türü gıdaların alımı kan kreatinin düzeyinin azaldığı durumlar kas kitlesinin azalması,şiddetli karaciğer hastalığı, yetersiz protein alımı ve gebelikdir.

Ürik Asit : Gut Hastalığı, böbrek yetmezliği, alkolizm, lösemi, açlık, down sendromu, kurşun zehirlenmesi.Ağır ekzersiz ve yüksek pürinli diyetlerde yükselebilir.

Tam İdrar Anlizi : İdrar sedimenti, idrarda şeker, protein, albumin, nitrit, keton, ürobulin, ürobilinojen, PH,Dansite,Renk,yoğunluk,İltihap,taş veya kum dökme gibi böbrek ve idrar yolları hastalıklarının teşhisi.

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

SGOT (AST): Sırasıyla kalp, karaciğer, iskelet kası, böbrek, beyin, pankreas, dalak ve akciğer dokularında oluşan hasarları belirler. Hücre hasarı gerçekleştikten sonra 12 saat içinde seviyeleri yükselir.

SGPT (ALT) : Primer olarak karaciğer hastalıklarının tanısında ve bunun yanısıra hepatit tedavisinin, aktif postnekrotik sirozun ve tedavi sonrası ilaç etkilerinin izlenmesinde kullanılır.

Gama Glutamil Transferaz (GGT) : GGT esas olarak böbrek, karaciğer ve pankreas kaynaklı bir enzimdir. Böbrekte daha yoğun olmasına rağmen genellikle karaciğer değerlendirilmesinde kullanılır.Karaciğer hastalıkları, Kolon ve göğüs kanserlerinin tanısı.

Alkalen Fosfataz(ALP) : Karaciğer ve kemik hastalıklarının değerlendirilmesinde,Safra kesesi ,İntrahepatik ve extrahepatik kolestaz,siroz, hepatitler, infeksiyöz mononukleoz gibi karaciğer hastalıklarında Paget Hastalığı, metastatik kemik tümörleri, kemik kırıkları gibi durumlarda artar

KANSIZLIK TARAMASI:

Demir(Fe): Anemilerin (kansızlık) tiplendirilmesinde  kullanılır.

Demir Bağlama(Fe B): Demir eksikliği anemisinde seviyesi yükselir.Demir ile beraber değerlendirilir.

TAM KAN SAYIMI (Hemogram18 parametre):

Kan sayımı analizi en sık istenen temel tarama testlerinden biridir. Kan sayımı bulguları, hematolojik ve diğerSistemlerde ilgili olarak çok önemli bilgiler sağlar. Kansızlık vekandaki ilthap,lösemi veya pıhtılaşma problemlerini belirler.

MİDE HASTALIKLARI:

HPSA(Helicobacter pylori) : Bu bakterinin asitle birlikte, ülser oluşumunda rol oynayan en güçlü etken olduğu saptanmıştır. Bakteri hem koruyucu faktörleri azaltarak, hem de mide asidinin gücünü arttırarak mide ülserine neden olmaktadır. H.pylori ile infekte ve aşırı asit salınımı olan kişiler mide ülseri, mide kanseri ve duedonum ülseri için büyük risk taşırlar.Mide hastalıklarına yol açan bakteridir.

RİSK TARAMASI

Homosistein : Hiperhomosisteineminin artmış iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler atak, periferik arter hastalığı ve derin ven trombozu riskiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Gebelerde ise nöral tüp defekti ve preeklampsi için risk faktörüdür.Damar sertliğ,pıhtı atması,emboli,beyin damar tıkanıklıkları riski,kalp hastalıkları riski gibi birçok önemli hastalığı erken teşhis eder.Sadece birkaç checkup firması bu testi bilinçli olarak yapmaktadır.

PSA-Prostat Spesifik Antijeni :Erkeklerde prostat bezi iltihabı ve prostat kanseri tanısında kullanılır. Amerikan Kanser Cemiyeti 40 yaş sonrası erkeklerde erken teşhis için digital rectal muayene ile birlikte PSA´yı önermektedir(40 yaş üstü erkeklere yapılır)

Dışkı Mikroskopisi : Dışkının mikroskopla incelenmesidir,parazit ve yumurtalarının,kurtcuk ve asalakların tesbiti,

teşhisi,sindirim,iltihap ve gizli kanama teşhisi,ishale yol açan mikropların tesbiti.

Gaitada Gizli Kan: Gizli iç kanama yada mide kanaması gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır.

GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ 

Akciğer Filmi(Grafisi) : Akciğer hastalıkları, Akciğerde tümör ve lezyon belirlenmesi, zatürre ve verem gibi hastalıkların teşhisi.Kalp ve aort damarının durumu.Kist oluşumu ve bronşların durumunun belirlenmesi.

EKG(Elektrokardiografi): Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin incelenmesi, kalp ritm bozuklukları,kalp krizi,aritmi,taşikardi,kalp kapakçıklarındaki anormallikler.

Tüm Batın Ultrasonu (USG) : Tüm iç organların uzman radyoloji doktoru tarafından görüntülenmesi,karaciğer,dalak,safra kesesi,safra yolları,böbrekler,pankreas,üriner sistem,yumurtalıklar,mesane,prostat v.s .Kum,taş kist gibi oluşumların teşhisi.

Alt Batın Ultrasonu(USG): Alt pelvik bölgesinde buluna organların uzman hekim radyolog tarafından görüntülenip değerlendirilmesi.

Troid Ultrasonu (USG) : Troid bezi ultrasonu ,guatr hastalıklarının tanısı,kist ve kitle oluşumu, tiroid bezindeki büyümeler v.s uzman hekim tarafından görüntülemesi gerçekleştirilir.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lunar): Kemik erimesi ve kemik hastalıkları tanısı,50 yaş üstü baylar için geçerlidir.

Sistemik Konsültasyon : Sonuçların uzman RADYOLOJİ hekimi tarafından değerlendirilmesi.

DOKTOR DEĞERLENDİRMESİ

Laboratuvar Doktor Değerlendirmesi: Sonuçlar Laboratuvar Uzman Hekimleri Tarafından değerlendirilir,gerekli izahat ve öneriler ,tavsiyeler verilir,anaormal sonuçlar hakkında ilgili branş hekimine yönlendirilir.

Önemli :

Check up için gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir.Tam 12 saat açlık önerilir.

Akşam 21:00′den itibaren (katı, sıvı, alkol, sigara) hiçbir gıda ve madde alınmamalıdır.

Saat 21:00 ile 24:00 arası sadece ihtiyaç karşılanması için su tüketilebilir.Gereğinden fazla su içilmemelidir.