İstanbul Laboratuvarları olarak, İstanbul’da en uygun tahlil fiyatları ile Avrupa ve Anadolu yakasında tahlil hizmeti vermekteyiz.
Ayrıca İstanbul dışında yaşayan hastalarımıza, numunelerini kargo ile göndererek, uygun tahlil hizmetinden faydalanmalarını sağlıyoruz.

Kan tahlilleri, genetik testler, gıda allerji testleri, gebelik tahlilleri ve idrar tahlilleri başta olmak üzere ihtiyacınız olan bütün tahlil hizmetlerine İstanbul Laboratuvarlarında uygun fiyatlara ulaşmanız mümkündür.

Yasalar gereği tahlil fiyatlarını internet sitemizde yayınlayamıyoruz.
Liste Türk tabipler Birliğinin Yayınladığı Asgari Ücret tarifesidir.

Aşağıdaki bilgilerden bizlerle iletişime geçerseniz ya da tahlil fiyatları formunu doldurursanız; sizinle en uygun tahlil fiyatlarımızı paylaşabiliriz. SGK mensuplarına indirimlerimiz mevcuttur. Ayrıca tüm Anlaşmalı Kurumları ilgili sayfamızdan görebilirsiniz.

444 7 LAB
444 7 522

Mecidiyeköy Meydanı ve Kadıköy Acıbadem’de,Hasanpaşada  Hizmetinizdeyiz

Fiyatlar için E-Mail:  info@labistanbul.net

İlgili Aramalar : Laboratuvar Test Ücretleri , Laboratuvar Tahlil Fiyatları ,Tetkik Ücretleri, Analiz Ücretleri , Kan Tahlil Ücretleri, Kan Analizi Ücretleri , Laboratuvar Tetkik Fiyatları, Görüntüleme Ücretleri, Görüntüleme Fiyatları, Ultrason Fiyatları, Doppler Fiyatları, Röntgen Fiyatları, Görüntüleme Merkezi Fiyatları , USG Fiyatları .

 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ (TTB) FİYAT LİSTESİ   TTB Birimi  FİYAT LİSTESİ
LABORATUVAR İNCELEMELERİ    
A
ACE (Angiotensin Converting Enzyme) 158,76
ACTH (Adrenokortikotropik hormon) 121,716
Adacık antikoru (ICA) 132,3
Adenovirus IgA 105,84
Adenovirus IgG 105,84
Adenovirus IgM 105,84
Adenozin deaminaz 79,38
Aktif Vitamin B-12 düzey tayini 185,22
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 37,044
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT) 47,628
Aktive protein C rezistansı 127,008
Alanin aminotransferaz (ALT, SGPT) 26,46
Albümin 15,876
Albümin, BOS 47,628
Aldolaz 47,628
Aldosteron 121,716
Alfa subunit PGH 121,716
Alkalen fosfataz (ALP) 26,46
Alkalen fosfataz, ısı rezistans testi 52,92
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi 185,22
Alkalen fosfataz, kemik spesifik 74,088
Alkol (etanol), serumda 79,38
Alüminyum (AAS ile) 211,68
Amilaz 26,46
Amilaz, pankreatik 42,336
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC) 158,76
Aminolevulinik asit (ALA) 79,38
Amip antikoru, IHA 63,504
Amitriptilin 121,716
Amobarbital 121,716
Amonyak 52,92
ANA Profil-8 (dsDNA, RNP, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1) 317,52
ANA Profil-12 (dsDNA, RNP(A, C, 70), SM, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, Nucleosom, Histon, PO) 476,28
ANA Profil-25 (nucleosom, dsDNA, histon, SM, RNO 68 D/A/C, SM/RNP, SS-A, Trim21, SS-B, Scl-70, Ku, PM/Scl, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, ribosom, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 native, F-actin) 846,72
Androstenedion 105,84
Anjiyotensin II 121,716
Anti A 37,044
Anti adrenal antikor (IFA) 132,3
Anti B 37,044
Anti beta-2 glikoprotein IgA 105,84
Anti beta-2 glikoprotein IgG 105,84
Anti beta-2 glikoprotein IgM 105,84
Anti CMV IgG 84,672
Anti CMV IgM 84,672
Anti ds DNA 105,84
Anti düz kas antikoru (ASMA) 105,84
Anti endomisyum IgA 95,256
Anti endomisyum IgG 95,256
Anti-F-Actin IgA 132,3
Anti fosfatidilserin IgA 132,3
Anti fosfatidilserin IgG 132,3
Anti fosfatidilserin IgM 132,3
Anti-fosfolipid IgG 105,84
Anti-fosfolipid IgM 105,84
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgG 158,76
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgM 158,76
Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru) 0
Anti gangliozid IgG panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b) 185,22
Anti gangliozid IgM panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b) 185,22
Anti gliadin IgA 95,256
Anti gliadin IgG 95,256
Anti glomerül bazal membran 105,84
Anti HAV IgG 79,38
Anti HAV IgM 79,38
Anti HBc IgG 79,38
Anti HBc IgM 79,38
Anti HBe 79,38
Anti HBs 63,504
Anti HCV 105,84
Anti HDV 105,84
Anti Hepatit E (HEV) 105,84
Anti HIV 1+2 105,84
Anti HIV 1+2+p24 antijen 158,76
Anti hu transglutaminaz IgG (h-t TG IgG) 132,3
Anti hu transglutaminaz IgA (h-t TG IgA) 132,3
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik Faktör Antikoru) 185,22
Anti kalp kası antikoru 121,716
Anti kardiyolipin IgG (anti-fosfolipid IgG) 105,84
Anti kardiyolipin IgM (anti-fosfolipid IgM) 105,84
Anti LKM 105,84
Anti mitokondriyal antikor 105,84
Anti mitokondriyal antikor, tip M-2 158,76
Anti Mullerian hormon (AMH) 158,76
Anti nötrofil sitoplazmik, c ANCA 105,84
Anti nötrofil sitoplazmik, p ANCA 105,84
Anti nükleer antikor (ANA) 95,256
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA) 105,84
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA) titre 158,76
Anti paryetal hücre antikoru (APCA) 105,84
Anti retikülin antikor 121,716
Anti Rubella IgG 84,672
Anti Rubella IgM 84,672
Anti Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA IgA) 79,38
Anti Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA IgM) 79,38
Anti skin antikor 121,716
Anti SLA 105,84
Anti sperm antikoru (ASA) , direkt (MAR testi) 105,84
Anti sperm antikoru (ASA) , indirekt 105,84
Anti testis antikoru 132,3
Anti tiroglobulin 95,256
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon 42,336
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri) 42,336
Antibiyotik duyarlılık, fungal (her biri) 79,38
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri) 47,628
Antibiyotik duyarlılık, mycobacterium tuberculosis, otomatize (her biri) 52,92
Antidiüretik hormon (ADH) 121,716
Antijen arama, Boğaz (Strep A) 52,92
Antijen arama (neisseria gonorrheae, helikobakter pilori, RSV, chlamydia, her biri) 95,256
Antijen arama, dışkı (adenovirüs, rotavirüs, entamoeba histolytica, cryptosporidium, giardia, her biri) 84,672
Antiplazmin, alfa-2 95,256
Alfa-1 antitripsin 121,716
Antitrombin III 105,84
Apolipoprotein (A, B) (her biri) 52,92
Apolipoprotein E, fenotip tayini 317,52
Aril sülfataz 95,256
Arsenik (AAS ile) 211,68
Asetaminofen (Parasetamol) 105,84
Asetil salisilik asit (Aspirin) 79,38
Aspirin direnç testi 190,512
Asetilkolin reseptör antikoru (AChR) 121,716
Asit fosfataz 37,044
Asit glukoprotein, alfa-1 (orosomukoid) 79,38
Askaris lumbrikodes antikoru 158,76
ASO, kantitatif 47,628
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT) 26,46
Aspergillus (Galaktomannan) antijen 148,176
Aspergillus fumigatus antikoru IgA 132,3
Aspergillus fumigatus antikoru IgG 132,3
Aspergillus fumigatus antikoru IgM 132,3
Astrovirus antijeni (dışkıda) 148,176
Atriyal natriüretik faktör 132,3
B 0
B-cross laps 121,716
Bakır (AAS ile) 132,3
Bakır (kolorimetrik) 52,92
Barbitürik asit ve türevleri 121,716
Bartonella henselae IgG 158,76
Bartonella henselae IgM 158,76
Bence Jones proteini, elektroforetik 132,3
Benzol 121,716
Bikarbonat 26,46
Bilirubin, direkt 15,876
Bilirubin, total 15,876
Biyotinidaz aktivitesi 37,044
Bizmut (AAS ile) 211,68
Blastomikoz antikoru 105,84
Bordetella pertussis IgA 105,84
Bordetella pertussis IgG 105,84
Bordetella pertussis IgM 105,84
Borrelia burgdorferi IgG 105,84
Borrelia burgdorferi IgM 105,84
BOS protein elektroforezi 211,68
Boyalı mikroskopik inceleme, Gram, metilen mavisi, ARB, indian ink vd (her biri) 21,168
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha (her biri) 21,168
Brain natriüretik faktör (pro BNP serum) 238,14
Brucella aglutinasyon, slide (Rose Bengal) 31,752
Brucella aglutinasyon, tüp (Coombs) 52,92
Brucella aglutinasyon, tüp (Wright) 47,628
Brucella IgG 95,256
Brucella IgM 95,256
BTA-STAT Mesane tümör antijeni 158,76
Büyüme hormonu (GH) 121,716
C-Ç 0
C reaktif protein, kantitatif 47,628
C-peptit 79,38
C1 inaktivatör (C1 esteraz inhibitörü) 105,84
C1 Esteraz Inhibitör Aktivitesi 158,76
CA 125 121,716
CA 15-3 121,716
CA 19-9 121,716
CA 50 121,716
CA 72-4 121,716
CD4-CD8 (panele ilave edilen her bir parametre için birimin yarısı eklenir) 105,84
CH 50 121,716
Chlamydia antijeni 105,84
Chlamydia pneumonia IgA 95,256
Chlamydia pneumonia IgG 95,256
Chlamydia pneumonia IgM 95,256
Chlamydia trachomatis IgA 95,256
Chlamydia trachomatis IgG 95,256
Chlamydia trachomatis IgG, IFA 105,84
Chlamydia trachomatis IgM 95,256
Chlamydia trachomatis IgM, IFA 105,84
Civa 211,68
Clostridium difficile toksin A,B 132,3
Clopidogrel Etkinliği (plavix) 185,22
CMV DNA PCR 661,5
CMV IgG 84,672
CMV IgG avidite 105,84
CMV IgM 84,672
Coombs testi, direkt (IgG) 37,044
Coombs testi, direkt (polispesifik) 37,044
Coombs, direkt 26,46
Coombs, indirekt 47,628
Cross match 26,46
Cyclic citrullinated peptit antikoru (anti-CCP) 121,716
Cyfra21-1 158,76
Çinko (AAS ile) 132,3
Çinko (kolorimetrik) 52,92
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ 370,44
D 0
D-3 hidroksibutirat (Diyabetik ketosis ölçüm testi) 79,38
D-dimer (kalitatif) 63,504
D-dimer (kantitatif) 105,84
Dansite (mayi) 15,876
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S) 105,84
Demir 42,336
Demir bağlama kapasitesi 63,504
Deoksikortizol, 11- 121,716
Deoksipridinolin 105,84
Desmoglein 1 158,84
Desmoglein 3 158,76
Deri kazıntısında mantar arama 21,168
Dışkıda hazım 37,044
Dışkıda parazit, manuel (amip, giardia, parazit aranması) 21,168
Dışkıda yağ tayini (kalitatif) 79,38
Dışkıda yağ tayini (kantitatif) 211,68
DNA (PCR) (herbiri) 661,5
Difteri IgG 105,84
Dihidrotestosteron 158,76
Doku plazminojen aktivatör (TPA) 121,716
Doku transglutaminaz antikoru IgA 132,3
Doku transglutaminaz antikoru IgG 132,3
Donmuş normal plazma hazırlanması 238,14
Donmuş taze plazma hazırlanması 264,6
Down sendromu entegre test (PAPP-A, free beta HCG, AFP, estriol, inhibin A) 317,52
Down sendromu ikili tarama testi (PAPP-A, free beta HCG) (1. trimester tarama testi) 174,636
Down sendromu üçlü tarama testi (beta HCG, alfa fetoprotein, estriol) 158,76
Dörtlü tarama testi 211,68
DR-70 Tümör Belirteci 211,68
E 0
E. coli Verotoksin antijeni (dışkıda) 132,3
EBV EA 105,84
EBV EBNA IgG 84,672
EBV EBNA IgM 84,672
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell) 37,044
EBV VCA IgG 105,84
EBV VCA IgM 105,84
Echovirus IgA 132,3
Echovirus IgG 132,3
Echovirus IgM 132,3
Ekinokok IgG 116,424
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik hemaglütinasyon) 63,504
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (ENA) , tarama 132,3
Endotelin-I 211,68
Entamobea histoplitika antijeni (dışkıda) 95,256
Enterovirus IgA 132,3
Enterovirus IgG 132,3
Enterovirus IgM 211,68
Eozinofil katyonik protein (ECP) 132,3
Epinefrin 105,84
Eritropoetin 121,716
Eritrosit süspansiyon hazırlanması 238,14
Eritrosit yıkama 79,38
Esrar (idrarda) 63,504
Estradiol (E2) 105,84
Estriol (E3) 105,84
Estrojen reseptör tayini 317,52
Ethosüksimid 52,92
F 0
Faktör II (protrombin) 105,84
Faktör IX (PTC veya Christmas) 105,84
Faktör V (proakselerin, labil faktör) 105,84
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör) 105,84
Faktör VIII 105,84
Faktör VIII ile ilişkili antijen 121,716
Faktör VIII inhibitörü 238,14
Faktör X (Stuart Faktör) 105,84
Faktör XI (PTA) 105,84
Faktör XII (Hageman) 105,84
Faktör XIII 105,84
Fenol 79,38
Ferritin 79,38
Fetal fibronektin (fFN) 211,68
Fetoprotein, alfa (AFP) 105,84
Fibrin yıkım ürünleri 158,76
Fibrinojen 47,628
Fibronektin 105,84
Florür 37,044
Folik asit 79,38
Follikül stimülan hormon (FSH) 79,38
Fosfoheksoz izomeraz 79,38
Fosfor 21,168
Fosfolipaz A2 Reseptör R 211,68
Fransisella tularensis IgG 211,68
Fransisella tularensis IgM 211,68
Fruktoz, semen 52,92
Fruktozamin 52,92
FTA-ABS Floresan treponemal antikor absorbsiyon 158,76
G 0
Galaktoz 37,044
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz 95,256
Gamaglutamil transferaz (GGT) 37,044
Gastrin 132,3
Gastropanel test (pepsinojen I, pepsinojen II, gastrin-17, helikobakter pilori antikoru çalışılması ve değerlendirme sonucu dahil) 846,72
Gizli kan, dışkı 21,168
Glukagon 158,76
Glukohemoglobin (HbA1c) 95,256
Glukoz 15,876
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği) 79,38
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) 105,84
Glukozaminoglikan 121,716
Glukozidaz, alfa-1 121,716
Glutamat dehidrogenaz (GLDH) 52,92
Glutatyon peroksidaz 95,256
Grup A streptokok tayini (lateks veya ELISA) 52,92
H 0
H-FABP (Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein) 201,096
HAM testi 63,504
Hantavirus Puumala IgG 158,76
Hantavirus Puumala IgM 158,76
Haptoglobin 63,504
HbA2 (kolon ile) (tam kan) 105,84
HBe Ag 79,38
HBs Ag 63,504
HBsAg kantitatif 158,76
HBV DNA, viral yük 661,5
HBV İLAÇ DİRENCİ 793,8
HCV Genotiplendirme 635,04
HCV RNA, viral yük 740,88
HDL-kolesterol 31,752
HDV RNA 211,68
HDV ANTİJEN 132,3
HE4 (Human epididimis protein 4) Antijeni 211,68
HE4+CA125 (ROMA Değerlendirme sonucu dahil) 291,06
Helikobakter dışkı antijeni (HpSA) 121,716
Helikobakter pilori IgA 105,84
Helikobakter pilori IgG 105,84
Helikobakter pilori üreaz testi (biyopsiden) 132,3
Hemoglobin elektroforezi 105,84
Hemosiderin 15,876
Heparin 158,76
Herpes simpleks tip 1 IgG 105,84
Herpes simpleks tip 1 IgM 105,84
Herpes simpleks tip 2 IgG 105,84
Herpes simpleks tip2 IgM 105,84
Hidroksibütirat dehidrogenaz, alfa (HBDH) 47,628
Hidroksiindolasetik asit, 5-(HIAA) 79,38
Hidroksiprogesteron, 17- 79,38
Hidroksiprolin 105,84
Histamin 153,468
Histoplasma antijeni 158,76
Histoplasma antikoru 79,38
HIV İlaç Direnç Testi 1005,48
Homogentisik asit (FeCl3 ile) 15,876
Homogentisik asit (İTK ile) 95,256
Homosistein 105,84
Homosistin 37,044
Homovanilik asit (HVA) 74,088
HPV DNA 211,68
HPV Genotiplendirme 635,04
Hs-CRP 63,504
Human Plasental Laktojen (hPL) 95,256
Hyaluronik asit düzeyi 254,016
I-İ 0
İdrar tahlili (strip ve mikroskopi) (bilirubin, glukoz, hemoglobin, ketonlar, lökositler, nitrit, pH, protein, yoğunluk, ürobilinojen ve bu bileşenlerin herhangi bir sayıda içeren dip stick veya tablet halindeki reaktifleri kullanarak) 21,168
İdrarda gebelik testi 21,168
IgA 52,92
IgA alt grupları 185,22
IgD 52,92
IgE 79,38
IGFBP-3 132,3
IgG 52,92
IgG alt gruplar (her biri) 79,38
IgG indeksi 79,38
IgM 52,92
İdrar dansitesi (idrar) 15,876
İdrarda redüktan madde (idrar) 26,46
İlaç düzeyi (her bir ilaç için) 89,964
İlaç düzeyi (HPLC) 158,76
Imatinib 317,52
Immunoreaktif Tripsin (IRT) 79,38
İmmün kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı protein (her biri) 79,38
İmmünelektroforez 264,6
İmmünfenotiplendirme 449,82
İmmünfiksasyon elektroforezi 264,6
Influenza A virus IgA 105,84
Influenza A virus IgG 105,84
Influenza A virus IgM 105,84
Influenza A+B antijeni 132,3
Influenza B virus IgA 105,84
Influenza B virus IgG 105,84
Influenza B virus IgM 105,84
İnhalent alerjenler (phadiatop) 174,636
İnhibin A 105,84
İnhibin B 238,14
İnsülin 79,38
İnsülin antikoru 105,84
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri) 158,76
İnterleukin 2 reseptör antikoru 185,22
İnterleukin 28-B RT-PCR 767,34
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç 396,9
İyot (idrarda) 79,38
İzositrat dehidrogenaz 52,92
K 0
Kabakulak (Mumps) IgG 20 105,84
Kabakulak (Mumps) IgM 20 105,84
Kadmiyum (AAS ile) 40 211,68
Kalprotektin (dışkıda) 25 132,3
Kalsitonin 23 121,716
Kalsiyum 6 31,752
Kalsiyum, iyonize 9 47,628
Kamfilobakter jejuni IgA 25 132,3
Kamfilobakter jejuni IgG 25 132,3
Kamfilobakter jejuni IgM 25 132,3
Kan gazları; pH, pCO2, pO2, HCO3 (hesaplanmış O2 satürasyonu dahil) parametrelerinin herhangi bir kombinasyonu 20 105,84
Kan grubu (ABO)+Rh 4 21,168
Kan pH 6 31,752
Kan sayımı (en az 18 parametre) 13 68,796
Kan yayması, periferik 6 31,752
Kanama zamanı 3 15,876
Kandida albikans IgA 20 105,84
Kandida albikans IgG 20 105,84
Kandida albikans IgM 20 105,84
Kandida antijen ELISA (kantitatif) 28 148,176
Kappa hafif zincir 15 79,38
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin) 10 52,92
Karoten (b-karoten) 30 158,76
Karsinoembriyojenik antijen (CEA) 20 105,84
Katekolaminler 23 121,716
Keton cisimleri, idrar 3 15,876
Keton cisimleri, serum 3 15,876
Ketosteroidler, 17-(17-KS) , total 15 79,38
Kızamık (Rubeola) IgG 20 105,84
Kızamık (Rubeola) IgM 20 105,84
Kinidin 20 105,84
Klor 4 21,168
Klozapin 30 158,76
Kobalt (AAS ile) 40 211,68
Koksaki virus IgA 25 132,3
Koksaki virus IgG 25 132,3
Koksaki virus IgM 25 132,3
Koksidioidez antikoru 20 105,84
Koksiella burnetii (Faz 1) IgA 25 132,3
Koksiella burnetii (Faz 1) IgG 25 132,3
Koksiella burnetii (Faz 2) IgA 25 132,3
Koksiella burnetii (Faz 2) IgG 25 132,3
Kolesterol, serum, total 4 21,168
Kolinesteraz 6 31,752
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) 40 211,68
Kollajen epinefrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) 40 211,68
Kollajen Tip I C terminal 36 190,512
Kompleman C3, 4 (her biri) 10 52,92
Konfirmasyon (Doğrulama) testleri (Borrelia, Bordetella, Sifiliz, Helikobakter, Parvovirus, EBV, Yersinia IgA-IgG-IgM ), herbiri 38 201,096
Koproporfirin 15 79,38
Kortizol 20 105,84
Kortizol, serbest 18 95,256
Koryonik gonadotropin, beta subünitesi (b-hCG) 15 79,38
Koryonik gonadotropin, idrar (Beta HCG) 4 21,168
Kreatin 7 37,044
Kreatin kinaz (CK) , (CPK) , total 9 47,628
Kreatin kinaz izoenzimleri 30 158,76
Kreatin kinaz-MB (CK-MB) 12 63,504
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass) 15 79,38
Kreatinin 4 21,168
Kreatinin klirens 9 47,628
Kriyofibrinojen 4 21,168
Kriyoglobulin 4 21,168
Krom (AAS ile) 40 211,68
Kromogranin A 30 158,76
Ksiloz emilim testi 17 89,964
Kurşun (AAS ile) 30 158,76
Kurşun, saç (AAS ile) 32 169,344
Kültür, aerob (boğaz, idrar, balgam, burun, dışkı, vajen, konjonktiva, kulak, kateter, vücut-eklem sıvıları, yara-pü, üretral akıntı vb) 8 42,336
Kültür, aerob, BOS 10 52,92
Kültür, aerob, diğer (brucella, ureaplasma, mycoplasma, legionella, chlamydia, safra, kemik İliği, campylobacter, vibrio) 10 52,92
Kültür, aerob, kan, manuel 8 42,336
Kültür, aerob, kan, otomatize 12 63,504
Kültür, anaerob (kateter, vücut sıvıları, yara, bronkoalveoler lavaj vb) 10 52,92
Kültür, anaerob, kan, manuel 10 52,92
Kültür, anaerob, kan, otomatize 15 79,38
Kültür, anaerob, manuel 10 52,92
Kültür, anaerob, otomatize 15 79,38
Kültür, fungal, manuel 10 52,92
Kültür, mikobakteri, manuel 15 79,38
Kültür, mikobakteri, otomatize 25 132,3
Kültür, parazit (leishmania, trichomonas, entamoeba histolytica) 15 79,38
L 0
Laktat (Laktik asit) 10 52,92
Laktat dehidrogenaz (LD) , (LDH) 9 47,628
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi 35 185,22
Laktoz intolerans testi (biyopsiden) 45 238,14
Lambda hafif zincir 15 79,38
Lamotrigine 18 95,256
LDL kolesterol 9 47,628
LE hücresi 5 26,46
Legionella antijeni 25 132,3
Legionella pneumophila IgG 23 121,716
Legionella pneumophila IgM 23 121,716
Leishmania hemaglütinasyon 18 95,256
Leishmania IgG 30 158,76
Lenfoma paneli 75 396,9
Lenfosit alt grupları (immünfenotiplendirme) 85 449,82
Leptin 50 264,6
Leptospira aglutinasyonu 20 105,84
Leptospira IgG 24 127,008
Leptospira IgM 24 127,008
Lesitin-sfingomiyelin oranı (L/S oranı), amniyon sıvısında 20 105,84
Levetiracetam 30 158,76
Lidokain 25 132,3
Lipaz 9 47,628
Lipoprotein (lipid) elektroforezi 15 79,38
Listeria grup aglutinasyon 12 63,504
Lityum 12 63,504
Lizozim 23 121,716
Lökosit alkalen fosfataz 23 121,716
Lösemi paneli 75 396,9
Lösin aminopeptidaz (LAP) 12 63,504
Lp (a) 30 158,76
Lupus antikoagülanları 23 121,716
Luteinizan hormon (LH) 15 79,38
M 0
Magnezyum 10 52,92
Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri) 17 89,964
Makroglobulin, alfa-2 18 95,256
Makroprolaktin tarama testi 26 137,592
Mangan (AAS ile) 40 211,68
Melatonin 48 254,016
Mesane kanseri antijen testi ImmunoCyt (IFA) (idrarda m344, LDQ ve CEA antijen tespiti) 145 767,34
Metabolik tarama genişletilmiş panel (Tandem MS yöntemiyle) 30 158,76
Metadon (idrarda) 12 63,504
Metamfetamin (İdrarda) 12 63,504
Metanefrin 20 105,84
Methemoglobin 10 52,92
Metilmalonik asit 60 317,52
Metotreksat 40 211,68
Mezotelyoma Kanser Antijeni Testi (Mezomark) 46 243,432
Mide suyu analizi (HCL-serbest, total asidite, pH) 10 52,92
Mikroalbumin 15 79,38
Mikroglobulin, beta-2 15 79,38
Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri) 20 105,84
Miyelin basic protein, BOS 18 95,256
Miyoglobin 30 158,76
Molibden (AAS ile) 40 211,68
Mukopolisakkaritler (her biri) 15 79,38
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (7-15 etken) 175 926,1
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (16-100 etken) 250 1323
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (en az 100 etken üzeri) 350 1852,2
Mycoplasma pneumoniae IgG 20 105,84
Mycoplasma pneumoniae IgM 20 105,84
Myeloperoksidaz (MPO) 20 105,84
N 0
N-Asetil glukozaminidaz (NAG) 15 79,38
Nazal smear 6 31,752
NEFA (Non-esterified fatty acids) 18 95,256
Neonatal TSH 15 79,38
NEUROMYELITIS OPTICA IgG 75 396,9
Nikel (AAS ile) 40 211,68
Nitroblue tetrazolyum boyama testi 10 52,92
NMDA Reseptör Antikoru 75 396,9
Norepinefrin 20 105,84
Normetanefrin 20 105,84
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu) 35 185,22
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri) 35 185,22
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Yo) 35 185,22
Nöron spesifik enolaz (NSE) 35 185,22
Nörovirüs Antijen 35 185,22
NTx (N-Telopeptit) 35 185,22
Nükleer matriks protein NMP 22 35 185,22
Nükleotidaz 5’- 12 63,504
O 0
Oksalat, idrar 20 105,84
Oligoklonal bant 50 264,6
Orak hücre testi (sickling) 4 21,168
Organik asit profili 20 105,84
Osmolalite 15 79,38
Osmotik frajilite 10 52,92
Osteokalsin 30 158,76
Over Antikor 20 105,84
P 0
Pankreatik elastaz 1, dışkı 40 211,68
Pankreatik elastaz 1, serum 30 158,76
Parainfluenza virus 1, 2, 3 IgA 25 132,3
Parainfluenza virus 1 IgG 25 132,3
Parainfluenza virus 2 IgG 25 132,3
Parainfluenza virus 3 IgG 25 132,3
Parakoksidioidez antikoru 20 105,84
Parathormon (PTH) 23 121,716
Parvovirüs B 19 IgG 30 158,76
Parvovirüs B 19 IgM 30 158,76
Plazmodyum Antijen Testi 13 68,796
Pepsinojen 1 45 238,14
Pepsinojen 2 45 238,14
PCR ile SARS etkeni 100 529,2
Periferik yayma 6 31,752
pH 6 31,752
Pıhtı lizis zamanı 3 15,876
Pıhtı retraksiyonu 3 15,876
Pıhtılaşma zamanı 3 15,876
Pirüvat 15 79,38
Pirüvat kinaz 15 79,38
Plazmin 15 79,38
Plazminojen 15 79,38
Pnömokok Antikorları IgG 20 105,84
Polyoma JCV ve BKV PCR 60 317,52
Porfirinler 18 95,256
Porfobilinojen 12 63,504
Potasyum 4 21,168
Prealbumin 15 79,38
Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) 23 121,716
Pridinolin 20 105,84
Pristanik Asit 40 211,68
Progesteron 15 79,38
ProGRP 25 132,3
Prokalsitonin 25 132,3
Prokollagen 23 121,716
Prolaktin (PRL) 15 79,38
Prostat spesifik antijen (PSA) 20 105,84
Prostat spesifik antijen (PSA), serbest 20 105,84
Protein Binding Globulin ( Erken sepsis markerı) 38 201,096
Protein C aktivitesi 23 121,716
Protein C, antijen 23 121,716
Protein elektroforezi 15 79,38
Protein S aktivitesi 23 121,716
Protein S, antijen 23 121,716
Protein, idrar 12 63,504
Protein, total 6 31,752
Protoporfirin, eritrosit, kantitatif 25 132,3
Protrombin zamanı 6 31,752
Psödokolinesteraz 10 52,92
R 0
Redüktan madde, dışkı 4 21,168
Renin 23 121,716
Retikülosit sayımı 8 42,336
Retinol Binding Protein (RBP) 13 68,796
RF, kantitatif 9 47,628
Romatoid faktör IgG 20 105,84
Romatoid faktör IgM 20 105,84
Romatoid faktör IgA 20 105,84
Rh alt grupları CDE 25 132,3
Ristosetin kofaktör (Von Willebrand faktör aktivitesi) 20 105,84
Rivalta 3 15,876
Rose Waaler testi 5 26,46
RSV DFA 23 121,716
RSV IgA 18 95,256
RSV IgG 20 105,84
RSV IgM 20 105,84
Rubella IgG, avidite 20 105,84
S-Ş
S-100 protein düzeyi 20 105,84
Safra asitleri, total 15 79,38
Salisilat 7 37,044
Salmonella grup aglutinasyon (her biri) 3 15,876
SCC Ag 45 238,14
Schistosoma mansomi IgG (Bilhariozis) 30 158,76
Sedimentasyon 3 15,876
Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG) 23 121,716
Selenyum 40 211,68
Selenyum, eritrosit 70 370,44
Semende vital inceleme 7 37,044
Serbest T3 13 68,796
Serbest T4 13 68,796
Serbest Kappa Lambda Hafif Zincir 40 211,68
Serotonin 30 158,76
Seruloplazmin 12 63,504
Serum amiloid A protein 18 95,256
Sialik asit 15 79,38
Siklosporin 20 105,84
Sistatin C 16 84,672
Sistin 15 79,38
Sitoplazmik antikor (Anti Sm) 23 121,716
Sitrat, idrar 10 52,92
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antigens) 25 132,3
sLDL kolesterol (small-dens LDL kolesterol) 44 232,848
Sodyum 4 21,168
Soğuk aglutinasyon 9 47,628
Somatomedin C (IGF-1) 20 105,84
Somatotropin 23 121,716
Sorbitol dehidrogenaz 9 47,628
Sperm HOS testi 25 132,3
Sperm mar testi (Anti sperm antikor)direkt 20 105,84
Sperm yıkama, hazırlama (kanül ile) 45 238,14
Sperm yıkama, hazırlama (kanülsüz) 40 211,68
Spermiyogram, Kruger 10 52,92
Spermiyogram (otomatize) 20 105,84
Spesifik IgE, miks alerjen (her biri) 15 79,38
Sporothrix antikoru 20 105,84
Sterkobilinojen, dışkı 6 31,752
Strep A antijen testi 10 52,92
Strep B antijen testi 15 79,38
Superoksit dismutaz 12 63,504
Sükroz hemoliz testi 15 79,38
Sülfat 8 42,336
Swap testi 10 52,92
Şeker, kromotografik 20 105,84
T 0
T3, total 13 68,796
T4, total 13 68,796
Tüberküloz IGRA Test ( T-SPOT.TB veya Quantiferon) 75 396,9
Tacrolimus 50 264,6
Taş analizi, üriner sistem 12 63,504
TCA 20 105,84
Tenia solium IgG (Sistiserkozis) 25 132,3
Teofilin 15 79,38
Ter testi 15 79,38
Testosteron, serbest 20 105,84
Testosteron, total 15 79,38
Tetanoz Antikoru IgG 20 105,84
Tiroglobulin (Tg) 20 105,84
Tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO) 15 79,38
Tiroid stimülan hormon (TSH) 15 79,38
Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG) 15 79,38
Tobramisin 15 79,38
Toksoplasma hemaglütinasyon 15 79,38
Toksoplasma IgA 16 84,672
Toksoplasma IgG 16 84,672
Toksoplasma IgM 16 84,672
Toksoplasma, IgG avidite 20 105,84
Total antioksidan kapasite 20 105,84
Toxocara canis antikoru 30 158,76
Transferrin 15 79,38
Transkortin (kortizol bağlayıcı globülin) 23 121,716
Treponema pallidum IgG 20 105,84
Treponema pallidum indirekt hemaglütinasyon 15 79,38
Trichinella spiralis IgG 30 158,76
Trigliserit 5 26,46
Tripsin, dışkı 7 37,044
Trichomonas antijeni 15 79,38
Trombin zamanı 10 52,92
Trombosit antikoru 50 264,6
Troponin I, T (her biri) 20 105,84
TSH reseptör antikoru 25 132,3
Tubuler fosfor reabsorbsiyonu (TRF) serum+idrar 30 158,76
Tüberküloz kültürü (MGIT) 35 185,22
Tüberküloz PCR 125 661,5
Tümör M2-PK 40 211,68
Ü 0
Üropepsinojen 20 105,84
Üre nefes testi 25 132,3
Üre nitrojeni, kan (BUN) 4 21,168
Üre nitrojeni, klirens (maksimal veya standart) 6 31,752
Ürik asit 5 26,46
Ürobilinojen 3 15,876
Üroporfirin 15 79,38
V 0
Valproik asit 15 79,38
Vanilmandelik asit (VMA) 15 79,38
Vankomisin 20 105,84
Varicella zoster IgA 20 105,84
Varicella zoster IgG 20 105,84
Varicella zoster IgM 20 105,84
VZV PCR 75 396,9
Vasoaktif intestinal polipeptit (VIP) 65 343,98
VDRL, kalitatif 7 37,044
VDRL, kantitatif 10 52,92
Vigabatrin 23 121,716
Vitamin A (retinol) 30 158,76
Vitamin B1 (tiamin) 30 158,76
Vitamin B12 15 79,38
Vitamin B2 (riboflavin) 30 158,76
Vitamin B6 (pridoksin) 30 158,76
Vitamin C 25 132,3
Vitamin D (25-OH) 30 158,76
Vitamin D3 (1, 25 (OH) 2) 30 158,76
Vitamin E 30 158,76
Vitamin H (Biotin) 46 243,432
Vitamin K 30 158,76
Vitamin-PP (Nikotinamid) 75 396,9
VLDL kolesterol 6 31,752
Von Willebrand faktör 20 105,84
W
Weil Felix 7 37,044
Weinberg reaksiyonu 7 37,044
Wright (Brucella aglutinasyon, tüp) 9 47,628
Y
Yağ absorbsiyonu 21,168
Yenidoğan metabolik tarama testi 158,76
Yersinia IgA 148,176
Yersinia IgG 148,176
Yersinia IgM 148,176

İstanbul Laboratuvarları olarak, uygun tahlil fiyatlarıyla Türkiye’nin her yerine tahlil hizmeti vermekteyiz. Ayrıca İstanbul dışında yaşayan hastalarımıza, numunelerini kargo ile gönderip, tahlil hizmetinden faydalanmalarını sağlıyoruz.

Kan tahlilleri, genetik testler, gıda allerji testleri, gebelik tahlilleri ve idrar tahlilleri başta olmak üzere ihtiyacınız olan bütün tahlil hizmetlerine İstanbul Laboratuvarlarında uygun fiyatlara ulaşmanız mümkündür.

Yasalar gereği tahlil fiyatlarını internet sitemizde yayınlayamıyoruz.
Liste Türk tabipler Birliğinin Yayınladığı Asgari Ücret tarifesidir.

Aşağıdaki bilgilerden bizlerle iletişime geçerseniz ya da tahlil fiyatları  formunu doldurursanız; sizinle en uygun tahlil fiyatlarımızı paylaşabiliriz. SGK mensuplarına indirimlerimiz mevcuttur. Ayrıca tüm Anlaşmalı Kurumları ilgili sayfamızdan görebilirsiniz.

444 7 LAB
444 7 522

Mecidiyeköy Meydanı ve Kadıköy Acıbadem’de,Hasanpaşada  Hizmetinizdeyiz

Fiyatlar için E-Mail:  info@labistanbul.net