İstanbul Laboratuvarları olarak, uygun tahlil fiyatlarıyla Türkiye'nin her yerine tahlil hizmeti vermekteyiz. İstanbul dışında yaşayan hastalarımıza, numunelerini kargo ile gönderip, tahlil hizmetinden faydalanmalarını sağlıyoruz.

Kan tahlilleri, gebelik tahlilleri ve idrar tahlilleri başta olmak üzere ihtiyacınız olan bütün tahlil hizmetlerine İstanbul Laboratuvarlarında uygun fiyatlara ulaşmanız mümkündür.

Yasalar gereği tahlil fiyatlarımızı internet sitemizde yayınlayamıyoruz. Aşağıdaki bilgilerden bizlerle iletişime geçerseniz ya da tahlil fiyat formunu doldurursanız; sizinle en uygun tahlil fiyatlarımızı paylaşabiliriz. SGK mensuplarına indirimlerimiz mevcuttur. Ayrıca tüm Anlaşmalı Kurumları ilgili sayfamızdan görebilirsiniz.

YANDAKİ FİYATLAR TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNİN (TTB) SAYFASINDA YAYINLADIĞI ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

FİYAT ALMAK İÇİN TEKLİF İSTEYİNİZ 

info@labistanbul.net 

 

 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ (TTB) FİYAT LİSTESİ BİRİMFİYAT LİSTESİ
LABORATUVAR İNCELEMELERİ  
A  
ACE (Angiotensin Converting Enzyme)30158,76
ACTH (Adrenokortikotropik hormon)23121,716
Adacık antikoru (ICA)25132,3
Adenovirus IgA20105,84
Adenovirus IgG20105,84
Adenovirus IgM20105,84
Adenozin deaminaz1579,38
Aktif Vitamin B-12 düzey tayini35185,22
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)737,044
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT)947,628
Aktive protein C rezistansı24127,008
Alanin aminotransferaz (ALT, SGPT)526,46
Albümin315,876
Albümin, BOS947,628
Aldolaz947,628
Aldosteron23121,716
Alfa subunit PGH23121,716
Alkalen fosfataz (ALP)526,46
Alkalen fosfataz, ısı rezistans testi1052,92
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi35185,22
Alkalen fosfataz, kemik spesifik1474,088
Alkol (etanol), serumda1579,38
Alüminyum (AAS ile)40211,68
Amilaz526,46
Amilaz, pankreatik842,336
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC)30158,76
Aminolevulinik asit (ALA)1579,38
Amip antikoru, IHA1263,504
Amitriptilin23121,716
Amobarbital23121,716
Amonyak1052,92
ANA Profil-8 (dsDNA, RNP, SM, SS-A, SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1)60317,52
ANA Profil-12 (dsDNA, RNP(A, C, 70), SM, SS-A (60), SS-A (52), SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1, Nucleosom, Histon, PO)90476,28
ANA Profil-25 (nucleosom, dsDNA, histon, SM, RNO 68 D/A/C, SM/RNP, SS-A, Trim21, SS-B, Scl-70, Ku, PM/Scl, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, ribosom, CENP A/B, PCNA, SP100, gb210, M2 recombinant, M2 native, F-actin)160846,72
Androstenedion20105,84
Anjiyotensin II23121,716
Anti A737,044
Anti adrenal antikor (IFA)25132,3
Anti B737,044
Anti beta-2 glikoprotein IgA20105,84
Anti beta-2 glikoprotein IgG20105,84
Anti beta-2 glikoprotein IgM20105,84
Anti CMV IgG1684,672
Anti CMV IgM1684,672
Anti ds DNA20105,84
Anti düz kas antikoru (ASMA)20105,84
Anti endomisyum IgA1895,256
Anti endomisyum IgG1895,256
Anti-F-Actin IgA25132,3
Anti fosfatidilserin IgA25132,3
Anti fosfatidilserin IgG25132,3
Anti fosfatidilserin IgM25132,3
Anti-fosfolipid IgG20105,84
Anti-fosfolipid IgM20105,84
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgG30158,76
Anti-fosfotidilserin/protrombin kompleks IgM30158,76
Anti GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru) 0
Anti gangliozid IgG panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b)35185,22
Anti gangliozid IgM panel (en az 7 antijen) (Sulfatid, GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b)35185,22
Anti gliadin IgA1895,256
Anti gliadin IgG1895,256
Anti glomerül bazal membran20105,84
Anti HAV IgG1579,38
Anti HAV IgM1579,38
Anti HBc IgG1579,38
Anti HBc IgM1579,38
Anti HBe1579,38
Anti HBs1263,504
Anti HCV20105,84
Anti HDV20105,84
Anti Hepatit E (HEV)20105,84
Anti HIV 1+220105,84
Anti HIV 1+2+p24 antijen30158,76
Anti hu transglutaminaz IgG (h-t TG IgG)25132,3
Anti hu transglutaminaz IgA (h-t TG IgA)25132,3
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik Faktör Antikoru)35185,22
Anti kalp kası antikoru23121,716
Anti kardiyolipin IgG (anti-fosfolipid IgG)20105,84
Anti kardiyolipin IgM (anti-fosfolipid IgM)20105,84
Anti LKM20105,84
Anti mitokondriyal antikor20105,84
Anti mitokondriyal antikor, tip M-230158,76
Anti Mullerian hormon (AMH)30158,76
Anti nötrofil sitoplazmik, c ANCA20105,84
Anti nötrofil sitoplazmik, p ANCA20105,84
Anti nükleer antikor (ANA)1895,256
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA)20105,84
Anti nükleer antikor (ANA), (IFA) titre30158,76
Anti paryetal hücre antikoru (APCA)20105,84
Anti retikülin antikor23121,716
Anti Rubella IgG1684,672
Anti Rubella IgM1684,672
Anti Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA IgA)1579,38
Anti Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA IgM)1579,38
Anti skin antikor23121,716
Anti SLA20105,84
Anti sperm antikoru (ASA) , direkt (MAR testi)20105,84
Anti sperm antikoru (ASA) , indirekt20105,84
Anti testis antikoru25132,3
Anti tiroglobulin1895,256
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon842,336
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri)842,336
Antibiyotik duyarlılık, fungal (her biri)1579,38
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri)947,628
Antibiyotik duyarlılık, mycobacterium tuberculosis, otomatize (her biri)1052,92
Antidiüretik hormon (ADH)23121,716
Antijen arama, Boğaz (Strep A)1052,92
Antijen arama (neisseria gonorrheae, helikobakter pilori, RSV, chlamydia, her biri)1895,256
Antijen arama, dışkı (adenovirüs, rotavirüs, entamoeba histolytica, cryptosporidium, giardia, her biri)1684,672
Antiplazmin, alfa-21895,256
Alfa-1 antitripsin23121,716
Antitrombin III20105,84
Apolipoprotein (A, B) (her biri)1052,92
Apolipoprotein E, fenotip tayini60317,52
Aril sülfataz1895,256
Arsenik (AAS ile)40211,68
Asetaminofen (Parasetamol)20105,84
Asetil salisilik asit (Aspirin)1579,38
Aspirin direnç testi36190,512
Asetilkolin reseptör antikoru (AChR)23121,716
Asit fosfataz737,044
Asit glukoprotein, alfa-1 (orosomukoid)1579,38
Askaris lumbrikodes antikoru30158,76
ASO, kantitatif947,628
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)526,46
Aspergillus (Galaktomannan) antijen28148,176
Aspergillus fumigatus antikoru IgA25132,3
Aspergillus fumigatus antikoru IgG25132,3
Aspergillus fumigatus antikoru IgM25132,3
Astrovirus antijeni (dışkıda)28148,176
Atriyal natriüretik faktör25132,3
B 0
B-cross laps23121,716
Bakır (AAS ile)25132,3
Bakır (kolorimetrik)1052,92
Barbitürik asit ve türevleri23121,716
Bartonella henselae IgG30158,76
Bartonella henselae IgM30158,76
Bence Jones proteini, elektroforetik25132,3
Benzol23121,716
Bikarbonat526,46
Bilirubin, direkt315,876
Bilirubin, total315,876
Biyotinidaz aktivitesi737,044
Bizmut (AAS ile)40211,68
Blastomikoz antikoru20105,84
Bordetella pertussis IgA20105,84
Bordetella pertussis IgG20105,84
Bordetella pertussis IgM20105,84
Borrelia burgdorferi IgG20105,84
Borrelia burgdorferi IgM20105,84
BOS protein elektroforezi40211,68
Boyalı mikroskopik inceleme, Gram, metilen mavisi, ARB, indian ink vd (her biri)421,168
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha (her biri)421,168
Brain natriüretik faktör (pro BNP serum)45238,14
Brucella aglutinasyon, slide (Rose Bengal)631,752
Brucella aglutinasyon, tüp (Coombs)1052,92
Brucella aglutinasyon, tüp (Wright)947,628
Brucella IgG1895,256
Brucella IgM1895,256
BTA-STAT Mesane tümör antijeni30158,76
Büyüme hormonu (GH)23121,716
 0
C reaktif protein, kantitatif947,628
C-peptit1579,38
C1 inaktivatör (C1 esteraz inhibitörü)20105,84
C1 Esteraz Inhibitör Aktivitesi30158,76
CA 12523121,716
CA 15-323121,716
CA 19-923121,716
CA 5023121,716
CA 72-423121,716
CD4-CD8 (panele ilave edilen her bir parametre için birimin yarısı eklenir)20105,84
CH 5023121,716
Chlamydia antijeni20105,84
Chlamydia pneumonia IgA1895,256
Chlamydia pneumonia IgG1895,256
Chlamydia pneumonia IgM1895,256
Chlamydia trachomatis IgA1895,256
Chlamydia trachomatis IgG1895,256
Chlamydia trachomatis IgG, IFA20105,84
Chlamydia trachomatis IgM1895,256
Chlamydia trachomatis IgM, IFA20105,84
Civa40211,68
Clostridium difficile toksin A,B25132,3
Clopidogrel Etkinliği (plavix)35185,22
CMV DNA PCR125661,5
CMV IgG1684,672
CMV IgG avidite20105,84
CMV IgM1684,672
Coombs testi, direkt (IgG)737,044
Coombs testi, direkt (polispesifik)737,044
Coombs, direkt526,46
Coombs, indirekt947,628
Cross match526,46
Cyclic citrullinated peptit antikoru (anti-CCP)23121,716
Cyfra21-130158,76
Çinko (AAS ile)25132,3
Çinko (kolorimetrik)1052,92
ÇOK UZUN ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİ70370,44
D 0
D-3 hidroksibutirat (Diyabetik ketosis ölçüm testi)1579,38
D-dimer (kalitatif)1263,504
D-dimer (kantitatif)20105,84
Dansite (mayi)315,876
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)20105,84
Demir842,336
Demir bağlama kapasitesi1263,504
Deoksikortizol, 11-23121,716
Deoksipridinolin20105,84
Desmoglein 130158,76
Desmoglein 330158,76
Deri kazıntısında mantar arama421,168
Dışkıda hazım737,044
Dışkıda parazit, manuel (amip, giardia, parazit aranması)421,168
Dışkıda yağ tayini (kalitatif)1579,38
Dışkıda yağ tayini (kantitatif)40211,68
DNA (PCR) (herbiri)125661,5
Difteri IgG20105,84
Dihidrotestosteron30158,76
Doku plazminojen aktivatör (TPA)23121,716
Doku transglutaminaz antikoru IgA25132,3
Doku transglutaminaz antikoru IgG25132,3
Donmuş normal plazma hazırlanması45238,14
Donmuş taze plazma hazırlanması50264,6
Down sendromu entegre test (PAPP-A, free beta HCG, AFP, estriol, inhibin A)60317,52
Down sendromu ikili tarama testi (PAPP-A, free beta HCG) (1. trimester tarama testi)33174,636
Down sendromu üçlü tarama testi (beta HCG, alfa fetoprotein, estriol)30158,76
Dörtlü tarama testi40211,68
DR-70 Tümör Belirteci40211,68
E 0
E. coli Verotoksin antijeni (dışkıda)25132,3
EBV EA20105,84
EBV EBNA IgG1684,672
EBV EBNA IgM1684,672
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell)737,044
EBV VCA IgG20105,84
EBV VCA IgM20105,84
Echovirus IgA25132,3
Echovirus IgG25132,3
Echovirus IgM25132,3
Ekinokok IgG22116,424
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik hemaglütinasyon)1263,504
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (ENA) , tarama25132,3
Endotelin-I40211,68
Entamobea histoplitika antijeni (dışkıda)1895,256
Enterovirus IgA25132,3
Enterovirus IgG25132,3
Enterovirus IgM40211,68
Eozinofil katyonik protein (ECP)25132,3
Epinefrin20105,84
Eritropoetin23121,716
Eritrosit süspansiyon hazırlanması45238,14
Eritrosit yıkama1579,38
Esrar (idrarda)1263,504
Estradiol (E2)20105,84
Estriol (E3)20105,84
Estrojen reseptör tayini60317,52
Ethosüksimid1052,92
F 0
Faktör II (protrombin)20105,84
Faktör IX (PTC veya Christmas)20105,84
Faktör V (proakselerin, labil faktör)20105,84
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör)20105,84
Faktör VIII20105,84
Faktör VIII ile ilişkili antijen23121,716
Faktör VIII inhibitörü45238,14
Faktör X (Stuart Faktör)20105,84
Faktör XI (PTA)20105,84
Faktör XII (Hageman)20105,84
Faktör XIII20105,84
Fenol1579,38
Ferritin1579,38
Fetal fibronektin (fFN)40211,68
Fetoprotein, alfa (AFP)20105,84
Fibrin yıkım ürünleri30158,76
Fibrinojen947,628
Fibronektin20105,84
Florür737,044
Folik asit1579,38
Follikül stimülan hormon (FSH)1579,38
Fosfoheksoz izomeraz1579,38
Fosfor421,168
Fosfolipaz A2 Reseptör R40211,68
Fransisella tularensis IgG40211,68
Fransisella tularensis IgM40211,68
Fruktoz, semen1052,92
Fruktozamin1052,92
FTA-ABS Floresan treponemal antikor absorbsiyon30158,76
G 0
Galaktoz737,044
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz1895,256
Gamaglutamil transferaz (GGT)737,044
Gastrin25132,3
Gastropanel test (pepsinojen I, pepsinojen II, gastrin-17, helikobakter pilori antikoru çalışılması ve değerlendirme sonucu dahil)160846,72
Gizli kan, dışkı421,168
Glukagon30158,76
Glukohemoglobin (HbA1c)1895,256
Glukoz315,876
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği)1579,38
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD)20105,84
Glukozaminoglikan23121,716
Glukozidaz, alfa-123121,716
Glutamat dehidrogenaz (GLDH)1052,92
Glutatyon peroksidaz1895,256
Grup A streptokok tayini (lateks veya ELISA)1052,92
H 0
H-FABP (Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein)38201,096
HAM testi1263,504
Hantavirus Puumala IgG30158,76
Hantavirus Puumala IgM30158,76
Haptoglobin1263,504
HbA2 (kolon ile) (tam kan)20105,84
HBe Ag1579,38
HBs Ag1263,504
HBsAg kantitatif30158,76
HBV DNA, viral yük125661,5
HBV İLAÇ DİRENCİ150793,8
HCV Genotiplendirme120635,04
HCV RNA, viral yük140740,88
HDL-kolesterol631,752
HDV RNA40211,68
HDV ANTİJEN25132,3
HE4 (Human epididimis protein 4) Antijeni40211,68
HE4+CA125 (ROMA Değerlendirme sonucu dahil)55291,06
Helikobakter dışkı antijeni (HpSA)23121,716
Helikobakter pilori IgA20105,84
Helikobakter pilori IgG20105,84
Helikobakter pilori üreaz testi (biyopsiden)25132,3
Hemoglobin elektroforezi20105,84
Hemosiderin315,876
Heparin30158,76
Herpes simpleks tip 1 IgG20105,84
Herpes simpleks tip 1 IgM20105,84
Herpes simpleks tip 2 IgG20105,84
Herpes simpleks tip2 IgM20105,84
Hidroksibütirat dehidrogenaz, alfa (HBDH)947,628
Hidroksiindolasetik asit, 5-(HIAA)1579,38
Hidroksiprogesteron, 17-1579,38
Hidroksiprolin20105,84
Histamin29153,468
Histoplasma antijeni30158,76
Histoplasma antikoru1579,38
HIV İlaç Direnç Testi1901005,48
Homogentisik asit (FeCl3 ile)315,876
Homogentisik asit (İTK ile)1895,256
Homosistein20105,84
Homosistin737,044
Homovanilik asit (HVA)1474,088
HPV DNA40211,68
HPV Genotiplendirme120635,04
Hs-CRP1263,504
Human Plasental Laktojen (hPL)1895,256
Hyaluronik asit düzeyi48254,016
 0
İdrar tahlili (strip ve mikroskopi) (bilirubin, glukoz, hemoglobin, ketonlar, lökositler, nitrit, pH, protein, yoğunluk, ürobilinojen ve bu bileşenlerin herhangi bir sayıda içeren dip stick veya tablet halindeki reaktifleri kullanarak)421,168
İdrarda gebelik testi421,168
IgA1052,92
IgA alt grupları35185,22
IgD1052,92
IgE1579,38
IGFBP-325132,3
IgG1052,92
IgG alt gruplar (her biri)1579,38
IgG indeksi1579,38
IgM1052,92
İdrar dansitesi (idrar)315,876
İdrarda redüktan madde (idrar)526,46
İlaç düzeyi (her bir ilaç için)1789,964
İlaç düzeyi (HPLC)30158,76
Imatinib60317,52
Immunoreaktif Tripsin (IRT)1579,38
İmmün kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı protein (her biri)1579,38
İmmünelektroforez50264,6
İmmünfenotiplendirme85449,82
İmmünfiksasyon elektroforezi50264,6
Influenza A virus IgA20105,84
Influenza A virus IgG20105,84
Influenza A virus IgM20105,84
Influenza A+B antijeni25132,3
Influenza B virus IgA20105,84
Influenza B virus IgG20105,84
Influenza B virus IgM20105,84
İnhalent alerjenler (phadiatop)33174,636
İnhibin A20105,84
İnhibin B45238,14
İnsülin1579,38
İnsülin antikoru20105,84
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri)30158,76
İnterleukin 2 reseptör antikoru35185,22
İnterleukin 28-B RT-PCR145767,34
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç75396,9
İyot (idrarda)1579,38
İzositrat dehidrogenaz1052,92
K 0
Kabakulak (Mumps) IgG20105,84
Kabakulak (Mumps) IgM20105,84
Kadmiyum (AAS ile)40211,68
Kalprotektin (dışkıda)25132,3
Kalsitonin23121,716
Kalsiyum631,752
Kalsiyum, iyonize947,628
Kamfilobakter jejuni IgA25132,3
Kamfilobakter jejuni IgG25132,3
Kamfilobakter jejuni IgM25132,3
Kan gazları; pH, pCO2, pO2, HCO3 (hesaplanmış O2 satürasyonu dahil) parametrelerinin herhangi bir kombinasyonu20105,84
Kan grubu (ABO)+Rh421,168
Kan pH631,752
Kan sayımı (en az 18 parametre)1368,796
Kan yayması, periferik631,752
Kanama zamanı315,876
Kandida albikans IgA20105,84
Kandida albikans IgG20105,84
Kandida albikans IgM20105,84
Kandida antijen ELISA (kantitatif)28148,176
Kappa hafif zincir1579,38
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin)1052,92
Karoten (b-karoten)30158,76
Karsinoembriyojenik antijen (CEA)20105,84
Katekolaminler23121,716
Keton cisimleri, idrar315,876
Keton cisimleri, serum315,876
Ketosteroidler, 17-(17-KS) , total1579,38
Kızamık (Rubeola) IgG20105,84
Kızamık (Rubeola) IgM20105,84
Kinidin20105,84
Klor421,168
Klozapin30158,76
Kobalt (AAS ile)40211,68
Koksaki virus IgA25132,3
Koksaki virus IgG25132,3
Koksaki virus IgM25132,3
Koksidioidez antikoru20105,84
Koksiella burnetii (Faz 1) IgA25132,3
Koksiella burnetii (Faz 1) IgG25132,3
Koksiella burnetii (Faz 2) IgA25132,3
Koksiella burnetii (Faz 2) IgG25132,3
Kolesterol, serum, total421,168
Kolinesteraz631,752
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)40211,68
Kollajen epinefrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)40211,68
Kollajen Tip I C terminal36190,512
Kompleman C3, 4 (her biri)1052,92
Konfirmasyon (Doğrulama) testleri (Borrelia, Bordetella, Sifiliz, Helikobakter, Parvovirus, EBV, Yersinia IgA-IgG-IgM ), herbiri38201,096
Koproporfirin1579,38
Kortizol20105,84
Kortizol, serbest1895,256
Koryonik gonadotropin, beta subünitesi (b-hCG)1579,38
Koryonik gonadotropin, idrar (Beta HCG)421,168
Kreatin737,044
Kreatin kinaz (CK) , (CPK) , total947,628
Kreatin kinaz izoenzimleri30158,76
Kreatin kinaz-MB (CK-MB)1263,504
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass)1579,38
Kreatinin421,168
Kreatinin klirens947,628
Kriyofibrinojen421,168
Kriyoglobulin421,168
Krom (AAS ile)40211,68
Kromogranin A30158,76
Ksiloz emilim testi1789,964
Kurşun (AAS ile)30158,76
Kurşun, saç (AAS ile)32169,344
Kültür, aerob (boğaz, idrar, balgam, burun, dışkı, vajen, konjonktiva, kulak, kateter, vücut-eklem sıvıları, yara-pü, üretral akıntı vb)842,336
Kültür, aerob, BOS1052,92
Kültür, aerob, diğer (brucella, ureaplasma, mycoplasma, legionella, chlamydia, safra, kemik İliği, campylobacter, vibrio)1052,92
Kültür, aerob, kan, manuel842,336
Kültür, aerob, kan, otomatize1263,504
Kültür, anaerob (kateter, vücut sıvıları, yara, bronkoalveoler lavaj vb)1052,92
Kültür, anaerob, kan, manuel1052,92
Kültür, anaerob, kan, otomatize1579,38
Kültür, anaerob, manuel1052,92
Kültür, anaerob, otomatize1579,38
Kültür, fungal, manuel1052,92
Kültür, mikobakteri, manuel1579,38
Kültür, mikobakteri, otomatize25132,3
Kültür, parazit (leishmania, trichomonas, entamoeba histolytica)1579,38
L 0
Laktat (Laktik asit)1052,92
Laktat dehidrogenaz (LD) , (LDH)947,628
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi35185,22
Laktoz intolerans testi (biyopsiden)45238,14
Lambda hafif zincir1579,38
Lamotrigine1895,256
LDL kolesterol947,628
LE hücresi526,46
Legionella antijeni25132,3
Legionella pneumophila IgG23121,716
Legionella pneumophila IgM23121,716
Leishmania hemaglütinasyon1895,256
Leishmania IgG30158,76
Lenfoma paneli75396,9
Lenfosit alt grupları (immünfenotiplendirme)85449,82
Leptin50264,6
Leptospira aglutinasyonu20105,84
Leptospira IgG24127,008
Leptospira IgM24127,008
Lesitin-sfingomiyelin oranı (L/S oranı), amniyon sıvısında20105,84
Levetiracetam30158,76
Lidokain25132,3
Lipaz947,628
Lipoprotein (lipid) elektroforezi1579,38
Listeria grup aglutinasyon1263,504
Lityum1263,504
Lizozim23121,716
Lökosit alkalen fosfataz23121,716
Lösemi paneli75396,9
Lösin aminopeptidaz (LAP)1263,504
Lp (a)30158,76
Lupus antikoagülanları23121,716
Luteinizan hormon (LH)1579,38
M 0
Magnezyum1052,92
Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri)1789,964
Makroglobulin, alfa-21895,256
Makroprolaktin tarama testi26137,592
Mangan (AAS ile)40211,68
Melatonin48254,016
Mesane kanseri antijen testi ImmunoCyt (IFA) (idrarda m344, LDQ ve CEA antijen tespiti)145767,34
Metabolik tarama genişletilmiş panel (Tandem MS yöntemiyle)30158,76
Metadon (idrarda)1263,504
Metamfetamin (İdrarda)1263,504
Metanefrin20105,84
Methemoglobin1052,92
Metilmalonik asit60317,52
Metotreksat40211,68
Mezotelyoma Kanser Antijeni Testi (Mezomark)46243,432
Mide suyu analizi (HCL-serbest, total asidite, pH)1052,92
Mikroalbumin1579,38
Mikroglobulin, beta-21579,38
Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (her biri)20105,84
Miyelin basic protein, BOS1895,256
Miyoglobin30158,76
Molibden (AAS ile)40211,68
Mukopolisakkaritler (her biri)1579,38
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (7-15 etken)175926,1
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (16-100 etken)2501323
Multipleks PCR ile çeşitli materyalden patojen etken identifikasyonu (en az 100 etken üzeri)3501852,2
Mycoplasma pneumoniae IgG20105,84
Mycoplasma pneumoniae IgM20105,84
Myeloperoksidaz (MPO)20105,84
N 0
N-Asetil glukozaminidaz (NAG)1579,38
Nazal smear631,752
NEFA (Non-esterified fatty acids)1895,256
Neonatal TSH1579,38
NEUROMYELITIS OPTICA IgG75396,9
Nikel (AAS ile)40211,68
Nitroblue tetrazolyum boyama testi1052,92
NMDA Reseptör Antikoru75396,9
Norepinefrin20105,84
Normetanefrin20105,84
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu)35185,22
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri)35185,22
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Yo)35185,22
Nöron spesifik enolaz (NSE)35185,22
Nörovirüs Antijen35185,22
NTx (N-Telopeptit)35185,22
Nükleer matriks protein NMP 2235185,22
Nükleotidaz 5’-1263,504
O 0
Oksalat, idrar20105,84
Oligoklonal bant50264,6
Orak hücre testi (sickling)421,168
Organik asit profili20105,84
Osmolalite1579,38
Osmotik frajilite1052,92
Osteokalsin30158,76
Over Antikor20105,84
P 0
Pankreatik elastaz 1, dışkı40211,68
Pankreatik elastaz 1, serum30158,76
Parainfluenza virus 1, 2, 3 IgA25132,3
Parainfluenza virus 1 IgG25132,3
Parainfluenza virus 2 IgG25132,3
Parainfluenza virus 3 IgG25132,3
Parakoksidioidez antikoru20105,84
Parathormon (PTH)23121,716
Parvovirüs B 19 IgG30158,76
Parvovirüs B 19 IgM30158,76
Plazmodyum Antijen Testi1368,796
Pepsinojen 145238,14
Pepsinojen 245238,14
PCR ile SARS etkeni100529,2
Periferik yayma631,752
pH631,752
Pıhtı lizis zamanı315,876
Pıhtı retraksiyonu315,876
Pıhtılaşma zamanı315,876
Pirüvat1579,38
Pirüvat kinaz1579,38
Plazmin1579,38
Plazminojen1579,38
Pnömokok Antikorları IgG20105,84
Polyoma JCV ve BKV PCR60317,52
Porfirinler1895,256
Porfobilinojen1263,504
Potasyum421,168
Prealbumin1579,38
Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A)23121,716
Pridinolin20105,84
Pristanik Asit40211,68
Progesteron1579,38
ProGRP25132,3
Prokalsitonin25132,3
Prokollagen23121,716
Prolaktin (PRL)1579,38
Prostat spesifik antijen (PSA)20105,84
Prostat spesifik antijen (PSA), serbest20105,84
Protein Binding Globulin ( Erken sepsis markerı)38201,096
Protein C aktivitesi23121,716
Protein C, antijen23121,716
Protein elektroforezi1579,38
Protein S aktivitesi23121,716
Protein S, antijen23121,716
Protein, idrar1263,504
Protein, total631,752
Protoporfirin, eritrosit, kantitatif25132,3
Protrombin zamanı631,752
Psödokolinesteraz1052,92
R 0
Redüktan madde, dışkı421,168
Renin23121,716
Retikülosit sayımı842,336
Retinol Binding Protein (RBP)1368,796
RF, kantitatif947,628
Romatoid faktör IgG20105,84
Romatoid faktör IgM20105,84
Romatoid faktör IgA20105,84
Rh alt grupları CDE25132,3
Ristosetin kofaktör (Von Willebrand faktör aktivitesi)20105,84
Rivalta315,876
Rose Waaler testi526,46
RSV DFA23121,716
RSV IgA1895,256
RSV IgG20105,84
RSV IgM20105,84
Rubella IgG, avidite20105,84
  
S-100 protein düzeyi20105,84
Safra asitleri, total1579,38
Salisilat737,044
Salmonella grup aglutinasyon (her biri)315,876
SCC Ag45238,14
Schistosoma mansomi IgG (Bilhariozis)30158,76
Sedimentasyon315,876
Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG)23121,716
Selenyum40211,68
Selenyum, eritrosit70370,44
Semende vital inceleme737,044
Serbest T31368,796
Serbest T41368,796
Serbest Kappa Lambda Hafif Zincir40211,68
Serotonin30158,76
Seruloplazmin1263,504
Serum amiloid A protein1895,256
Sialik asit1579,38
Siklosporin20105,84
Sistatin C1684,672
Sistin1579,38
Sitoplazmik antikor (Anti Sm)23121,716
Sitrat, idrar1052,92
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antigens)25132,3
sLDL kolesterol (small-dens LDL kolesterol)44232,848
Sodyum421,168
Soğuk aglutinasyon947,628
Somatomedin C (IGF-1)20105,84
Somatotropin23121,716
Sorbitol dehidrogenaz947,628
Sperm HOS testi25132,3
Sperm mar testi (Anti sperm antikor)direkt20105,84
Sperm yıkama, hazırlama (kanül ile)45238,14
Sperm yıkama, hazırlama (kanülsüz)40211,68
Spermiyogram, Kruger1052,92
Spermiyogram (otomatize)20105,84
Spesifik IgE, miks alerjen (her biri)1579,38
Sporothrix antikoru20105,84
Sterkobilinojen, dışkı631,752
Strep A antijen testi1052,92
Strep B antijen testi1579,38
Superoksit dismutaz1263,504
Sükroz hemoliz testi1579,38
Sülfat842,336
Swap testi1052,92
Şeker, kromotografik20105,84
T 0
T3, total1368,796
T4, total1368,796
Tüberküloz IGRA Test ( T-SPOT.TB veya Quantiferon)75396,9
Tacrolimus50264,6
Taş analizi, üriner sistem1263,504
TCA20105,84
Tenia solium IgG (Sistiserkozis)25132,3
Teofilin1579,38
Ter testi1579,38
Testosteron, serbest20105,84
Testosteron, total1579,38
Tetanoz Antikoru IgG20105,84
Tiroglobulin (Tg)20105,84
Tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)1579,38
Tiroid stimülan hormon (TSH)1579,38
Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG)1579,38
Tobramisin1579,38
Toksoplasma hemaglütinasyon1579,38
Toksoplasma IgA1684,672
Toksoplasma IgG1684,672
Toksoplasma IgM1684,672
Toksoplasma, IgG avidite20105,84
Total antioksidan kapasite20105,84
Toxocara canis antikoru30158,76
Transferrin1579,38
Transkortin (kortizol bağlayıcı globülin)23121,716
Treponema pallidum IgG20105,84
Treponema pallidum indirekt hemaglütinasyon1579,38
Trichinella spiralis IgG30158,76
Trigliserit526,46
Tripsin, dışkı737,044
Trichomonas antijeni1579,38
Trombin zamanı1052,92
Trombosit antikoru50264,6
Troponin I, T (her biri)20105,84
TSH reseptör antikoru25132,3
Tubuler fosfor reabsorbsiyonu (TRF) serum+idrar30158,76
Tüberküloz kültürü (MGIT)35185,22
Tüberküloz PCR125661,5
Tümör M2-PK40211,68
Ü 0
Üropepsinojen20105,84
Üre nefes testi25132,3
Üre nitrojeni, kan (BUN)421,168
Üre nitrojeni, klirens (maksimal veya standart)631,752
Ürik asit526,46
Ürobilinojen315,876
Üroporfirin1579,38
V 0
Valproik asit1579,38
Vanilmandelik asit (VMA)1579,38
Vankomisin20105,84
Varicella zoster IgA20105,84
Varicella zoster IgG20105,84
Varicella zoster IgM20105,84
VZV PCR75396,9
Vasoaktif intestinal polipeptit (VIP)65343,98
VDRL, kalitatif737,044
VDRL, kantitatif1052,92
Vigabatrin23121,716
Vitamin A (retinol)30158,76
Vitamin B1 (tiamin)30158,76
Vitamin B121579,38
Vitamin B2 (riboflavin)30158,76
Vitamin B6 (pridoksin)30158,76
Vitamin C25132,3
Vitamin D (25-OH)30158,76
Vitamin D3 (1, 25 (OH) 2)30158,76
Vitamin E30158,76
Vitamin H (Biotin)46243,432
Vitamin K30158,76
Vitamin-PP (Nikotinamid)75396,9
VLDL kolesterol631,752
Von Willebrand faktör20105,84
W  
Weil Felix737,044
Weinberg reaksiyonu737,044
Wright (Brucella aglutinasyon, tüp)947,628
Y  
Yağ absorbsiyonu421,168
Yenidoğan metabolik tarama testi30158,76
Yersinia IgA28148,176
Yersinia IgG28148,176
Yersinia IgM28148,176