TAHLİL

TAHLİL

Tahlil Nedir? 

Hastalıkların tanısını  ve sebebini öğrenebilmek için laboratuvarlarda yapılan  ,insan vücudu dışında   kan ve idrar ,vücut sıvı ve materyallerinden çalışılan tıbbi deneylerin tümüne ” Tahlil ” denir.

LABORATUVAR TAHLİLLERİ

BİYOKİMYA TAHLİLLERİ( En Sık  İstenen Biyokimya Tahlilleri)

Açlık Kan Şekeri,Alkalen Fosfataz,
ALT(SGOT),AST(SGPT) Asit Fosfataz ,Amilaz ,Bilirubinler ,
Demir,Demir Bağlama Kapasitesi ,Fosfor ,GGT, Glukoz ,
Total Protein,Albumin,Globulin,Total Kolesterol, HDL-Kolesterol ,
LDL-Kolesterol,Kalsiyum ,Klor,Kolesterol VLDL,Kreatinin,
Kreatinin Fosfokinaz ,Kreatinin Fosfokinaz İzoenzimleri,
Laktat Dehidrojenaz (LDH),Sodyum,Potasyum, Transferrin, Trigliserit,
Üre, Ürik Asit,Üre Azotu (BUN),VMA

HEMATOLOJİ TAHLİLLERİ (Kan hastalıkları ile ilgili tahliller)

Periferik Yayma (Formül Lökosit)

HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI) TAHLİLLERİ

Bazofil,Eozinofil, Eritrosit, Lenfosit, Lokosit, Monosit, Trombosit,MCV,MCH,MCHC,PDW,PLT,RDW

SEDİMENTASYON TAHLİLLERİ(Eritrosit çökme hızı,ESR)

SEROLOJİK VE İMMÜNOLOJİK TAHLİLLER
(Romatizmal ve otoimmün hastalıklar)

-ASO ,CRP,RF

KOMPLEMAN 3 ,KOMPLEMAN 4(C3,C4)

İMMÜNGLOBULİN TAHLİLLERİ

-Ig G, Ig M, Ig A,IgE

ELİSA TAHLİLLERİ

– Hepatit (Sarılık) (HBs Ag,Anti-HBs,Anti HCV,HBeAg,Anti HBe ,Anti HAV Total,HAV IgG-IgM v.s ),
HIV Tahlilleri(Aids testleri)

TORCH TAHLİLLERİ (Hamilelikte önemlidir)

Toxoplasma IgM,
Toxoplasma IgG ,
Rubella IgM ,
Rubella IgG,
CMV IgM ,
CMV IgG,
HSV IgG,
HSV IgM….

KOAGULASYON TAHLİLLERİ (Pıhtılaşma Bozuklukları)

-APTT, PT(PTZ-Protrombin Zamanaı),Fibrinojen,FDP

– OTOANTİKOR Tahlilleri(Romatizmal hastalıklar,otoimmün hastalıklar)

– Spesifik ELİSA tahlilleri(Helicabacter pylori,Brucella,Tifo,Varicella Zoster ,EBV )

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ TAHLİLLERİ
(Bazı kanser ve tümör  türlerinde kanda yüksek değerlerde bulunan tahliller)

Beta HCG
AFP(Alfafetoprotein)
CEA
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 72-4
LDH
Total PSA ve Serbest PSA
NMP 22

Beta-2 Mikroglobulin

ALLERJİ TAHLİLLERİ (Alerjik hastalıklarda kullanılırlar)

Total Ig E (Genel Allerji Testi)
Rast Ig E (Spesifik IgE) Nelere Allerjimiz Olduğunu Gösterir.
Çayır Polenleri, Yabani Ot Polenleri, Ağaç Polenleri
Mantar ve Mayalar, Akarlar, Hayvan epitelleri
Gıdalar, Süt,Balık ve Deniz Mahsulleri,Venomlar, İlaçlar
Total eozinofil,Nazal salgı incelemesi,Echinococcus

İDRAR , GAİTA(DIŞKI) ,SPERM VE BALGAM  VERİLEREK YAPILAN TAHLİLLER

Tam İdrar Tahlili
– İdrar Dansitesi
– İdrarda Glukoz
– İdrarda Hematüri
– İdrarda Keton
– İdrar PH’ı
– İdrarda Protein
– İdrarda Ürobilinojen
-Gaitada Gizli Kan
– Gaitada Parazit
-Gaita Mikroskopisi
-Gaitada Hazım
-Gaitada Protein
-Gaitada Rota Virüs
-Spermiogram
– Sperm Morfolojisi
– Kruger Testi

-Balgam da ARB

KÜLTÜR TAHLİLLERİ (Enfeksiyon tanısında kullanılırlar)

– Boğaz Kültürü
– İdrar Kültürü
– Sperm Kültürü
– Balgam Kültürü
– Burun Kültürü
– Gaita Kültürü
– Genital Akıntı Kültürü(Vagen Kültürü)
– Göz Kültürü
– Kulak Kültürü
– Yara Kültürü
–  Pü Kültürü
– Lezyon Kültürü
– Akne Kültürü

GEBELİK TAHLİLLERİ

İdrar veya kanda yapılır.

Kanda Beta HCG
İdrarda Beta HCG

PATOLOJİ TAHLİLLERİ

Kanser ve tümör  tanısı için ameliyat veya operasyon sonrası vücuttan çıkarılan kitle ve parçalardan yapılan tahlillerdir.