Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Alkalen Fosfataz

Testin Adı: ALKALEN FOSFATAZ
Sinonim: ALP
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Verme Günü: Aynı gün
Numune Türü: Serum
Numune Miktarı: 250 µL

Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik
Referans Aralığı: Prematüre : 105-500 IU/L
<7 gün: 95-380 IU/L
7 gün-1 ay: 100-360 IU/L
2-3 ay: 115-460 IU/L
4-6 ay: 110-350 IU/L
7 ay-1 yaş: 95-350 IU/L
1-3 yaş: 90-350 IU/L
4-11 yaş: 80-350 IU/L
Erkek Kadın
12-15 yaş: 75-400 IU/L : 75-350 IU/L
16-20 yaş: 25-150 IU/L : 25-130 IU/L
>20 yaş: 25-100 IU/L
Kullanımı: Karaciğer, safra kesesi ve kemik dokusuna bağlı hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. Bilier obstrüksiyon, bilieratrezi, siroz, osteitis deformans, hiperparatiroidizm, Paget hastalığı, infiltratif karaciğer hastalıkları, enfeksiyoz mononükleoz, metastatik kemik tümörleri, metabolik kemik hastalıkları, viral hepatitler, gebelik, konjestif kalp yetmezliği ve çocukların büyüme dönemlerinde ALP düzeyi artar
Hergün Çalışılan testler: Saat 13.00’e kadar laboratuvarımıza ulaşan örneklerin sonuçları aynı gün saat 18.00’de, saat 13.00’ten sonra gelen örneklerin sonuçları ertesi gün saat 13.30’da raporlanır.