Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Erken Teşhis Hayat Kurtarır

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

İstanbul Checkup Merkezi olarak; “MEME Kanseri Bilinçlendirme Ayı Ekim Ayında” meme kanseri bilincinin arttırılması, erken tarama ve tedavinin önemi hakkında insanları eğitmek, hastalara ve onların yakınlarına bilgi vermek ve destek sağlamak ve meme kanseri araştırmalarını desteklemek amacıyla yapılan her yıl bir sağlık tarama kampanyasına yer veriyoruz…

30 yıl önce tıp öğrencisiyken, meme kanserinin batının bir hastalığı olduğunu ve diğer tıbbi koşullara kıyasla daha az önemli olduğunu düşünmüştüm. Tıbbi müfredat bize normal ve anormal olanı öğretti ve hastalıklar hakkındaki görüşlerimiz o zamana kadar çok azdı..

Klinik pratikte, bir durumu sağlıkla ilgili bir konu olarak etiketlemenin sonuçları, yönetim ve tedavi konusundaki tutumları etkileyebilir. Bu, etkisiz tedavi ile sonuçlanabilir ve klinisyenler ile hastalar ve aileleri arasındaki iletişim zorluklar çeker.

Meme kanserini daha az önemli olarak nitelemek geçmişte kalmıştır . Halen meme kanseri vakalarının neredeyse% 50’si ve ondan kaynaklanan ölümlerin% 58’i daha az gelişmiş ülkelerde görülmektedir.
Meme kanseri, kadınlarda tüm kanserlerin üçte birini karşılayan ülkemizdeki kadınlar arasında en yaygın kanser tipidir. Bu durum insidansı artıyor ve hastaların çoğunluğu 40 ila 50 yaşlarındaki genç kadınlardan oluşmaktadır. Hatta 30 lu yaşlar bu gruba hızla katılmaktadır.
Kanser araştırma merkezleri ve üniversitelerin kanser raporundaki ilk rakamlara göre, 2007 ve 2017 yılları arasında kanser teşhisi konan hastaların yaklaşık% 60’ının kadın olduğunu ortaya koydu.

Meme kanseri için genel beş yıllık nispi sağ kalma oranı% 66.8 iken, bu oran Singapur, Güney Kore ve Japonya’dan daha düşüktür ve Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve çoğu Avrupa ülkesi ile karşılaştırıldığında çok daha düşüktür.

Dünya Bankası tarafından üst orta gelirli bir ülke olarak kategorize edilen ülkemizde daha yüksek meme kanseri mortalite oranı, büyük ölçüde ileri evrelerde hastalığın teşhisine ve tıbbi tedaviye erişimdeki engellere atfedilmektedir.

Üniversitelerde onkoloji ana bilim dalları tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma, geç aşamadaki tanıların, daha zayıf yaşama  oranına katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. Demografik farklılıklar ve kamu hastanesi ortamındaki hastalar ile özel hastane hastaları arasındaki tedavi farklılıkları da sorumluydu, ancak çok daha küçük boyutlardaydı.

Meme kanserinin prognozu, geçmiş yıllarda daha erken teşhis, moleküler sınıflandırma ve daha etkili tedavilerin sonucu olarak önemli ölçüde iyileşmiştir.

Kanser yönetiminin temel ilkesi, kişiselleştirilmiş olmasına rağmen, genellikle yaklaşımda çok yönlü ve kapsamlı olmasıdır. Ama her zaman kanıta dayalıdır.

Tüm geleneksel tedavi yöntemleri, spesifik kanser türleri için çalıştığını kanıtlamak için klinik çalışmalarda ayrıntılı olarak test edilir.

Tedavinin amacı kanseri yok etmek veya kaldırmak ve umutla tedavi etmektir. Eğer tedavi edilemezse amaç, kanseri olabildiğince uzun süre kontrol etmek olmalıdır.

Daha ileri teknolojiye erişim, ekonomik veya kültürel engellerin erişimi olmayan temel sağlık hizmetleri, temel cerrahi ve hormonal tedavi için iyi işleyen bir sevk sistemi ve meme kanseri ile ilgili potansiyel farkındalığın artması için yüksek kaliteli bir temel bakım sistemi. Başarılı tedavi ile hayatta kalma büyük ölçüde artacaktır.

Maalesef ülkemizde, kötü farkındalığın yanı sıra, kanseri tedavi etmek için alternatif tedavilerin kullanılması büyük bir engel oluşturmaktadır. Kullanımlarını destekleyen kanıtların bulunmamasına rağmen, birçok insan hala alternatif terapiler kullanmaktadır ve bunların uygulayıcıları tarafından yaygın ve açık bir şekilde pazarlandığını görmek göz yaşartıcıdır.

Alternatif terapiler, geleneksel kanser tedavisinin sınırları dışında kalmaktadır, çünkü bilimsel olarak güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmamıştır.

Alternatif tedaviler, yan etkileri en aza indirmek için geleneksel terapilerle birlikte kullanılan ve genellikle standart tedaviye müdahale etmeyen tamamlayıcı terapilerden farklıdır.

Pek çok çalışma, kanıtlanmamış alternatif ilaçlar için geleneksel tedaviden kaçınmanın kanserden daha yüksek bir ölüm oranına yol açtığını göstermiştir.

Yetkili makamlar tarafından bu riskli uygulamayı durdurmak için hızlı bir adım atılmadıkça, meme kanseri sonuçlarını iyileştirme yolu uzun sürecek ve sıkıntılarla karşılaşılacaktır…

Kanser ve tümörlerin belirlenmesi için her sene düzenli olarak kan tahlillerinde tümör ve kanser markerlarının yapılmasını şiddetle önermekteyiz. Check up paketlerimizde kanser tarama testleri öncelikli olarak uygulanmaktadır.

Prof.Dr.Ahmet Gürel

İstanbul Checkup Merkezi Koordinatörü