Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Tiopürin S Metil Transferaz Activitesi -TPMT Testi

Tiopürin S Metil Transferaz Activitesi -TPMT Testi

Tiopürin metil transferaz (TPMT) enzim aktivitesi veya bunun altta yatan genetiği için yapılan testler, bir tiopürin ilacı ile tedaviye başlamak üzere olan kişilerde ölçülür. Bu testlerden biri veya diğeri, tiopürin tedavisinden kaynaklanan ciddi yan etkiler geliştirme riskini taşıyan bireyleri tanımlamak için kullanılır; örneğin kemik iliğinin bastırılması, kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin sayısının azalmasına neden olur.

Doktor tiopürin tedavisine başlamadan önce TPMT testini ister.

Azatioprin, merkaptopurin ve tioguanin gibi tiyofrenler, akut lenfoblastik lösemi (ALL), enflamatuar bağırsak hastalığı ve otoimmün hastalıkları gibi hastalıklar için reçete edilen ilaçlardır. Organ reddininin engellenmesine yardımcı olmak için organ nakli alıcıları için de reçete edilebilir.

Thiopurin S-metiltransferaz (TPMT) eksikliği, tiyo-pürinler olarak adlandırılan vücut işlemine yardımcı olan bir enzimin aktivitesini önemli ölçüde azaltan bir durumdur. 6-thioguanine, 6-mercaptopurine, ve azatioprin içeren bu ilaçlar, vücudun bağışıklık sistemini inhibe eder (bastırır). Thiopurine ilaçlar, bağışıklık sistemi arızalandığında ortaya çıkan Crohn hastalığı ve romatoid artrit dahil olmak üzere bazı otoimmün bozuklukların tedavisinde kullanılır. Bu ilaçlar ayrıca çeşitli kanser türlerini, özellikle kan oluşturucu doku kanserlerini (lösemi) ve bağışıklık sistemi hücreleri (lenfomalar) kanserlerini tedavi etmek için kullanılır. Ek olarak, immün sistemin nakledilen organa saldırmasını önlemeye yardımcı olmak için organ nakli alıcılarında tiopurin ilaçları kullanılır.

Tiyofirin ilaçlarıyla tedavide potansiyel bir komplikasyon, kemik iliğinde (hematopoietik toksisite) hasara neden olur. Bu ilaçları alan herhangi bir kimsede bu komplikasyon olmasına rağmen, TPMT eksikliği olan kişiler en yüksek risk altındadır. Kemik iliği normalde oksijeni taşıyan kırmızı kan hücreleri de dahil olmak üzere çeşitli kan hücreleri türlerini yapar; vücudu enfeksiyondan korumaya yardımcı olan beyaz kan hücreleri; ve kan pıhtılaşmasıyla ilgili olan kan hücresi fragmanları olan trombositler. Kemik iliğindeki hasar miyelosupresyon ile sonuçlanır, bu kemik iliğinin bu hücrelerden yeterince yararlanamadığı bir durumdur. Kırmızı kan hücreleri (anemi) eksikliği, soluk cildin (solukluk), halsizlik, nefes darlığı ve aşırı yorgunluğa (yorgunluk) neden olabilir. Düşük sayıda beyaz kan hücresi (nötropeni), sık ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabilir. Trombosit eksikliği (trombositopeni) kolay morarma ve kanamaya neden olabilir.

Birçok sağlık hizmeti sağlayıcısı, hastaların TPMT aktivite düzeylerinin tiyofin ilaçları reçete edilmeden önce test edilmesini önermektedir. Azaltılmış enzim aktivitesine sahip olduğu bulunan kişilerde, ilaçlar, daha düşük bir dozda verilebilir veya hematopoietik toksisite riskini azaltmak için farklı ilaçlar kullanılabilir.

TPMT eksikliği tiyofin ilaç tedavisi ile ilişkili olanların dışında herhangi bir sağlık sorununa neden gözükmemektedir.

Tiopürin S Metil Transferaz Activitesi -TPMT Testi, İstanbul Laboratuvarları’nda SGK’lılara indirimli olarak yapılmaktadır. Şişli ve Acıbadem şubelerimizde yaptırabilirsiniz. 4447522