Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Dijital Röntgen

Digital Röntgen

Akciğer hastalıklarının, göğüs bölgesinin problemlerinde, kimi kalp rahatsızlıklarında tanı aşamasında önemli bir yer tutan akciğer radyografisi maliyetinin düşük olması, hemen her sağlık kurumunda bulunması ve sonucunun hemen alınabilmesi nedeniyle ilk basamak tanı yöntemleri arasında ilk sıralara kadar yükselmiştir. Genel olarak hastanın ayakta ya da yatar pozisyonda bulunduğu iki durumda çekilebilir. Sadece akciğer filmine bakarak zatürre, bronşit, verem gibi bir çok akciğer hastalığının tanısı konulabilirken, akciğerin yapısal problemleri, kanserler, kalp ile ilgili sorunlar ,omurga anomalisi ile ilgili olarak yalnızca ilk basamaktır. Bu ikinci grup rahatsızlıkların kesin tanıları için ileri tetkikler yapılmalıdır.

Günümüzde gıda ve sıhhi işlerle uğraşan her kuruluş Portör (Hastalık Taşıyıcı) taraması yaptırmak zorundadır. Solunum yoluyla bulaşan hastalıkların tanısı için “Röntgen Filmi” portör taraması için baş parametrelerden birisidir.

Laboratuvarımız Mobil Araçlarla bu hizmeti gerçekleştirmektedir.

Check-up hastalarımız için “Görüntüleme Merkezimizde” röntgen filmi çekimi yapılabilmektedir.

  • İlaçlı ve ilaçsız her türlü röntgen filmi
  • Histero Salpingo Grafi (HSG) İlaçlı Rahim Filmi
  • Voiding Sistografi (İlaçlı İşeme-mesane filmi)
  • İntra Venöz Piyelografi (İVP) İlaçlı Böbrek Filmi

Dijital Röntgen Çekimi Merkezi

Dijital skolyoz-boy grafileri ve orthoröntgenogram incelemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Dijital skopik incelemeler ve dijital çekimler yanında istenirse kaset çekimleri de yapılabilmektedir. Dijital sistemin görüntü oluşturucusu (image intensifier) geniş olduğundan ( 38 cm ) geniş alanlar dijital olarak grafi kapsamına alınabilmektedir. Anjiografik incelemede saniyede 8 çekime kadar çıkan yüksek hızlı çekim sayesinde yüksek debili vasküler patolojilerin görüntülemesi sağlıklı olarak yapılabilmektedir. Dijital sistemde kasetli çekimlere kıyasla radrasyon dozu belirgin olarak daha düşüktür. Dijital cihazın masası +/- 90 derece döndürülebilmekte ve böylece trendelenburg ve benzeri pozisyonlarda incelemeler yapılabilmektedir.Merkezimizde dijital röntgen ve DSA incelemeleri yanında PTK, bilier drenaj ve enteroklizis gibi radyolojik incelemeler de gerçekleştirilmektedir. Tüp imaj mesafesi 110 ile 150 cm arasında değişmekte ayrıca mevcut duvar bukisi ile tüp görüntü elde edilebilmektedir. Dijital ortam sayesinde tüm görüntüler cihaz hafızasında saklanmakta, ayrıca istenirse CD kaydı ile hastalara verilebilmektedir. Dijital sistemin sağladığı avantajlardan biri de tek ekspojur ile pencere ayarı ile oynayarak kemik ya da yumuşak dokuya yönelik filmlerin basılabilmesidir.

En sık incelenen organlar şunlardır: Kalın barsak (Kolon (kalın barsak) Filmi)
Üst sindirim sistemi (yemek borusu-mide-oniki parmak barsağı) (Üst Sindirim Sistemi İncelemesi)
İnce barsaklar (İnce Barsak Filmi)
İdrar yolları (Mesane ve İdrar Yolları İncelemesi)
Kadın üreme organları (Kadın Üreme Organlarının İncelenmesi)