Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Alkol kandan ne kadar sürede çıkar

Alkolun vücuttan atılması alkol oranına göre 48 ila 72 saat arasında değişir.

Alınan alkol mideden başlayarak barsak ve sinirim sistemimizce hızla emilir ve vücut sıvısına geçer. İnce barsaklardan emilim mideden daha hızlı olduğu için midenin boşalmasının gecikmesi (Yani alkolün gıdalarla beraber alınması) emilimi yavaşlatır. Alkol kana geçtiğinde il evvela portal yolla karaciğere gelir. Karaciğer ve midedeki alkol dehidrogenaz (ADH) enzimlerinin ilk geçişteki etkileri nedeniyle ağızdan alınan alkol kan alkol konsatrasyonunu aynı süre içinde damardan verilen aynı miktardaki alkolden daha az yükseltir. Aspirin mide ADH aktivitesini baskılayarak alkol biyoyararlanımını artırır. Kadınlarda midedeki ADH aktivitesi erkeklerden düşüktür. Bu, kadınların alkole tahammülünün daha az olmasının nedenlerindendir.
75 Kilo ağırlığında bir insan bir saat içinde yaklaşık 9 mL (7 g) alkol metabolize eder. Bir büyük bardak (Arjantin) (600 mL) bira yaklaşık 21 g alkol içerir ve alkolün kandan temizlenmesi 3 saat sürer. Akşam yemeğinde bir büyük şarap içen kişinin ertesi sabah kanında alkol bulunabilir. ADH3 aleli taşıyanlarda alkol klirensi belirgin olarak diğer alelleri taşıyanlardan yavaştır. Alkolün pek azı metabolize edilmeden idrar, ter ve solunum havası ile itrah edilir. % 90-98’i, büyük ölçüde karaciğerde olmak üzere, asetaldehid üzerinden asetata metabolize edilir. Etanolün asetaldehide oksidasyonuna ADH, katalaz, ve bir mikrozomal sitokrom P450 etanol oksitleyen sistem aracılık eder. Karaciğerde en çok ADH enzimi aracıdır. Alkol metabolizmasında genetik faktörler de önemlidir.Kronik alkol alanlarda sitokrom P450 sistemi de oldukça aktiflenir; bu sistem diğer bazı ilaçların detoksifikasyonunda (warfarin, phenytoin gibi) da görev aldığı için bu ilaçların klirensi artabilir: Akut alımlarda ise P450 ile yıkılan ilaçların klirensinde, aynı enzim sistemi için alkol rekabete girdiğinden, aksine azalma olabilir.