Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Uyuşturucu Testi

Uyuşturucu Testi / Drug Screen Test

İstanbul Laboratuvarları’nın 65 yılı aşkın bir süre tıbbi laboratuvar alanında deneyim sahibi olan güvenilir uzman teknik ekibi ile tecrübeli ellerde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Uyuşturucu İlaç Test Yöntemleri ve Analizi

Uyuşturucu İlaç testlerinin kullanımı için çeşitli nedenler vardır. Bazı uyuşturucu testleri doktorlar tarafından tıbbi nedenlerden, bazıları ise işverenlerin çalışanların uyuşturucu etkisi altında çalışmadıklarından emin olmalarını sağlamak için talep etmektedir. İdrar, kan ve diğer vücut sıvılarının yanı sıra saç örnekleri test edilerek ilaçlar tespit edilebilir. Aşağıdaki bölümlerde, uyuşturucu ilaç testinin çeşitli nedenleri ve uyuşturucu ilaç test yöntemlerinin türleri açıklanmaktadır.

İdrar, kan, saç, ter veya tükürüğün kimyasal analizini içeren, uyuşturucu ilaçların varlığını test etmek için çeşitli araçlar kullanılır.

Tıbbi Sebeplerle  Uyuşturucu Testi Yapılması

Pek çok farklı koşullar altında, bir doktorun bir kişinin yasadışı uyuşturucu kullanıp kullanmadığını ve eğer öyleyse ne tür olduğunu belirlemesine ihtiyaç duyulabilir. Bir hastanın nasıl teşhis ve tedavi edileceğine karar vermeden önce doktor bu bilgiye ihtiyaç duyar. Örneğin, düşük derecede uyanıklık gösteren bir kişi bir hastalığın kurbanı olabilir veya sarhoş olabilir. Bir doktor uyuşturucu ilaç testi ile ilaç zehirlenmesini ekarte edebilir. Sıvı ve doku numuneleri (örneğin, kan, idrar, tükürük ve saç) üzerinde yapılan bir dizi ilaç testi, doktorun, hastanın durumunu daha doğru bir şekilde belirlemesini ve ardından hastanın bakımı ile ilgili uygun tıbbi kararlar vermesini sağlar.

İşyeri Uyuşturucu Testi
Uyuşturucu testine yol açabilecek başka bir durum ise işyerindeki davranışlardır. İşçiler iki ana sebepten dolayı uyuşturucu ilaç testleri almaktadır: (1) iş performansı ile ilgili problemler ve (2) sorumluluk veya işçinin eylemleri nedeniyle dava riski. Bir işveren, uyuşturucu kullanımına dahil olan çalışanların, uyuşturucu zehirlenmelerinin bir sonucu olarak daha az üretken olabileceğine inanıyor olabilir.

Uyuşturucu kullanan çalışanlar da potansiyel bir güvenlik tehlikesi oluşturabilir. Uyuşturucuların etkisi altında çalışanın, verimliliği azaltan veya işyeri kazalarına yol açan hatalar yapma olasılığı daha fazla olabilir. Örneğin sarhoş olmuş bir ekipman operatörü, daha az verimli ve doğru bir hızda çalışabilir ve algı ve bulutlu kararın bozulması nedeniyle diğer çalışanları tehlikeye atabilir ve hatta yaralayabilir. Bazı araştırmalar, uyuşturucu kullanan işçilerin işyerinde uyuşturucu kullanmayan çalışanlardan daha fazla zaman harcadıklarını ve kaza oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Bir işverenden, yasa uyarınca, sorumlu davranması ve bir işi yürütürken gereken özeni göstermesi beklenir. Bu şekilde hareket etmeyen bir işveren , çalışanlarının davranışlarından sorumludur . Bu nedenle, işverenler sıklıkla çalışanların uyuşturucu testine tabi tutulur. Mahkemeler, genel olarak işverenlerin, kamu güvenliği ve güvenliği ile ilgili meşru kaygılar bulunduğu gösterildiğinde, işçilerden uyuşturucu testi talep etme hakkını desteklemiştir.

Adli Hukuki Birimler Tarafından Test İsteği
Hukuk sisteminin uyuşturucu testi için birkaç farklı nedeni var. Bunlardan biri suçlu suçlunun uyuşturucu kullanıp kullanmadığını belirlemektir, çünkü zehirlenme bir kişinin hangi suçla suçlanabileceğini ve verilebilecek cezayı etkileyebilecek bir durumdur. Toplum en çok , motorlu taşıt kullanan kişilerin kandaki alkol konsantrasyonunu (BAC) belirlemek için iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan nefes analizi teknolojisinde kanun uygulayıcılar tarafından yapılan uyuşturucu ilaç testlerine aşinadır . Sarhoşken bir motorlu taşıt kullanmak sadece bir suç değildir, aynı zamanda kaza sırasında meydana gelen bir yaralanma gibi başka bir suçun ağırlaştırılması olabilir.

Ceza adalet sistemi, gözaltındaki kişilerin uyuşturucu kullanım miktarını veya bir topluluktaki genel uyuşturucu kullanım seviyesini tahmin etmek için uyuşturucu testini de kullanabilir. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, uyuşturucu kullanımının polisin kontrollerden sorumlu olduğu yasa dışı bir davranış olduğu. Uyuşturucu kullanım miktarının ve zaman içinde nasıl değiştiğinin ölçülmesi, uyuşturucu kontrol politikalarının etkinliğini değerlendirmenin bir yoludur. Ek olarak, mahkum olan suçlular hapishanelerde ve hapishanelerde bulunduğundan, hakemler ve hükümlüler arasındaki uyuşturucu testi sistem yöneticilerine kritik bilgiler sağlayabilir.

İlaç Tedavisi ve Rehabilitasyonu Sırasında Testler

Uyuşturucu tedavisi ve rehabilitasyon programları, çeşitli nedenlerden dolayı uyuşturucu testine dayanmaktadır. İlk olarak, müşterinin uyuşturucu kullanımının bir ölçüsünü verir. İkinci bir fonksiyon, müşteriyi tedaviye katılırken devam eden uyuşturucu kullanımına karşı izlemesidir. Tedavi programlarının çoğu, tedavide kalmak için ilaç kullanımından uzak durmayı gerektirir .

Tedavi programlarında ilaç testinin başka bir özelliği, “kendi kendine yardım” işlevi olarak etiketlenebilir. Tedavi alan birçok müşteri, uyuşturucu kullanımından kurtulabilirlerse, kullanacaklarını, ancak ihlal edicilerin test edilip ihlal edileceğini bilmek, tedavide “temiz kalmaları” için ek bir motivasyon eklediklerini kabul eder. Ayrıca, kendilerine sunulan ilaçları sosyal koşullarda da reddetmek için bir neden sunar. Arkadaşların ve arkadaşlarının, uyuşturucu testi geçiren birine uyuşturucu sunması daha az muhtemeldir, çünkü uyuşturucu testinin o kişinin uyuşturucu kullanımını alacağından korkuyorlar.

Son olarak, ceza adalet sisteminden gelen yönlendirmeleri içeren tedavi programlarında uyuşturucu testi, bu programların ciddi olmadığı veya uyuşturucu kullanıcılarının hapishaneden kaçınabileceği ancak uyuşturucu kullanmaya devam edebileceği yerlerin endişelerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Halkın, güvenilir uyuşturucu testi yapıldığına ve ihlal eden kişilerin mahkemeye geri gönderileceğine inanmaları halinde suçluyu ceza yerine değil tedaviye gönderen politikaları desteklemesi daha muhtemeldir.

Okullarda Uyuşturucu Testi

Gençlerin giderek daha erken ve daha erken yaşamlarında uyuşturucuya maruz kaldıklarına dair önemli kanıtlar var. Bu maruz kalma genellikle okul ortamlarında meydana gelir. Sonuç olarak, okullarda, öğrencilerin “neden” sınavı (şüphe temelli sınav olarak da bilinir), bazı öğrencilerin rastgele sınavı ve tüm öğrencilerin kapsamlı sınavı da dahil olmak üzere, öğrencilerin uyuşturucu testlerini yapma önerileri vardır. Uyuşturucu testinin öğrencinin uyuşturucu kullanımını engelleyici veya caydırıcı olacağı düşünülmektedir. Uyuşturucu testiAyrıca, öğrencilerden bazıları yaşamda uyuşturucu kullanıcılarını belirleyecek ve halen gençken tedaviye izin verecektir. Uyuşturucu kullananlar tedaviye ne kadar erken girerse, başarı olasılığı o kadar fazladır. Okulda uyuşturucu testi programları tedaviye yöneliktir. Olumlu testi yapan öğrenciler tipik olarak cezai kovuşturma yapmak yerine uyuşturucu tedavisine yönlendirilir.

Vale ve Otopark Çalışanları Görevlileri İçin Uyuşturucu Testi

Ülkemizde artık otopark çalışanlarına ve vale hizmeti verenlere ve çalışanlara uyuşturucu testi yapma /yaptırma zorunluluğu getirilmiştir ve belli süre aralıklarında periyodik uyuşturucu tarama testi yaptırmak zorunludur.

Test Türleri

“İlaç testi” terimi, bir ilaç veya ilaç yan ürününün varlığını tespit etmek için biyolojik bir numuneyi analiz etmek için kimyasal teknolojinin kullanılması anlamına gelir. Günümüzde kullanılan en yaygın örnekler idrar ve kandır, ancak saç, ter ve tükürük örnekleri daha popüler hale gelmektedir. Alkol için en sık kullanılan teknik nefes analizidir.

Kan. İlaçlar kanda tanımlanabilir. Ancak kanı örnek olarak kullanmak problem yaratabilir. Örneğin, bir kan örneği veya hipodermik bir iğne ile numune almak istilacı ve acı vericidir. Gerekli delinme yarasından enfeksiyon olasılığı vardır. Ek olarak, kan AIDS veya hepatit gibi bir hastalığın kaynağı olabilir. Kan numunelerinin taşınması ve depolanması da zor olabilir (örneğin, soğutma ve özel katkı maddeleri veya koruyucuların kullanılmasını gerektirir). Ayrıca, kan örnekleri çok stabil değildir ve zamanla bozulabilir ve özel önlemler alınmadıkça kullanılamaz hale gelebilir. Son olarak, kan test edilirken, geriye dönük süre veya ilaç kullanımı ile bir ilacın tanımlanabileceği bir numunenin toplanması arasındaki süre, çoğu ilaç için oldukça kısadır.

İdrar. İdrar, yaygın olarak kullanılan yasadışı ilaçları tespit etmek için en sık kullanılan tek örnektir . İdrar numunelerinin kullanımının birçok faydası vardır. Birincisi, toplama işlemi invaziv değildir, çünkü idrar herhangi bir iğne kullanmadan toplanır. İkinci olarak, idrar, kanın aksine, konsantre bir akışkandır, dolayısıyla idrardaki ilaç maddelerinin miktarı kanda bulunan seviyelere kıyasla yüksektir. Üçüncüsü, idrar, hem ilgilenilen ilacın (çoğunlukla ana ilaç olarak adlandırılır) hem de ilaç yan ürünlerinin veya metabolitlerin yüksek konsantrasyonlarını içerecektir.

UYUŞTURUCU İLAÇLAR  VÜCUTTA NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR

İlaç Algılama süresi
metamfetamin 2-3 gün
Amfetamin (metamfetamin metaboliti)
Eroin Dakikalar içinde
Morfin (eroinin metaboliti) Opiates 2-4 gün boyunca pozitif (EIA)
6-Mono-asetil-morfin (MAM) Birkaç saat
Fensiklidin (PCP) 2-3 gün
Kokain Birkaç saat
Benzoilekgonin (kokainin metaboliti) 3–5 gün
9- Tetrahidrokanabinol 1 saat içinde% 90 düşüş (kan)
9- Tetrahidrokanabinoik asit (idrarda esrar metaboliti) Kullanıma bağlı olarak, birkaç gün ila birkaç hafta
benzodiazepinler Yarım ömre bağlı olarak haftadan güne
diazepam 2 hafta
Flunitrazepam (rohypnol) % 0,2 değişmeden atılır
Metadon
Barbitürat (fenobarbital) Son kullanımdan 1-2 hafta sonra
Alkol (etanol) Tepe kan seviyesine bağlı olarak 1,5-12 saat. İdrar tipik olarak 1-2 saat boyunca pozitif olur.
Gama-hidroksibutirat (GHB) 12 saatten az

İdrar numunelerinin kullanılmasındaki en büyük dezavantaj, birçok ilaç için nispeten kısa bir retrospektif süreye sahip olmasıdır. Yaygın suiistimal ilaçları için (marihuana hariç), idrar tahlili geçmiş kırk sekiz saatlik bir “pencere” nin ötesinde kullanılan ilaçları saptamayabilir. Bu esrar kullanıcıları için daha uzun olabilir. Bununla birlikte, kokain, eroin, ecstasy (MDMA) ve diğer suda çözünür ilaçlar gibi ilaçlar çok küçük bir pencereye sahiptir.

İdrar tahlili ile ilgili diğer endişeler, idrar numunelerinin kullanımından kaynaklanan enfeksiyon olasılığı, depolama sorunları (sızıntı, koku vb. Gibi) ve numunenin toplanmasının olası bir itirazı insanların mahremiyetidir. İdrar numunelerinin bir diğer zayıflığı, numuneyi kurcalayarak test sonucunu değiştirme kolaylığıdır. Bir kişi gizlice bazı kimyasalları idrarın içine yerleştirebilir veya bir ilacın varlığını maskelemek için su ile seyreltebilir, hatta kişinin kendi idrarının yerine “temiz” bir numuneyi bile alabilir.

İdrar, tipik olarak immünokimyaya veya ilacın veya ilaç metabolitinin varlığını tespit eden bir test yöntemine dayanan hızlı bir yöntemle analiz edilir. Buna genellikle tarama yöntemi denir. Bu testler çok hızlıdır ve büyük ölçüde otomatik ekipmanla yapılır. Sonuç olarak, tarama yapmanın maliyeti oldukça düşüktür. Bununla birlikte, birçok yasal vakada, pozitif ilaç taraması, daha yavaş ve daha pahalı olan ikinci bir testle onaylanmalıdır.

Saç. Bir kişinin tükettiği ilaçlar, kullanıcının saçına sıkışır. Saçın laboratuarda analizi, eroin, kokain, amfetaminler, fensiklidin, esrar, nikotin ve barbitüratlar dahil olmak üzere çeşitli ilaçların varlığını ortaya çıkarabilir. Saç analizi mahkemeler, şartlı tahliye kurulları ve polis birimleri tarafından geniş çapta kabul görmekte ve son zamanlarda adalet bakanlığı tarafından onaylanmıştır . Ülke çapındaki işverenler, uzun vadeli uyuşturucu kullanımını tespit etmek için bu testi kullanıyor. Aynı zamanda, hamile bir annenin ne zaman bir fetüsü ilaçlara maruz bıraktığını belirlemek ve ilaç kullanımına ilişkin kendi kendine raporları doğrulamak için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Saç analizi, doksan gün boyunca (veya saçın uzunluğuna bağlı olarak) diğer testlerden çok daha uzun bir süre boyunca ilaçların kullanımını rutin olarak gösterebilir. Saç, ayda bir santimetre sabit bir oranda büyüdüğü için, saç tellerinin analizi ilacın maruz kalma süresini belirli bir hafta kadar kısa bir sürede belirleyebilir.

Saç analizi, birkaç nedenden dolayı tartışmalıdır. Bazıları, diğer testlere kıyasla saç testlerinin, test süresinden çok daha ileride uyuşturucu kullanımını algılayabildiğinden, gizliliğin daha fazla önemli olduğunu görüyor. Ayrıca saç analizi konusunda teknik tartışmalar oldu. Örneğin, renklendirme ve saç boyası, saç bakımı gibi çeşitli saç tedavilerinin bazı ilaçları çıkarması olasılığı vardır. Bununla birlikte, araştırmalar, genel olarak tespit edilebilir ilaç izlerinin, tedavilere ve kuvvetli yıkamalara rağmen saçta kaldığını göstermiştir.

Tartışmalı bir başka alan, bir ilacın fiili, doğrudan kullanımı yerine, ortamdaki malzemelerle saçların kirlenme olasılığı olmuştur. Bu pasif kirlenme olarak bilinir. Saç analizi bir ilaca maruz kalma gösterebilir, ancak bunun gönüllü olarak kullanılması zorunlu değildir. Örneğin, uyuşturucular saça esrar dumanı veya havadaki kokain tozu gibi çevresel etkilerle saç üzerinde biriktirilebilir. Ayrıca, ortamdaki malzemeler aslında küçük miktarlarda solunabilir veya yutulabilir. Pasif kirlenme, genellikle dikkatli yıkama prosedürleri, doğru kullanımı belirtmek için ilaç metabolitlerinin kullanımı ve hem ana ilaç hem de metabolitleri için uygun minimum eşik değerleri ile kontrol edilebilir.

Ter ve tükürük.Son yıllarda, hem ter hem de tükürük ilaç testi için potansiyel örnek olarak kabul edilmiştir. Bu malzemeler genellikle idrarla aynı sınırlamalara sahiptir; ilacın varlığının tespit edilebildiği kısa bir zaman dilimi. Ek olarak, tükürük, uyuşturucu kullanımından hemen sonra toplanırsa, ağızdaki olası artık uyuşturucu miktarından da etkilenir, bu nedenle kan konsantrasyonunun bir tahmincisi olarak iyi çalışmayabilir. Ter testi, şu anda piyasada olan ve uzun süreli bir izleme cihazı olarak kullanılan bir “ter yaması” içine dahil edilmiştir. Kurcalamaya karşı dayanıklı bir yapışkanı olan emici bir ped, bir kişinin vücuduna (tipik olarak üst kol veya üst sırt) yapıştırılmıştır. Bu ped nispeten uzun bir süre boyunca ter emer. Eğer kişi ilaç kullanıyorsa, ter hem ilaçları hem de ilaç metabolitlerini içerecektir,

Bu tekniklerin her ikisi de nispeten yenidir ve henüz yaygın olarak kullanılmamıştır, ancak gelecekte daha belirgin hale gelebilir. Tükürük testi, idrar toplanmasını zorlaştıran ya da istenmeyen kılan durumlarda idrar testine bir alternatif sunabilir. Ter ekleri de saç analizine alternatif olabilir. Bununla birlikte, ter ekleri saç testi ile aynı eleştirilere maruz kalabilir ve ayrıca yıkama ve spora katılmak gibi günlük rutinlerdeki kurcalama, çıkarma veya müdahale konusunda zor olabilir.

Nefes. Nefes testi, kolluk makamları tarafından alkol testi yapmak için yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Test bir Breathalyzer veya diğer nefes analiz makineleri ile yapılabilir. Nefes testleri aslında nefesin bir bileşeni olan su buharındaki alkolün tespitine dayanır. Kan alkol konsantrasyonunu belirlemek için, Breathalyzer, kan plazması alkol konsantrasyonunu tahmin etmek için solunan nefesi ve içindeki su buharını test eder. Bu test popülerdir çünkü ekshale edilen nefesin toplanması elverişlidir ve invaziv değildir, bu da derinin kan veya vücut sıvıları toplamak için delinmediği anlamına gelir.
Breathalyzer hemen elinizde değilse, bazı cihazlar daha sonra analiz için nefes örneğini koruyabilir. Nefes analizindeki hatalara ağızda artık alkolün varlığından kaynaklanabilir. İçtikten hemen sonra, ağızda nefes analiz edildiğinde yapay olarak yüksek konsantrasyonlar verecek kadar alkol buharı vardır. Genellikle bu etki içmeden yirmi dakika sonra kaybolur, ancak kırk beş dakika boyunca yüksek değerler bildirilmiştir.

Test Sonuçlarının Yorumlanması

İlaç testlerinin yorumlanmasında problemler ortaya çıkabilir . İki ortak sorun yanlış negatif ve yanlış pozitif.

Yanlış Negatifler. Bir ilaç mevcut olduğunda ancak tanımlanmadığında yanlış negatif oluşur. Kullanılan test metodu çok yüksek bir tespit limitine sahip olabilir – yani, belirli bir seviyenin altındaki ilaçların varlığını tespit edemez. Örnekteki ilacın mutlak miktarının çok düşük olması da mümkündür. Test cihazlarına uygulanan çeşitli sınırlar vardır. Bunlardan biri algılama sınırı veya cihazın tespit edebileceği en düşük konsantrasyondur. İkincisi, eşik veya kesim değeri veya önceki testlere dayanarak seçilen tespit sınırının üstünde bir değerdir. Eşik değeri, pasif yutma veya kontaminasyon nedeniyle bulunabilecek az miktarda ilacı içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Yanlış negatifler birkaç şekilde önlenebilir. İlk olarak, belirli bir ilacın test edilmesinde, numune sadece ilacın kendisi için değil aynı zamanda metabolitleri için de analiz edilmelidir. Örneğin, eroin kullanımı metabolitinin morfinin varlığı ile belirlenir. Analiz için numune miktarını artırmak veya kimyasallarla işlemden geçirmek laboratuar yöntemlerini daha hassas hale getirebilir.

Yanlış Pozitifler. Bir ilacın var olduğu gösterildiğinde, aslında olmadığında yanlış bir pozitif oluşur. Testte, numunede analizde kullanılan kimyasal maddelere reaksiyonu olan başka bir uyuşturucu ilaç veya madde varsa, yanlış pozitif verebilir. Test edilen ilacın dışındaki maddeler, pozitif reaksiyon verecek bir metabolite sahip olabilir. Örneğin, zaman zaman bir kişi alerji ilaçları kullanıyorsa, amfetaminler için yanlış pozitifler ortaya çıkar. Birincinin sonuçlarını onaylamak için farklı bir teknoloji kullanan ikinci bir test kullanmak yanlış pozitifleri tanımlayabilir.
Diğer ölçütler arasında temiz idrar kaplarının gizlenmesi, idrar için başka sıvılar yerine kullanılmaya çalışılması veya idrarda ilaçların varlığını maskeleyeceği düşünülen maddeler eklenmesi sayılabilir. İlacın ilaçların varlığını örtme girişiminde bulunması, çeşitli maddelerin eklenmesi yaygın bir uygulama olduğundan, birçok laboratuvar idrardaki bu maddeleri rutin olarak test eder.

Laboratuvarlarımızda bu tür testin güvenilirliğini etkileyebilecek hileler olmaması için numune verme odasına , çanta yada mont kaban gibi kıyafetlerle almıyoruz. Gerekirse numune verme odasına girmeden önce kişinin cinsiyetine göre bayan ve erkek çalışanlar tarafından üst araması yapılabilir. Numune odasına yanında bir kap sokabilme koşullarına izin vermiyoruz, idrar numune ısısı ölçülerek vücut sıcaklığı altındaki numuneler hileli kabul edilerek çalışılmamaktadır.

Uyuşturucu İlaç Testinde Etik

Uyuşturucu testi etiğini çevreleyen önemli bir tartışma var. Bazı insanlar çoğu veya tüm şekillerde uyuşturucu testine karşı çıkarken, bazıları ise tüm sosyal koşullar altında değilse de uyuşturucu testi bireylerine uygun olduğuna inanmaktadır. Bu iki grup arasındaki en büyük anlaşmazlık noktaları mahremiyet, bozulma ve yasadışılık meseleleridir. Uyuşturucu testine karşı çıkanlar, uyuşturucu kullanımını yalnızca uyuşturucu kullanmayı seçen kişiyi içeren özel bir davranış olarak görüyorlar. Bu insanlar uyuşturucu kullanımının halkın zararına neden olduğuna inanmamaktadır. Uyuşturucu testi , yalnızca ölçülebilir bir zarara veya bir suçun kanıtına cevap olarak yapılması gerektiğine inanıyor. Bu grup, bazen havayolu pilotları veya polis memurları gibi kamu güvenliğini doğrudan etkileyen belirli mesleklerde sınırlı uyuşturucu testini desteklemektedir.

Yaygın uyuşturucu testini destekleyenler, uyuşturucu kullanımının kendi içinde yasadışı olmanın yanı sıra topluma zararlı bir faaliyet olduğunu savunuyorlar. Bu nedenle, taraftarlar, gizlilik hakkının zorlayıcı bir argüman olmadığını, çünkü mahremiyetin yasadışı davranış savunması olmaması gerektiğini söylüyor. Ek olarak, uyuşturucu kullanıcıları başkalarını riske sokar çünkü iyi karar veremezler veya sarhoşken davranışlarını tam olarak kontrol edemezler. Sonuç olarak, destekçiler, halkın bu davranıştan korunma hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Uyuşturucu testi nerede yaptırabilirim? 

Uyuşturucu tarama testi laboratuvarımızda sadece idrardan ve kandan ,uygun fiyatlara gizlilik prensiplerimiz dahilinde yapılmaktadır.

Saçtan yada tükürük gibi diğer örneklerden test çalışmıyoruz.

Bilgi ve randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 444 7 522