Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

İstanbul Mobil Sağlık – Portör Taraması

“Mobil Portör ve Laboratuar” hizmetimizden faydalanarak zorunlu ya da isteğe bağlı sağlık tarama tetkiklerinizi (portör tetkikleri, kan testleri, aşılar vb.) yaptırabilirsiniz. Bu uygulamayı hem personeliniz için hem de ev hastalarınız için kullanabilirsiniz. Mobil araçlarımızla genel sağlık taramaları (check-up,şeker, tansiyon, kolesterol, göz v.s.) ile müşterilerinize veya potansiyel müşterilerinize yönelik pazarlama ve CRM faaliyetlerinizi etkili bir yol ile gerçekleştirmiş olursunuz. Tüm insanlık için en önemli konunun sağlık olduğu düşünülürse, böyle bir faaliyetin pazarlama gücü ve müşteri memnuniyeti konusundaki önemi göz önünde bulundurulmalıdır.

• Zorunlu ya da isteğe dayalı olarak yapılabilecek sağlık tarama tetkiklerinin yapılması (portör tetkikleri, kan testleri, aşılar vb.)
• Sağlık taramalarının Uzman Doktorlar ve Yardımcı Sağlık Personeli ile yapılması,
• Sosyal Sorumluluk Projelerinin gerçekleştirilmesi,
• Pazarlama – Marka ya da Ürün Yönetimine yönelik CRM faaliyetlerin organizasyonu, Kasasına kurum marka ve logolarının giydirilmesiyle, Checkup veya sağlık tarama organizasyonu .(her şehir ve bölgede)
• En yüksek kalitede ve profesyonellikte yapılan “Mobil Sağlık ve Laboratuar” hizmetinin sağlanması

Göz Muayenesi

Otorefraktometre cihazı ile iş yerlerinde yapılmaktadır.
Uzman Göz Doktoru tarafından detaylı muayeneler gerçekleştirilmektedir.
İşçi sağlığı taramalarının zorunlu göz sağlığı taraması şirketimiz tarafından karşılanabilmektedir.

Akciğer Filmi

Akciğer hastalıklarının, göğüs bölgesinin problemlerinde, kimi kalp rahatsızlıklarında tanı aşamasında önemli bir yer tutan akciğer radyografisi maliyetinin düşük olması, hemen her sağlık kurumunda bulunması ve sonucunun hemen alınabilmesi nedeniyle ilk basamak tanı yöntemleri arasında ilk sıralara kadar yükselmiştir. Genel olarak hastanın ayakta ya da yatar pozisyonda bulunduğu iki durumda çekilebilir. Sadece akciğer filmine bakarak zatürre, bronşit, verem gibi bir çok akciğer hastalığının tanısı konulabilirken, akciğerin yapısal problemleri, kanserler, kalp ile ilgili sorunlar ,omurga anomalisi ile ilgili olarak yalnızca ilk basamaktır. Bu ikinci grup rahatsızlıkların kesin tanıları için ileri tetkikler yapılmalıdır.
Günümüzde gıda ve sıhhi işlerle uğraşan her kuruluş Portör (Hastalık Taşıyıcı) taraması yaptırmak zorundadır.Solunum yoluyla bulaşan hastalıkların tanısı için “Röntgen Filmi” portör taraması için baş parametrelerden birisidir.
Laboratuvarımız Mobil Araçlarla bu hizmeti gerçekleştirmektedir.
Check-up hastalarımız için “Görüntüleme Merkezimizde” röntgen filmi çekimi yapılabilmektedir.

Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi) SFT

SFT ( Spirometre ), solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır. Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin ve akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Bu testler spirometre denilen elektronik cihaz ile yapılır. Solunum fonksiyon testleri, günümüzde elektronik ve bilgisayar teknolojisinin bu alanda kullanılması ile artık cepte dahi taşınılıp hastanın bulunduğu yerde uygulanabilen pratik aletlere dönüşmüştür. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ARAÇLARIMIZDA SAĞLIK TEKNİSYENİMİZ TARAFINDAN YAPILARAK, GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİP RAPORLANMAKTADIR.

Hangi Hallerde Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) Yapılır?

Nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük varlığında,
Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan durumu desteklemek amacıyla,
Göğüse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformasyonların solunuma tesirinin araştırması amacıyla,
Teşhis edilmiş KOAH, kalp yetersizliği,astım ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin izlenmesi amacıyla,
Solunum hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesi yapmak amacıyla,
Akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması amacıyla (Mesela sigara içenler, maden ocağında çalışanlar, çalıştığı iş yerinde zararlı gaz soluyanlar)
Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalara ameliyat öncesi gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere
solunum fonksiyon testleri yapılır .

Odyometri İşitme Testi

Odyometri testleri iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Testler yapılmadan önce dış kulak muayenesi yapılmaktadır. Buşon ve enfeksiyon tespit edilirse bunlar giderildikten sonra test aynı şartlar ve fiyatlarla yapılmaktadır.

Test için uygun ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli odiometristler tarafından yapılmaktadır.

Test sonuçları uzman Kulak Burun Boğaz doktoru tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

Odio Tarama testi sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilir.

Hizmet iş yerlerinde ve Mobil araçlarımız ile sağlanmaktadır.

Aşılama – Bağışıklık

Uzman Doktorlarımızın kontrolünde işinde yetkin sağlık memuru ve hemşirelerce iş yerinde mobil sağlık araçlarımızla uygun soğuk zincir kurallarına uyularak aşı uygulamaları yapılabilmektedir.
Uygulanan Aşılar :

*Tetanoz Aşıları
*Zatürre Aşıları
*Hepatit Aşıları
*Grip Aşıları