Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Patoloji Laboratuvarı

Tıbbi Patoloji Laboratuvarı


Patoloji; hastalıkların doğasını, gelişim basamaklarını, normal dışı durumların gelişimi gibi tüm özelliklerini araştıran ve aynı zamanda bu hastalıkların yol açtığı yapısal ve işlevsel değişiklikleri inceleyen bir bilim dalıdır.
Patoloji laboratuvarımız, makroskopi, rutin histoloji, sitoloji, histokimya, immunhistokimya bölümlerinden oluşmaktadır. Laboratuvar teknik ekipmanları bir gün içinde gelen örneklerin tamamını işleyebilecek kapasitede ve günümüz patoloji uygulamasının gerektirdiği kaliteyi sağlayabilecek düzeydedir.
Patolojik incelemenin konusu olan doku ve hücre örnekleri, gerektiğinde, olağan yöntemlere ek olarak histo(sito)kimya , immunhisto(sito)kimya ve immunfloresan gibi bir kısmı ileri teknoloji gerektiren yardımcı teknikler de kullanılarak güncel bilimsel gelişmelere uygun biçimde incelenmektedir.

Laboratuvarın çeşitli bölümlerinde yapılan işlemler, standart kontrol olguları referans alınarak, incelemenin niteliğine göre, her bir işlem ya da işlem grubu için teknikerler ve sorumlu hekim tarafından kontrol edilmektedir. Pozitif ve/veya negatif standart örneğin uygun sonuçlanmadığı durumlarda, uygunluk sağlanana kadar işlem yenilenmektedir.
Raporlarımız elektronik ortamda saklanmakta ayrıca yazılan raporların ıslak imzalı bir sureti saklanarak aylara ve yıllara göre dosyalanmaktadır. Olgulara ait parafin bloklar ve preparatlar 10 yıldan az olmamak üzere, düzenlenmiş olan arşivde saklanmaktadır. Arşivdeki parafin blok ve preperat istek halinde imza karşılığında hastaya teslim edilmektedir.
Laboratuvar hekimlerinin kendi aralarında çözümleyemedikleri ya da bir başka görüşe gereksinim duyulan olgularda, yurt içinde ya da yurt dışında, konusunda bilimsel olarak önde gelen uzmanlara gönderilmektedir.