Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

CBS- Cystathione Beta Sentaz Gen Mutasyonu Testi

CBS- Cystathione Beta Sentaz Gen Mutasyonu Testi

CBS geni, sistatyonin beta-sentaz adı verilen bir enzim yapmak için talimatlar sağlar. Bu enzim kimyasal bir yolda etki eder ve homosistein ve serin olarak adlandırılan proteinlerin yapı bloğunu (amino asit) sitotiyonin adı verilen bir moleküle dönüştürmek için B6 vitamini kullanmaktan sorumludur. Daha sonra başka bir enzim, sistatiyonini, proteinlerin yapımında kullanılan veya idrarla parçalanan ve atılan amino asit sisteinine dönüştürür. Ek olarak, burada metiyonin dahil diğer amino asitler üretilir.

CBS geninde homosistinüriye neden olan 150’den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Bu mutasyonların çoğu, sistatiyonin beta-sentazındaki tekli amino asitleri değiştirir. En yaygın mutasyon, enzim içindeki 278. pozisyondaki amino asit izolösin için amino asit treoninin yerini alır (Ile278Thr veya I278T olarak yazılır). İrlanda popülasyonunda en sık rastlanan homosistinüri nedeni olan başka bir yaygın mutasyon, amino asit glisinini 307 pozisyonundaki amino asit serini ile değiştirir (Gly307Ser veya G307S olarak yazılmıştır). Bu mutasyonlar, sistatiyonin beta-sentazın normal fonksiyonunu bozar. Sonuç olarak, homosistein ve diğer potansiyel olarak toksik bileşikler kanda birikir ve homosistein idrarla atılır. Araştırmacılar aşırı homosisteinin, homosistinüri belirti ve semptomlarına nasıl yol açtığını belirlemedi.

Down sendromu, aşırı miktarda sistatiyonin beta sentaz (CBS) ve kanda düşük bir homosistein seviyesiyle karakterize tıbbi bir durumdur. Sistatiyonin beta sentaz aşırı ekspresyonunun bu hastalıkta majör suçlu olabileceği (GabaA ve Dyrk1a’nın işlevsizliği ile birlikte) olduğu iddia edilmiştir. Down sendromu fenotipi, Hiperhomosisteineminin zıttıdır (aşağıda tarif edilmiştir). CBS’nin farmakolojik inhibitörleri Jerome Lejeune Vakfı (Kasım 2011) ve denemeler (hayvanlar ve insanlar planlanmaktadır) tarafından patentlenmiştir.

Hiperhomosisteinemi, kanda anormal derecede yüksek düzeyde homosisteinle karakterize tıbbi bir durumdur. CBS’deki mutasyonlar kalıtsal hiperhomosisteineminin en sık rastlanan nedenidir. MTHFR, MTR ve MTRR / MS enzim yollarını etkileyen genetik bozukluklar da yüksek homosistein seviyelerine katkıda bulunabilir. CBS’de doğuştan gelen hatalar, kardiyovasküler sistemde erken ve agresif arter hastalığına yol açan komplikasyonlarla hiperhomosisteinemiye neden olur. Hiperhomosisteinemi ayrıca oküler, merkezi sinir ve iskelet gibi üç ana organ sistemini de etkiler. [9]

CBS eksikliğine bağlı homosistinüri, özel bir hiperhomosisteinemi türüdür. Genel olarak çocukluk döneminde tanı konulan nadir, kalıtsal resesif otozomal bir hastalıktır. Toplam 131 farklı homosistinüriye neden olan mutasyon tanımlanmıştır. CBS alanlarındaki mutasyonların ortak bir işlevsel özelliği, mutasyonların adoMet tarafından aktivasyonu ortadan kaldırması ya da kuvvetle azaltmasıdır. Homosistinüri için özel bir tedavi bulunamamıştır; Bununla birlikte, birçok insan, CBS kofaktörü olan yüksek doz B6 vitamini kullanılarak tedavi edilir.

CBS enzim ekspresyonunu kontrol eden genler, bu geni etkileyen SNP’lerden (tek mutasyon olarak bilinen tek nükleotid polimorfizmleri) birine sahip kişilerde% 100 verimlilikte çalışmayabilir. Bilinen varyantlar arasında A360A, C699T, I278T, N212N ve T42N SNP’ler (diğerlerinin yanı sıra) bulunmaktadır. Enzimin etkinliği üzerinde çeşitli etkileri olan bu SNP’ler, standart DNA test yöntemleri ile tespit edilebilir.

CBS- Sistatyonin Beta Sentaz Gen Mutasyonu Testi Gen Mutasyonu Testi İstanbul Laboratuvarları’nda SGK’lılara indirimli olarak yapılmaktadır. Şişli ve Acıbadem şubelerimizde yaptırabilirsiniz. 4447522