Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Test Fiyatları 2021

TTB Tahlil Test Fiyatları – HUV 2021

IŞLEM ADI FIYAT -TL
*DNA, İzolasyon, kan* 210.27
*Kromozom analizi (Amniyon sıvısı) 2102.7
17-Ketosteroid (24 saatlik İdrar) 105.135
17-OH Progesteron (60 dak.)(Serum) 105.135
17-OH Progesteron (90 dak.) (Serum) 105.135
17-OH Progesteron (Serum) 105.135
24 saatlik idrarda protein 84.108
25-Hidroksi Vitamin D3 (Serum) 210.27
5-Hidroksi İndol Asetik Asit (5-HIAA) (İdrar) 105.135
5-Nükleotidaz (Serum) 84.108
ACTH (Adrenokortikotropik Hormon, Kortikotropin) (EDTA lı Plazma) 161.207
ADA (Adenozin Deaminaz) (Mayi) 105.135
ADA (Adenozin Deaminaz) (Serum) 105.135
Adefovir Direnç Mutasyonları PCR + Sekans analizi 1051.35
Adenovirus Antijeni (Gaita) 112.144
Akondroplazi/Hipokondraplazi (G1138A/G1138C) 9984.3906
Aktif Vitamin B12 (Serum) 245.315
ALA (İdrar) 105.135
Albumin ( Mayi) 21.027
Albumin (BOS) 63.081
Albumin (Serum) 21.027
Aldolaz (Serum) 63.081
Aldosteron (İdrar) 161.207
Aldosteron (Serum) 161.207
Alfa-1 Antitripsin (Serum) 161.207
Alfa-2 Makroglobulin (Serum) 126.162
Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum) 140.18
Alfa-Fetoprotein MoM (AFP MoM ) (Serum) 140.18
Alfa-HBDH (Serum) 63.081
Alkalen Fosfataz (ALP) (Serum) 35.045
Alkalen Fosfataz (Kemiğe Spesifik)(Serum) 98.126
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri (Serum) 245.315
ALT (SGPT)(Serum) 35.045
AMA-M2 420.54
Amfetamin (İdrarda) 105.135
AMH (Anti-Mullerian Hormon)(Serum) 210.27
Amilaz (24 saatlik İdrar) 35.045
Amilaz (Serum) 35.045
Amip Antijeni (Entamoeba histolytica) (Dışkı) 112.144
Amniotik mayii kültürü 1051.35
Amonyak (Plazma) 70.09
Anaerobik Bakteri Kültürü 126.162
Analiz, 20 hücre 175.225
Analiz, fetal doku 490.63
Analiz, PCR (2 primer) 420.54
ANCA (Serum) 140.18
Androstenedion (Serum) 140.18
Angiotensin Converting Enzyme (ACE)(Serum) 210.27
Angiotensin-II (EDTA lı Plazma) 161.207
Anti fosfatidilserin IgA 140.18
Anti fosfatidilserin IgG 140.18
Anti fosfatidilserin IgM 140.18
Anti skin antikor 161.207
Anti-Adrenal Antikoru 175.225
Anti-beta-2 glikoprotein 1 IgA 154.198
Anti-beta-2 glikoprotein 1 IgG 154.198
Anti-beta-2 glikoprotein 1 IgM 154.198
Antibiyogram 56.072
Anti-ds DNA (Serum) 126.162
Anti-Endomisyum Antikor (IgA) (Serum) 126.162
Anti-Endomisyum Antikor (IgG) (Serum) 126.162
Anti-Gliadin Antikor IgA (Serum) 126.162
Anti-Gliadin Antikor IgG (Serum) 126.162
Anti-Glomerular Bazal Membran IgG (Serum) 140.18
Anti-Glomerular Bazal Membran IgM (Serum) 140.18
Anti-HAV IgG (Serum) 105.135
Anti-HAV IgM (Serum) 105.135
Anti-HBc IgG (Serum) 105.135
Anti-HBc IgM (Serum) 105.135
Anti-HBe (Serum) 105.135
Anti-HBs (Serum) 84.108
Anti-HCV (Serum) 140.18
Anti-HDV (Delta) (Serum) 140.18
Anti-HDV (Delta) IgG (Serum) 140.18
Anti-HDV (Delta) IgM (Serum) 140.18
Anti-HEV IgG (Serum) 140.18
Anti-HEV IgM (Serum) 140.18
Anti-HIV 1+2 (Serum) 140.18
Anti-HIV1+2 ve p24 Antijeni (Serum) 210.27
Anti-Jo-1 (Serum) 140.18
Anti-Kardiyolipin IgG (ACA IgG) (Serum) 140.18
Anti-Kardiyolipin IgM (ACA IgM) (Serum) 140.18
Anti-Mitokondrial Antikor (AMA) (Serum) 140.18
Anti-Mitokondrial Antikor Tip M-2(AMA-M2) (Serum) 210.27
Anti-Nükleer Antikor (ANA) (ELISA) (Serum) 126.162
Anti-Nükleer Antikor (ANA) (İFA) (Serum) 140.18
Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil (Geniş Paneli)(Serum) 700.9
Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil 25 (25 farklı antikor)(Serum) 1121.44
Anti-Nükleer Antikor (ANA) Profil 8 (8 farklı antikor)(Serum) 420.54
Anti-Pariyetal Hücre Antikoru (Serum) 140.18
Anti-RNP Antikorları (Serum) 140.18
Anti-Sm (Sm Antikoru) (Serum) 161.207
Anti-Sperm Antikoru (ASA) (Serum) 140.18
Anti-SSA (Anti-Ro) (Serum) 140.18
Anti-SSB (Anti-La) (Serum) 140.18
Antistreptolizin O(ASO)Kantitatif(Serum) 63.081
Anti-Thyroglobulin (ATAb) (Serum) 126.162
Anti-Thyroglobulin (Serum) 126.162
Antitrombin III Aktivite (Plazma) 140.18
Antitrombin III Antijen (Plazma) 140.18
Apolipoprotein A 1(Serum) 70.09
Apolipoprotein B (Serum) 70.09
aPTT(Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)(Plazma) 49.063
ARB Aranması 28.036
Arsenik (Serum) 210.27
Asetaminofen (Parasetamol) 140.18
Asetil Salisilik Asit (Salisilat)(Serum) 49.063
Asetoasetikasit (İdrar) 35.045
Aseton (İdrar) 35.045
Asit Fosfataz (Serum) 49.063
Aspergillus (Galactomannan)Antijen (Serum) 196.252
Aspergillus fumigatus IgG 175.225
Aspergillus fumigatus IgM 175.225
AST (SGOT)(Serum) 35.045
Astrovirus Antijeni (Dışkıda) 196.252
Bakır (24 saatlik İdrar) 70.09
Bakır (Serum) 70.09
Balgam Kültürü 56.072
Balgamda Eozinofil Aranması 28.036
Barbitürat (İdrar) 105.135
Bence – Jones Proteini (İdrar) 49.063
Benzodiazepin (İdrar) 140.18
BETA LİPOPROTEİN 140.18
Beta-2 Mikroglobulin (BOS) 105.135
Beta-2 Mikroglobulin (İdrar) 105.135
Beta-2 Mikroglobulin (Serum) 105.135
Beta-hCG (Serum) 105.135
Bikarbonat (HCO3)(Plazma) 35.045
Bilirubin (Direkt) (Serum) 21.027
Bilirubin (İndirekt) (Serum) 21.027
Bilirubin (Total) (Serum) 21.027
Biotinidaz aktivitesi 49.063
Blastomyces Antikor 140.18
Boğaz Kültürü 56.072
Boğmaca Kültürü 119.153
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG (BOS) 140.18
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG (Serum) 140.18
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM (BOS) 140.18
Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM (Serum) 140.18
BOS Kültürü 70.09
Böbrek Taşı Analizi 49.063
Brucella (Rose Bengal) Screening 42.054
Brucella Aglütinasyonu (Coombs lu Wrigth) 70.09
Brucella Aglütinasyonu (Wright Testi) 63.081
Brucella IgA (Serum) 126.162
Brucella IgG (BOS) 126.162
Brucella IgG (Serum) 126.162
Brucella IgM (BOS) 126.162
Brucella IgM (Serum) 126.162
BUN (Kan Üre Azotu) 28.036
Burun Sürüntü Kültürü 56.072
C Reaktif Protein (CRP)Kantitatif (Serum) 63.081
CA 125 (Serum) 161.207
CA 15-3 (Serum) 161.207
CA 19-9 (Serum) 161.207
CA 72-4 (Serum) 161.207
Calprotectin 175.225
Camphylobacter Antijeni (Gaita) 175.225
Camphylobacter Kültürü 70.09
C-ANCA (PR3) (Serum) 140.18
Candida Antikor 105.135
Candida Aranması (Materyalde) 70.09
Candida Kültürü 70.09
Carcino Embriyojenik Antijen (CEA) (Serum) 140.18
CenpB 420.54
Chlamydia Antijeni (Materyalde) 140.18
Chlamydia kültürü 70.09
Chlamydia pneumoniae IgA (Serum) 126.162
Chlamydia pneumoniae IgG (Serum) 126.162
Chlamydia trachomatis IgA (Serum) 126.162
Chlamydia trachomatis IgG (Serum) 126.162
Clostridium difficile Toksin A Antijeni 175.225
Clostridium difficile Toksin A ve B Antijeni (Gaita) 175.225
CMA (Heart Muscle Antikor) 175.225
CMV IgG Ab (Sitomegalovirus IgG) (Serum) 112.144
CMV IgM Ab (Sitomegalovirus IgM) (Serum) 112.144
CMV IgG Avidite (Sitomegalovirus IgG Avidite)(Serum) 140.18
Coccidioides Antikor 140.18
C-Peptide (Serum) 105.135
C-Peptide(TOKLUK) (Serum) 105.135
CRP (hassas) 84.108
Cryptococcus Antijen 70.09
Çinko (Serum) 70.09
Dansite 21.027
D-Dimer (Plazma) 140.18
Demir (Serum) 56.072
Demir Bağlama Kapasitesi (DBK)(Serum) 84.108
Deri Yara Kültürü 56.072
DHEA-SO4 (Serum) 140.18
Dışkı Kültürü 56.072
Dışkıda Gizli Kan ( İmmunolojik yöntem) 28.036
Dışkıda Hazım 49.063
Digoksin (Serum) 105.135
Dihidrotestosteron (DHT)(Serum) 210.27
Direk Mikroskobisi 28.036
Direkt Coombs (Kolon Aglutinasyon) 35.045
DNA dizi analizi 700.9
DOWN S. Dörtlü Tarama Testi (İnhibin A + Free E3 + hCG + AFP) 280.36
DOWN S. IntegreTest (F.Beta hCG + PAPP-A + İnhibin A + Free E3 + hCG + AFP) 420.54
DOWN S. İkili Tarama Testi (F.Beta hCG + PAPP-A) 231.297
DOWN S. Üçlü Tarama Testi (E3 + hCG + AFP) 210.27
ds-DNA 420.54
EBV- Early Antigen IgG(EBV-EA IgG) (Serum) 140.18
EBV-EBNA IgG (Serum) 112.144
EBV-EBNA IgM (Serum) 112.144
EBV-VCA IgG Antikoru (Serum) 112.144
EBV-VCA IgM Antikoru (Serum) 112.144
Echinococcus (Kist Hidatik) Hemaglütinasyon Testi 84.108
Echinococcus (Kist Hidatik) IgG (Serum) 154.198
ENA Profili (Geniş Panel) (Serum) 420.54
ENA Profili 8 (8 farklı antikor) (Serum) 420.54
ENA Screen (Serum) 175.225
Entamoeba histolytica antikor (İHA) 126.162
Eozinofil Sayımı (Total) 28.036
Epinefrin (Adrenalin) (İdrar) 140.18
Epinefrin (Adrenalin) (Plazma) 140.18
Eritrofolat 105.135
Eritropoetin (Serum) 161.207
Eritrosit sayımı 21.027
Estradiol (E2) (Serum) 140.18
Ethanol (Serum) 105.135
Faktör IV (İyonize Kalsiyum) 63.081
FANA (Serum) 140.18
Fenil Ketonüri 105.135
Fenitoin (Difenilhidantoin,Epdantoin) (Serum) 105.135
Fenobarbital (Luminal) (Serum) 140.18
Fenol (İdrar) 105.135
Ferritin (Serum) 105.135
Fibrin Yıkım Ürünleri (FDP)(Plazma) 210.27
Fibrinojen (Faktör I)(Plazma) 63.081
Fibronektin ( Plazma ) 140.18
Folik Asit (Serum) 105.135
Formül Lökosit 42.054
Fosfor (24 saatlik İdrar) 28.036
Fosfor (Serum) 28.036
Free Beta-hCG 105.135
Free Estriol (Serum) 140.18
Free PSA (Serum) 140.18
Free T3 (Serum) 91.117
Free T4 (Serum) 91.117
Free Testosteron (Serum) 140.18
Fronkül Kültürü 70.09
Fruktoz (Sperm) 70.09
Fruktozamin (Serum) 70.09
FSH (Follikül Stimülan Hormon) (Serum) 105.135
Gaitada Parazit (Selofan Band ile) 28.036
Gaitada Parazit Aranması 28.036
Gaitada Redüktan Madde 28.036
Gaitada Sterkobilinojen 42.054
Gaitanın Mikroskobik İncelenmesi 28.036
Gamma GT (GGT) (Serum) 49.063
GastroPanel Test (Pepsinojen I, Pepsinojen II, Gastrin-17, H. pilori antikorları) 1121.44
Genetik Danışmanlık 210.27
GH (120 dak) (Serum) 161.207
GH (30. dak.) (Serum) 161.207
GH (45. dak.) (Serum) 161.207
GH (60. dak.) (Serum) 161.207
GH (90. dak.) (Serum) 161.207
Giardia Antijeni (Gaita) 175.225
Globulin (Serum) 21.027
Glukagon 210.27
Glukoz (Açlık) (Serum) 21.027
Glukoz (BOS) 21.027
Glukoz (mayi) 21.027
Glukoz (Tokluk) (Serum) 21.027
Glukoz Tokluk ( 15. dk) (Serum ) 21.027
Glukoz Tokluk ( 30. dk) (Serum ) 21.027
Glukoz Tokluk ( 60. dk) (Serum) 21.027
Glukoz Tokluk ( 90. dk) (Serum ) 21.027
Glukoz Tokluk (120. dk) (Serum) 21.027
Glukoz Tokluk (180. dk) (Serum ) 21.027
Glukoz Tokluk (240. dk) (Serum ) 21.027
Glukoz Tolerans Testi (5 saat) (Serum) 105.135
Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PDH) (EDTA lı Kan) 140.18
Göz (Konjoktiva) Kültürü 56.072
Gram Boyalı Preparat 56.072
Gram Boyalı Preparat 56.072
Gram Boyalı Preparat 56.072
Gram Boyalı Preparat 56.072
Gram Boyalı Preparat 28.036
Growth Hormon (GH) (Serum) 161.207
Gruber-Widal Aglutinasyonu 168.216
H. Prolaktin (Serum) 105.135
H. pylori C-14 Üre Nefes Testi 245.315
Hamileler için 50 gr.Glukoz Yükleme Testi 21.027
Haptoglobin (Serum) 84.108
HbA1C (Glukohemoglobin)(EDTA lı Kan) 126.162
HBe Ag (Serum) 105.135
HBsAg (Serum) 84.108
HBsAg konfirmasyon (Doğrulama) (Serum) 266.342
hCG (Serum) 105.135
HCV konfirmasyon (Doğrulama) Testi (Serum) 266.342
HDL – Kolesterol (Serum) 42.054
HE4 (Human Epididymis Protein 4) 280.36
HE4+CA 125 385.495
Helicobacter pylori Antijeni (HpSA) (Gaita) 161.207
Helicobacter pylori Antikoru IgG (Serum) 140.18
Helicobacter pylori DNA PCR 876.125
Hematokrit 21.027
Hemoglobin 21.027
Hemoglobin A-2 (HbA2) 140.18
Hemoglobin Elektroforezi (EDTA lı Kan) 140.18
Hemogram (18 Parametre) 91.117
Hemogram (22 Parametre) 91.117
Hemogram (24 Parametre) 91.117
Heparin 210.27
H-FABP (kardiyak yağ asidi bağlayıcı protein) 266.342
Hidroksiprolin (24 saatlik İdrar) 140.18
Histamin 203.261
Histone 420.54
Histoplasma Antijen 210.27
Histoplasma Antikor 105.135
Homogentisik Asit 126.162
Homosistein 140.18
HSV – I IgG (BOS) 112.144
HSV – I IgG (Serum) 112.144
HSV – I IgM (BOS) 112.144
HSV – I IgM (Serum) 112.144
HSV – II IgG (BOS) 112.144
HSV – II IgG (Serum) 112.144
HSV – II IgM (BOS) 112.144
HSV – II IgM (Serum) 112.144
Hücre Sayımı (Sıvılarda) 21.027
IgA (BOS) 70.09
IgA (Serum) 70.09
IgE (Serum) 105.135
IGFBP-3 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein-3) (Serum) 175.225
IgG (BOS) 70.09
IgG (Serum) 70.09
IgG 1 (Serum) 105.135
IgG 2 (Serum) 105.135
IgG 3 (Serum) 105.135
IgG 4 (Serum) 105.135
IgG İndex 105.135
IgM (BOS) 70.09
IgM (Serum) 70.09
ImmunoCyt Mesane Kanser Antijenleri IFA Testi (Mesane Kanseri) 1016.305
Influenza A+B Antijeni 175.225
İdrar Kültürü 56.072
İdrarda Glukoz 21.027
İdrarda hCG 28.036
İdrarda Protein (Spot idrar) 42.054
İdrarda Redüktan Madde 35.045
İmmünelektroforez (İmmunfiksasyon) (Serum) 350.45
İndirekt Coombs (Kolon Aglutinasyonu) 70.09
İnhibin A (Serum) 140.18
İnhibin B (Serum) 315.405
İnsulin ( 30. dk) (Serum) 105.135
İnsulin ( 60. dk) (Serum) 105.135
İnsulin ( 90. dk) (Serum) 105.135
İnsulin (120. dk) (Serum) 105.135
İnsulin (180. dk) (Serum) 105.135
İnsulin (240. dk) (Serum) 105.135
İnsulin (Açlık) (Serum) 105.135
İnsulin (Tokluk)(Serum) 105.135
İnsulin Direnci (HOMA-IR) (Serum) 140.18
İnterleukin-6 210.27
İzolasyon,amnion sıvısı 315.405
Jo-1 420.54
Kabakulak (Mumps) IgG (Serum) 126.162
Kabakulak (Mumps) IgM (Serum) 126.162
Kalsitonin (Serum) 161.207
Kalsiyum (24 saatlik İdrar) 42.054
Kalsiyum (serum) 42.054
Kalsiyum (spot idrar) 42.054
Kalsiyum/Kreatinin oranı 70.09
Kan Grubu 28.036
Kan Kültürü 56.072
Kan Kültürü (Pediatrik) 56.072
Kanama Zamanı 21.027
Kandida Kültürü 70.09
Karbamazepin (Tegretol) (Serum) 140.18
Karboksihemoglobin (EDTA lı Kan) 70.09
Klor (BOS) 28.036
Klor (İdrar) 28.036
Klor (mayi) 28.036
Klor (Serum) 28.036
Kokain (İdrarda) 105.135
Kompleman C3 (Serum) 70.09
Kompleman C4 (Serum) 70.09
KONSÜLTASYON 252.324
Koproporfirin (İdrar) 105.135
Kortizol (60. dak) (Serum) 140.18
Kortizol (Serbest)(İdrar) 126.162
Kortizol (Serum) 140.18
Kortizol (Tükürük) 140.18
Kreatin Kinaz (CPK, CK) (Serum) 63.081
Kreatin Kinaz MB İzoenzim (CK-MB) (Serum) 84.108
Kreatinin (24 saatlik İdrar) 28.036
Kreatinin (Serum) 28.036
Kreatinin (Spot idrar) 28.036
Kreatinin Klerensi 63.081
Kriyofibrinojen (Plazma) 28.036
Kriyoglobulin (Serum) 28.036
Kro, bantlama, C, HRB, Nor, Q 280.36
Kromozom, bantlama, GTG 280.36
Ku 420.54
Kulak Akıntısı Kültürü 56.072
Kurşun düzeyi (AAS) 210.27
Kurşun Düzeyi (İdrar) 210.27
Kültür + Antibiyogram 112.144
Kültür Sonucu 56.072
Kültür Sonucu 56.072
Kültür Sonucu 56.072
Kültür sonucu 56.072
Laktik Asit (Laktat) 70.09
Laktoz Tolerans Testi 315.405
Lamivudine Direnç Mutasyonları 1051.35
LDH (BOS) 63.081
LDH (Mayi) 63.081
LDH (Serum) 63.081
LDH İzoenzim Elektroforezi (Serum) 245.315
LDL – Kolesterol (Serum) 63.081
LE Hücresi Aranması 35.045
Legionella kültürü 70.09
Legionella Pneumophila IgG (1-7) (Serum) 161.207
Legionella Pneumophila IgM (1-7) (Serum) 161.207
Leishmania Antikoru IgG (Serum) 210.27
Leishmania kültürü 105.135
Leptin (Serum) 350.45
Leptospira IgG (Weil Hastalığı Antikoru) 168.216
Leptospira IgM (Weil Hastalığı Antikoru) 168.216
LH (Luteinizan Hormon) (Serum) 105.135
Lipaz (Serum) 63.081
Lipoprotein Elektroforezi 105.135
Lipoprotein a (Lp a) (Serum) 210.27
Listeria Grup Aglütinasyonu 84.108
Lityum (Serum) 84.108
Lökosit (Kan) 21.027
Lökosit (Sıvılarda) 21.027
Lösin amino peptidaz 84.108
Magnezyum (24 saatlik İdrar) 70.09
Magnezyum (Serum) 70.09
Makroprolaktin (Serum) 182.234
Mantar Aranması (Mikroskopik) 28.036
Mantar Kültürü 70.09
Materyal 56.072
Materyal 56.072
Materyal 56.072
Materyal 56.072
Metamphetamine (İdrarda) 84.108
Metanefrin (İdrar) 140.18
Metanefrin (Plazma) 140.18
Methemoglobin (EDTA lı Kan) 70.09
Mi-2 420.54
Mide suyu analizi 70.09
Mikroalbumin ( Spot İdrar) 105.135
Mikroalbumin (24 saatlik idrar) 105.135
Monotest (Monospot Test) 49.063
Morfin-Opiatlar-Eroin (İdrarda) 105.135
Muayene 175.225
Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif) 105.135
Mycoplasma hominis Kültürü 70.09
Mycoplazma pneumoniae IgG Ab (Serum) 140.18
Mycoplazma pneumoniae IgM Ab (Serum) 140.18
Nazal Smear 42.054
Nazofarinks Kültürü 56.072
Neonatal TSH 105.135
Norepinefrin (Plazma) 140.18
Norepinefrin (İdrar) 140.18
Normetanefrin (24 Saatlik İdrar) 140.18
Normetanefrin (Plazma) 140.18
NOT 56.072
NOT 56.072
NOT 56.072
NOT 56.072
NSE (Nöron Spesifik Enolaz)(Serum) 245.315
Nucleosome 420.54
Nükleosom 140.18
Oksalat (24 saatlik İdrar) 140.18
Oksalat (spot idrar) 140.18
Osmolalite (24 Saatlik İdrar) 105.135
Osmolalite (Serum) 105.135
Osmolalite (Spot idrar) 105.135
Osmotik Frajilite Testi 70.09
Osteokalsin (Serum) 210.27
P-ANCA (MPO-ANCA) (Serum) 140.18
Pankreatik Amilaz (Serum) 56.072
PAPP-A 140.18
Paracoccidioides Antikor 140.18
Parathormon (PTH) Intact (Serum) 161.207
Parvovirus B19 DNA Real-Time PCR 876.125
Parvovirüs B-19 IgG Antikor (BOS) 210.27
Parvovirüs B-19 IgG Antikor (Serum) 210.27
Parvovirüs B-19 IgM Antikor (BOS) 210.27
Parvovirüs B-19 IgM Antikor (Serum) 210.27
Paul Bunnel Heterofil Ab testi (Mono Test) 49.063
PCNA 420.54
PCR Multiplex 700.9
PCR, multiplex 700.9
PCR, nested 560.72
Periferik kan kültürü 350.45
Periferik kan kültürü x2 350.45
Periferik Yayma (Hematoloji uzman değerlendirmesi) 140.18
pH (Çeşitli Materyal) 42.054
Pıhtılaşma Zamanı 21.027
Piruvatkinaz (EDTA lı Kan) 105.135
PKU Tarama Testi 105.135
Plasmodium Aranması (Kanda Sıtma Plasmodisi Aranması, Kalın Damla Preparat) 91.117
Plazma Renin Aktivitesi (Angiotensin I) (EDTA lı Plazma) 161.207
Pm-Scl 420.54
PO 420.54
Poliakrilamid jel elektroforezi (1örnek) 280.36
Porfobilinojen 84.108
Potasyum (BOS) 28.036
Potasyum (İdrar) 28.036
Potasyum (mayi) 28.036
Potasyum (Serum) 28.036
Prealbumin (Serum) 105.135
Progesteron (Serum) 105.135
ProGRP 175.225
Prokalsitonin 175.225
Prokollajen 161.207
Prokollajen III (N terminal propeptit) 161.207
Prolaktin (Serum) 105.135
Prostatik Asit Fosfataz (PAP)(Serum) 105.135
Protein (Serum) 42.054
Protein (BOS) 42.054
Protein (Spot idrar) 84.108
Protein C Antijeni (Plazma) 161.207
Protein Elektroforezi (Serum) 105.135
Protein S Antijeni (Plazma) 161.207
Protoporfirin 175.225
Protrombin Zamanı (Plazma) 42.054
PSA Serbest / PSA Total (Serum) 140.18
PSA Total (Prostat Spesifik Antijen Total) (Serum) 140.18
Pseudokolinesteraz (Serum) 42.054
Püy Kültürü 56.072
Rektal Sürüntü Kültürü 56.072
Renin düzeyi (EDTA lı Plazma) 161.207
Retikülosit 56.072
Rivalta Testi 21.027
Romatoid Faktör (RF) IgA (Serum) 140.18
Romatoid Faktör (RF) IgG (Serum) 140.18
Romatoid Faktör (RF) IgM (Serum) 140.18
Romatoid Faktör (RF) Kantitatif (Serum) 63.081
Rotavirüs Antijeni (Gaita) 112.144
RPR (Rapid Plazma Reagin) 70.09
RSV Antijeni 105.135
RSV IgG (BOS) 140.18
RSV IgG (Serum) 140.18
RSV IgM (BOS) 140.18
RSV IgM (Serum) 140.18
Rubella (Kızamıkçık) IgG (Serum) 112.144
Rubella (Kızamıkçık) IgG Avidite (Serum) 140.18
Rubella (Kızamıkçık) IgM (Serum) 112.144
Rubeola (Kızamık) IgG (Serum) 126.162
Rubeola (Kızamık) IgM (Serum) 126.162
Rubeola(Kızamık) IgG (BOS) 126.162
Rubeola(Kızamık) IgM (BOS) 126.162
S100 proteini 140.18
Saflaştırma, PCR (1 örnek) 700.9
Scl 70 420.54
Scl-70 Antikorları (Serum) 140.18
Sedimantasyon Hızı(Sitrat lı Kan) 21.027
Sekanslama, 2 primer 700.9
Serotonin (24 saatlik İdrar) 210.27
Serotonin (Serum) 210.27
Seruloplazmin (Serum) 84.108
SHBG (Serum) 161.207
SHBG (Sex Hormon Binding Globulin)(Serum) 161.207
Sirolimus kan düzeyi tayini 350.45
Sitogenetik, FISH, sentromer, multiprob 1261.62
Sitrat (Sitrik Asit) (24 saatlik İdrar) 70.09
Sitrat (Sitrik Asit) (Spot idrar) 70.09
SkMA IFA (Skeletal Muscle Antikor) 175.225
Small-dense LDL Kolesterol 308.396
SmD1 420.54
Sodyum (BOS) 28.036
Sodyum (İdrar) 28.036
Sodyum (Serum) 28.036
Soğuk Aglutinasyon 63.081
Solunum Fonksiyon Testi 350.45
Sperm Kültürü 56.072
Sperm Kruger Morfolojisi 70.09
Sperm Yıkama(Hazırlama) 315.405
Spermiogram (Konvansiyonel) 140.18
Spermiogram (Nişantaşı) 140.18
Spermiyogram (CASA, Bilgisayarlı Sperm Analizi Yöntemi) 140.18
Spermiyogram+Kruger Morfolojisi 210.27
Spesifik IgE ler (Herbiri) 105.135
Sporothrix Antikor 140.18
SSA/Ro52kD 420.54
SSA/Ro60kD 420.54
SSB/La 420.54
Strep A Antijen Testi 70.09
Strep B Antijen Testi 105.135
Streptokok Grup Tayini 56.072
Su Analizi (Bakteriyolojik su analizi) 56.072
Tam İdrar Tetkiki 28.036
TCA (Trichloroacetic acid) 140.18
TCE (Trikloroetanol) 140.18
Ter Testi 105.135
Ter Testi 105.135
Tetanoz Antikoru IgG (Serum) 140.18
Tetrahydrocannabiol (Esrar) (İdrarda) 84.108
Tg (Tiroglobulin) (Serum) 140.18
Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti-TPO) (Serum) 105.135
Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti-TPO) (Tiroid Mikrozomal) (Serum) 105.135
Toksoplazma IgG (Serum) 112.144
Toksoplazma IgM (Serum) 112.144
Toksoplazma IgG Avidite (Serum) 140.18
Total Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC) (Serum) 84.108
Total Kolesterol (Serum) 28.036
Total T3 (Serum) 91.117
Total T4 (Serum) 91.117
Total Testosteron (Serum) 105.135
TPHA Kantitatif 105.135
Trakeal Aspirat Kültürü 56.072
Transferrin (Serum) 105.135
Transferrin Satürasyon Yüzdesi 140.18
Trichinella spiralis IgG (ELİSA) 210.27
Trichomonas Aranması (Mikroskopik) 70.09
Trichomonas kültürü 105.135
Trigliserid (Serum) 35.045
Trombosit Sayımı 42.054
Troponin-I (Serum) 140.18
Troponin-T (Serum) 140.18
TSH (Tiroid Stimülan Hormon) (Serum) 105.135
TSH Reseptör Antikor (Serum) 175.225
Tüberküloz Kültürü (Löwenstein) 105.135
Tüberküloz Kültürü (MGIT Yöntemi ile) 175.225
U1-snRNP 420.54
Ultra Sensitif TSH (Serum) 105.135
Ureaplasma Kültürü 70.09
Uyuşturucu Paneli Tarama (12 ilaç) (İdrarda) (Metamfetamin, Esrar,Morfin,Kokain,Amfetamin,Benzodiyazepin,Barbiturat,Trisiklik antidepresanlar, Methadone,Fensiklidin,Ekstazi,Synthetic Cannabis ) 245.315
Üre (24 saatlik İdrar) 28.036
Üre (Serum) 28.036
Üre Klerens 42.054
Üretral Akıntı Kültürü 56.072
Ürik Asit (24 saatlik İdrar) 35.045
Ürik Asit (Serum) 35.045
Üropepsinojen 140.18
Üroporfirin (24 saatlik İdrar) 105.135
Vaginal Kültür 56.072
Valproik Asit (Serum) 105.135
Vanilmandelik Asit (VMA) (İdrar) 105.135
VDRL 70.09
Vitamin B12 (Kobalamin) (Serum) 105.135
Vitamin D3 (25 OH VIT D3, Kolekalsiferol)(Serum) 210.27
VLDL – Kolesterol (Serum) 35.045
VRE Kültürü 56.072
VZV (Varicella Zoster virus) IgG (Serum) 140.18
VZV (Varicella Zoster Virus) IgM (Serum) 140.18
Weil-Felix (Riketsiya aglutinasyonu) 49.063
WES Testi ( Tüm Ekzon Dizi Analizi) 2650 EUR
Yara (Lezyon) Kültürü 56.072
Yenidoğan taraması (Tandem MS) 210.27
Yenidoğanda Metabolik Tarama 105.135
Yurtdışı Numune gönderi 20