Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Babalık Testi

Babalık Testi 

İlerleyen yöntemlerle artık anneden numune almadan babalık testi yapılabilmektedir.
İlişki sonrası ortaya çıkan çocukların babalık testi, anneden herhangi bir numune alınmadan, sadece ağız içinden alınan bir mukoza örneğinden,yada boğaz kültürü yaptırdığımız gibi yanak iç kısmından alınan bir sürüntü örneğinden veya kandan tespit edilebilmektedir. Bu yöntemle  16 ve 23 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde; %99.9 ile  %99.999 arasında değişen değerlerde babalık testi yapılabilmektedir.

Babalık dna testi, sadece babadan çocuğa geçmiş dnalar ile belirlenmektedir. Daha fazla kesinlik sağlanması yada şüpheli durumlarda ;babalık testine  anneden alınan örneğinde katılması gerekebilir. Bu durumla pek karşılaşılmadığı için buna gerek kalmamaktadır.Alınan örneğe başka insanların dna sının bulaşma riski olasılıkların da anne örneği de istenebilir.Baba çocuk örneği yeterlidir.
Aynı zamanda testlerin kesinliği örnek maddenin özelliğine göre değişmemektedir. Saç örneği kabul edilmemektedir.

Laboratuvara örnek tesliminden sonra 7 – 10 gün içerisinde test sonuçlanmaktadır.

Babalık testi için  olası anne yada olası babanın yazılı muvafakati/rızası gereklidir !!!!!

Aksi takdirde test yapılamaz. Bu konuyla ilgili YAZILI İZİN FORMU LABORATUVARDAN temin edilebilir.

İstanbul dışındaki  kişiler için örnek -numune çubukları veya kan tüpleri,onam formları  laboratuvar tarafından gönderilerek formlar imzalanıp kimlik fotokopileri eklenip laboratuvara ulaştırabilir.Çıkan sonuçlar kargo yada e-mail yoluyla tarafınıza ulaştırılabilmekte.Müşteriler telefonla laboratuar doktorlarından gerekli yorumu alabilmekte.

İstanbul Genetics Laboratory  Group / Paternity Test 

With the new methods  of  paternity tests can be done without the sample from the mother.  Paternity tests that emerged after the children, without taking any sample from the mother,by taking  the only one in the mouth mucosa specimens, or throat culture swab taken from the inside of the cheek for example, blood  method, 16 DNA markers  can be detected in tests. Values ranging from 99.999% to 99.9% can be made filiation.

In Father-Child DNA test, the only DNA which pasts from father to the child can be detected. In  more suspected cases of certainty; paternity test sample from the mother may need to be attended. This situation is encountered in many cases because this situation is rarely.  In need of the probability of the risk of transmission of  other people’s DNA , mother’s sample can be needed.  father and  children in the sample instance is sufficient. At the same time the accuracy of the tests the sample does not change depending on the nature of matter. Hair sample is not accepted.

After the delivery of the laboratory sample 7 – 10 days , test results are ready.

Written consent of the mother or the father’s is necessary for a paternity test !!!

Otherwise testing can not be done .

WRITTEN PERMISSION FORM on this topic can be obtained from the laboratory.

For the people from outside of İstanbul , sample or blood sample tubes , forms, signed consent forms sent by the laboratory by including photocopies of the identity can be attained to our Laboratory. Laboratory results   is available by phone or via e-mail from the laboratory.Patients  may take the necessary information and comments  about results from the  doctors by phone or via e-mail.

 

Laboratuvarımızda Yapılan Bağlantı Analizleri ve Diğer Arama Kelimeleri

 • Akrabalık testi
 • Babalık test fiyatı
 • Babalık test fiyatları 2017
 • Babalık test sonucu
 • Babalık test şartları
 • Babalık testi
 • Babalık testi fiyatı
 • Babalık testi için gerekenler
 • Babalık testi istanbul
 • Babalık testi kaç lira
 • Babalık testi kaç para
 • Babalık testi mahkeme
 • Babalık testi nasıl yapılır
 • Babalık testi nedir
 • Dna babalık testi
 • Dna testi istanbul
 • istanbul babalık testi fiyatı
 • istanbul babalık testi
 • istanbul babalık testi ücreti
 • istanbul babalık testi yapan yerler
 • Kardeşlik testi
 • Annelik testi
 • Annelik dna testi
 • Analık testi

 

Uzun yıllardan beri DNA analizleri yapan bir laboratuvar olarak babalık testlerinde de uluslararası standartlarda hizmet vermekteyiz. FBI markerları (belirleyicileri) dahil olmak üzere toplam 17 marker ile çalışmakta ve sonuçlarımızı %99.9999 u aşan bir oran ile vermekteyiz.
Bu belirliyeciler ile kişisel DNA profilleri rahatlıkla çizilebilmekte ve analiz yapılmaktadır. Böyle bir DNA profilinin 180 trilyonda bir bulunabileceğini düşünürsek sonuçların ne kadar güvenilir olduğuda açıktır…

 • Baba-Çocuk Babalık Testi
 • Anne Olmadan Babalık Testi

yeni yöntemlerle anneden numune alınmadan babalık testleri yapılabilmektedir. İlişki sonrası ortaya çıkan çocukların babalık testleri, anneden herhangi bir örnek alınmadan, sadece ağız içinden alınan bir mukoza örneğinden ya da boğaz kültürü yaptırdığımız gibi yanak iç kısmından alınan bir sürüntü örneğinden veya kandan tesbit edilebilmekte.