Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Leishmania DNA (PCR) Testi ve Analizi

Leishmania DNA (PCR) Testi ve Analizi

Leishmaniasis Afrika, Asya ve Latin Amerika’da çoğunlukla düşük gelirli popülasyonları etkileyen ihmal edilen tropikal hastalıklar grubuna ait bir hastalıktır. Hastalığın bulaşması, malnutrisyon ve popülasyonun yer değiştirmesi gibi sosyoekonomik faktörlerle güçlü bir şekilde ilişkilidir.. Her yıl 700.000 ila bir milyon yeni vaka kaydedildi, 50.000 ila 90.000 arasında viseral leishmaniasis (VL) ve 20.000 ila 30.000 ölüm kaydedildi. Hastalığın kutanöz formu için (CL), en yaygın olarak, bir milyon vaka yıllık olarak bildirilir. Daha önce tedavi edilmemiş kutanöz lezyonlara geç reaksiyon olarak gelişen ve burun boşluklarını, septumu ve damakayı etkileyebilen bir mukokutanöz (MCL) formu da tanımlanmıştır.Leishmania infantum ‘nın neden olduğu viseral formu ve türlerin mekansal dağılımı ve vektör-parazit etkileşimlerindeki varyasyonla ilgili olarak leishmaniasların kentleşmesi kaydedilmiştir.

Leishmaniasların iletiminin ekolojisi karmaşıktır, dolaşımdaki parazit türlerinin sayısı (20 insanı enfekte ettiği bilinir, halk sağlığı açısından önem taşır), vektörler olarak hareket eden kum sineği türleri (Yeni Dünya’da kanıtlandığı bildirilmiştir) ve memeliler enfekte olmuş. İletim odaklarında rezervuar görevi gören türlerle ilgili bilgi eksikliği bulunmaktadır. Amerika’da hem vahşi hem de yerli memelilerin (kemirgenler, keseliler, primatlar, köpekler, yarasalar ve diğerleri) birçok grubunun parazitlerle enfekte olduğu bulunmuştur.

Vektör türlerinin suç işlemesiyle ilgili olarak, takas gibi türlerin tanımlanması için kullanılan prosedürler, parazit tespiti için moleküler analizleri gerçekleştirmeyi zorlaştırmaktadır. Kan beslenme kaynağı tanımlama yoluyla vektör beslenme alışkanlıklarının oluşturulması da zordur çünkü kan sindirimini önlemek için örneklerin 96 saat içinde işlenmesi gerekir. Bu zorluklar, hastalık ekolojisi perspektifinden önemli zorluklar doğurur, çünkü vektörleri ve memelileri enfekte eden Layşmanya parazit türlerinin tanımlanması, bulaşma döngülerinin tanımlanmasında ve insanlara karşı tehditinde kritik bir adımdır.

2015 yılında, Kolombiya, dünyanın [içinde leishmaniyazlar prevalansının en yüksek kayıt on ülke arasında yer aldı 1 leishmaniasis’in 10743 vaka 2016 yılında rapor edilmiştir ederken,], bunların% 98.3 CL idi [ 7 ]. Leishmaniasis, ülkenin kırsal bölgelerinde yaygın olarak bulunan endemik bir hastalıktır, fakat aynı zamanda kentsel ve kentsel alanlarda da bulunabilir [ 17 , 18].]. VL odakları esas olarak Magdalena Nehri Vadisi ve Karayip kıyılarında tespit edilirken, hastalık ülkede yaygın olarak yayılmaktadır. Önemli bir VL iletim odağı, San Andrés de Sotavento belediyesinde bulunan Córdoba bölümünde yer almaktadır. 2015 ve 2016 yıllarında, Córdoba ülkede her yıl rapor edilen yedi ve beş vakada en yüksek ikinci VL vakasına sahipti. Bununla birlikte, bölgede bildirilen en büyük vaka sayısı CL’ye karşılık gelmektedir ve 2015 yılında 218 vaka kaydedilmiştir ve 2016’da 105’dir. Tierralta’nın konumu bu davaların yarısından fazlasına katkıda bulunmuştur, ancak belediyede ve yerel düzeyde hiçbir yerel iletim bulunmamaktadır. vakalar, Kolombiya Ordusunun askerlerine ormanlık alanlarda gözetleme yapan askerlere ait görünüyor [ 19].]. Bölümde dolaşan parazitler Leishmania braziliensis ve Leishmania panamensis iken, tıbbi önemi olan 15 flebotomin türü bildirilmiştir: Migonemyia migonei, Lutzomyia gomezi, Psychodopygus panamensis,, Pintomyia evans, Micropygomyia cayennensis, Pintomyia rangeliana, Micropygomyia trinidadensis, Evandromyia dubitans, Psathyromyia carpenteri, Pressatia camposi, Pressatia dysponeta, Micropygomyia micropyga, Nyssomyia yuilli yuilli, Micropygomyia atroclavata ve Psathyromyia shannoni. Bölümde meydana gelen yüksek sayıdaki vakaya rağmen, en düşük kum-sineği toplama kayıtlarına sahip bölgelerden biri olarak tanımlanmıştır. Hastalık bulaşma anlayışına katkıda bulunan eko-epidemiyolojik çalışmaların eksikliği, büyük olasılıkla, alan çalışmalarına her zaman meydan okuyan bölgenin siyasi istikrarsızlığı nedeniyle dikkat çekicidir.

Leishmania DNA (PCR) Testi ve Analizini İstanbul Laboratuvarlarında yaptırabilirsiniz.