Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

JCV JC Virüs Testi

JC Virus Testi PCR – John Cunningham Virus Nedir Nasıl Test Edilir?

JC virüsü nedir ve hangi hastalığa neden olur?

Tarihçesi ; 1971 yılında iki progresif multifokal lökodistrofi (PML) hastasında tespit edilmiş ve bu virüse hastaların adları (John Cunningham) verilmiştir. Virüs PML ve bazı nörolojik hastalıklara neden olur.

Bu virüs kesinlikle ilginç bir patojendir, ancak birçok sağlık hizmeti sağlayıcısının aşina olamadığı bir hastalıktır. John Cunningham veya JC virüsü (JCV), birincil enfeksiyondan sonra tonsiller dokusunda, renal tübüler hücrelerde, kemik iliğinde veya beyinde gecikme geçiren, zarfsız, çift sarmallı bir DNA virüsüdür. Seroprevalans çalışmaları, 20 yaşın üzerindeki yetişkinlerin >% 50’sinin maruz kaldığını göstermektedir

Her ne kadar JCV ile enfeksiyon immünokupetent hastalarda tipik olarak hafif veya subklinik olsa da, latent virüsün reaktivasyonu, immün sistemi baskılanmış (AIDS hastaları gibi) veya immün modüle edici tedavi alan hastalarda progresif multifokal lökoensefalopatiye (PML) neden olabilir. PML, beynin beyaz maddesinin ilerleyen demiyelinizasyonu, bilinçsel düşüşe, yürüyüş anormalliklerine ve nöbetlere neden olan ciddi ve çoğu zaman ölümcül, nörolojik bir hastalıktır.

AIDS hastalarında oldukça aktif antiretroviral tedavinin yaygın olarak kullanılması ile PML insidansı önemli ölçüde azalmıştır).
Bununla birlikte, son on yılda, multipl skleroz (MS) veya Crohn hastalığı gibi durumları tedavi etmek için kullanılan immün modülatör ilaçları kullanan kişilerde PML vakaları tanımlanmıştır. Bu, JCV’ye ve bu viral enfeksiyonun teşhisinde kullanılan laboratuvar yöntemlerine olan ilginin artmasına neden olmuştur.

JCV’ yi teşhis etmek için hangi laboratuvar testleri kullanılabilir?

Her ne kadar JCV primer insan hücrelerinden (örneğin embriyonik hücreler) ve periferik kan mononükleer hücrelerinden geri kazanılabilmesine rağmen, JCV tanısı için rutin viral hücre kültürü klinik laboratuvarlarda yaygın olarak yapılmamaktadır. Rutin olarak kullanılan laboratuvar yöntemleri arasında histopatoloji, in situ hibridizasyon (ISH), gerçek zamanlı PCR ve seroloji bulunur.

Seroloji, PML’yi teşhis etmenin invazif olmayan bir yolu mu ?

Bu önemli bir sorudur. Anti-JCV antikorlarını saptamak için tasarlanmış seroloji testleri PML’yi teşhis etmek için kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, yetişkinlerin>% 50’sinin JCV’ye maruz kalması ve bu virüsün IgG sınıfı antikorları için pozitif olmasıdır. Büyük çoğunluğu hiçbir zaman herhangi bir semptom yaşanmamasına rağmen. Başka bir deyişle, pozitif bir serolojik test yalnızca JCV’ye önceden maruz kalmayı gösterir ve virüsün kesin olarak hasta üzerinde bir hastalığa yol açtığını göstermez.

Bununla birlikte, seroloji, natalizumab gibi bazı immün modüle edici tedavileri başlatmadan önce hastaların JCV’ye maruz kalma açısından taranmasında faydalıdır. Son zamanlarda enzim bağlantılı bir immünoassay, araştırmacılar tarafından natalizumab tedavisi alan ya da düşünen MS hastalarını taramak için temizlendi. Bu testin sonuçları, PML’nin geliştirilmesinde risk sınıflandırılmasında yardımcı olarak kullanılır. Basitçe söylemek gerekirse, anti-JCV antikorları için pozitif bir sonuç, natalizumab ile tedavi edilen bireylerde PML’nin olası gelişimi için artan risk olduğunu gösterir. Buna karşılık, olumsuz bir sonuç, bir bireyin JCV’ye maruz kalmadığı ve daha sonra virüse maruz kalmadığı sürece PML geliştirme riski altında olmadığı anlamına gelir.

PML kesin tanısı , PML’den şüpheleniliyorsa hangi test (ler) yapılmalı?

İmmün baskılanmış veya immün modülatör tedavi alan progresif nörolojik semptomları olan hastalarda, serebral gri-beyaz madde birleşiminde yüksek sinyal yoğunluğu gibi PML’nin karakteristik özelliklerini değerlendirmek için bir beyin emarı çekilmelidir. Bu radyolojik özellikler mevcutsa, beyin omurilik sıvısı, doğrulanmış bir JCV real-time PCR testi ile toplanmalı ve test edilmelidir. PCR sonucu pozitif ise, PML tanısı doğrulanır. Bununla birlikte, eğer JCV PCR negatif ise, malignite gibi diğer potansiyel etiyolojiler için tam bir çalışma tamamlanmalıdır. Tüm testlerin sonuçları negatifse, JCV’ye özgü problar kullanarak histopatoloji ve ISH için bir beyin biyopsisi yapılabilir

Çalışma Bilgileri

Laboratuvarımızda JCV testi , serum, bos sıvısı ve idrar örneklerinde çalışılmaktadır.

Çalışma günü Cuma, Sonuç Çarşamba 18:00 de çıkmaktadır.

Hemolizli serum örneği kabul edilmez, Örnek steril bir kaba alınmalıdır.

Oda ısısı 8 saat, 2 – 8 derecede 4-5 gün , dondurulmuş 30 gün örnek saklanabilir.

Açlık tokluk fark etmez.

Yöntem : Kalitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu – PCR

  • JC Virus PCR
  • JCV
  • John Cunningham Virus

Detaylı Bilgi İçin İstanbul Laboratuvarları 447522 (LAB)