Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Anti-MOG Testi

Anti MOG IgG /  MOG (Miyelin Oligodendrosit Glikoprotein)

Anti-MOG antikorları, nöromyelit optik fenotipi olan bir hasta alt grubunda bulunur.

Anti MOG Testi Hakkında :

Miyelin oligodendrosit glikoproteinine (MOG) karşı antikorlar, merkezi sinir sistemi (CNS) inflamatuvar demiyelinizan hastalığı olan ve psikiyatri polikliniğine (NMOSD) sahip bazı çocuk hastalarda tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Avrupa’daki bir NMO / NMOSD kohortunda anti-MOG antikoru olan hastaların sıklığını, klinik özelliklerini ve uzun dönem hastalık seyrini incelemektir.

BULGULAR:

NMO / NMOSD’si olan 48 hasta ve 48 relapsing-remitting multiple sclerosis (RR-MS) hastasından alınan serumlar, anti-aquaporin-4 (AQP4) ve anti-MOG antikorları için hücre esaslı bir test ile test edildi. AQP4-seronegatif NMO / NMOSD olan 4/17 hastada anti-MOG antikorları bulundu, ancak AQP4-seropozitif NMO / NMOSD (n = 31) veya RR-MS hastalarının hiçbirinde (n = 48) bulunmadı. MOG-seropozitif hastalar daha genç yaşta hastalığa yakalanma eğiliminde olup, pediatrik (<18 yaş) hastalık başlangıçlı (MOG +, AQP4 +, MOG- / AQP4-: 2/4, 3/31, 0/13) hastalarda daha yüksek oranda görülmektedir. Hastalık seyri sırasında MOG seropozitif hastalar daha sık olumlu oligoklonal bantlar (OCB) (3/3, 5/29, 1/13) ve beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRI) lezyonları ile sunuldu (2/4, 5/31, 1 / 13). Özellikle,

SONUÇLAR:

MOG-seropozitif hastalar hem NMO’ya (özellikle omurilik ve optik sinirlere yönelik saldırılar) ve optikospinal sunum ile MS’ye (pozitif OCB’ler, beyin lezyonları) benzer klinik özelliklere sahip farklı bir klinik fenotip göstermektedir. Anti-MOG antikorları, AQP4-seronegatif NMO fenotipi olan hastalarda tanısal ve belki prognostik bir araç olabilir ve bu hastalarda test edilmelidir.