Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

ADAMTS Testi ve Analizi

ADAMTS Testi ve Analizi

ADAMTS (trombospondin motifli bir disintegrin ve metaloproteinaz) hem memelilerde hem de omurgasızlarda bulunan bir grup proteazdır. ADAMTS-1 prototipi ilk kez 1997’de tanımlandığından, bu gen ailesini ve kodladıkları proteinleri açıklayan hızla genişleyen bir literatür vardır. İnsan ailesi, ADAMTS’lerle ortak pek çok etki alanı olan ADAMTSL (ADAMTS benzeri) proteinler ile birlikte yeni tanımlanmış bir alt grubun üç üyesi ile birlikte 19 ADAMTS genine sahiptir. ADAMTS’ler, bilinen işlevleri olan hücre dışı, çok bölgeli enzimlerdir: (i) prokollajen N-proteinaz olarak kollajen işlemi; (ii) matrisin klevajı agrekan, versikan ve brevican proteoglikanlan; (iii) anjiyogenezin inhibisyonu; ve (iv) von Willebrand faktörü klivaj proteazı olarak kan pıhtılaşması homoeostazı. Organojenezde, enflamasyonda ve doğurganlıkta rolleri belirgindir.

Son zamanlarda, bazı ADAMTS genlerinin artrit ve çeşitli kanserlerdeki değişmiş ekspresyonu gösterdiği bulunmuştur. Bu derleme, yapısal organizasyonu ve ADAMTS’lerin normal ve patolojik koşullarda fonksiyonel rollerini anlamadaki ilerlemeyi vurgular. Kısaltmalar: ADAM, bir disintegrin ve metalloproteinaz benzeri (veya alternatif olarak, adamalysin); ADAMTS, trombospondin motiflerine sahip bir disintegrin ve metaloproteinaz (veya alternatif olarak, malealysin-trombospondin); ADAMTSL, ADAMTS benzeri; CUB, kompleman alt bileşeni C1r / C1s / embriyonik deniz kestanesi proteini Uegf / kemik morfojenik protein 1; ECM, hücre dışı matris; EDS, Ehlers – Danlos sendromu; GAG, glikozaminoglikan; IGD, interglobüler alan; IL, interlökin; MMP (I), matris metalloproteinaz (inhibitör); PLAC, domain, proteaz ve lacunin alanı; SPC, subtilisin benzeri pro-protein konvertaz; TIMP, metalloproteinazın doku inhibitörü; TS, trombospondin tip I-benzeri; TSP1 / 2, trombospondin 1 ve 2 sırasıyla; TTP, trombotik trombositopenik purpura; VEGF, vasküler endotelyal büyüme faktörü; vWF (CP), von Willebrand faktörü (yarma proteazı)

ADAMTS Testi ve Analizini İstanbul Laboratuvarlarında yaptırabilirsiniz.