Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Chitotriosidase Testi

Chitotriosidase Testi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kitotrizidaz (Kitotriozidaz; kitinaz; lizozomal depo hastalıkları; makrofaj; fagosit) testi laboratuvarımızda SGK lılara uygun fiyatlara yapılmaktadır. Bilgi ve randevu için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 444 7 522

İnsanda kitin bulunmamasına rağmen ilginç olarak bunu parçalayabilen kitinaz enzimleri (kitotriozidaz ve asit memeli kitinaz) vardır. Kitotriozidazın henüz fizyolojik fonksiyonu bilinmemekteyse de, son bulgular bağışıklık yanıtı ve yangısal süreçle ilgili mekanizmalara karıştığını ve ayrıca, kitin içeren patojenlere karşı konakçı savunmasında rol aldığını göstermektedir. Kitotriozidaz enzimi, özel uyarılara cevaben başlıca aktiflenmiş makrofajlardan ve nötrofillerden(fagositlerden) salınır. Artmış serum kitotriozidaz aktivitesinin ana kaynağı aktiflenmiş makrofajlardır. Makrofaj lizozomlarında sfingolipid (örn.Gaucher hastalığı) veya demir(örn. talasemi) birikimi, bu hücrelerin aktivasyonuna yol açarak, onlardan aşırı miktarda kitotriozidaz sentez ve salınımına, ve sonuçta serum kitotriozidaz düzeylerinde artışa neden olur. Benzer olarak, tümör nekrozis faktör-alfa(TNF-alfa), lipopolisakkarid, prolaktin, makrofajlardan; granülosit-makrofaj koloni-uyaran faktör(GM-CSF) ise hem makrofaj hem de nötrofillerden kitotriozidaz salınımını uyarırlar. Serum kitotriozidaz aktivitesi, Gaucher hastalarının hepsinde aşırı artarken (100-1000 kat), diğer lizozomal depo hastalıklarında(örn,GM1-gangliozidoz, Niemann-Pick A ve C, asit lipaz eksikliği) ılımlı artar. Ayrıca sarkoidoz, talasemi, ateroskleroz, nörolojik(örn, Alzheimer, multipl skleroz) ve paraziter hastalıklar(örn, sıtma) gibi patojenezine makrofaj aktivasyonun karıştığı bilinen hastalıklarda da serum kitotriozidaz aktivitesinde ılımlı artışlar bulunmuştur. Günümüzde, serum kitotriozidaz ölçümü, Gaucher hastalığının rutin tanısında ve enzim yerine koyma tedavisinin takibinde dolaylı belirteç olarak kullanılmasının yanı sıra, diğer lizozomal depo hastalıklarının taranmasında, sarkoidozda hastalığın aktivitesinin belirlenmesi ve tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Çoğu toplumda yaklaşık her 20 kişide bir (1/20) kitotriozidaz eksikliği vardır ve bu hastalarda serum kitotriozidaz aktivitesi hiç saptanamaz. Patogenezinde aktiflenmiş makrofaj ve nötrofillerin rol aldığı hastalıklarda yapılacak çalışmalar, kitotriozidazın insanlardaki biyolojik işlevini aydınlatmaya yardımcı olacaktır.

Kitotriozidaz; kitinaz; lizozomal depo hastalıkları; makrofaj; fagosit