Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

VGCC-Kalsiyum Kanal Antikoru

Kalsiyum Kanal Antikor Testi ve Analizi

Bu test Lambert Eaton myastenik sendromlu (küçük hücreli akciğer karsinomu olan veya olmayan) ve yaklaşık% 30’unda ve SCLC’li Serebellar ataksinin yaklaşık% 30’unda pozitif sonuç verir. Kalsiyum kanal antikorları, küçük hücreli akciğer kanserli birkaç vakada düşük titre hariç, myastenik semptomları olmayan hastalarda nadiren bulunur. Bunun nedeni, küçük hücreli akciğer kanserlerinin kalsiyum kanalını ifade etmesidir.

Lambert-Eaton myastenik sendromu (LEMS), asetilkolinin presinaptik salınımını etkileyen otoimmün bir nöromüsküler transmisyon rahatsızlığıdır.1-3 Asetilkolinin, presinaptik salınımını sinir ucunda salgılayan kanallardan salınımı, voltaj kapılı kanallardan kalsiyum akışı ile düzenlenir VGCC). Asetilkolin salınımının bozulması, hastalığın özelliği olan yorgunluk ve kas zayıflığı ile sonuçlanır. Biyofiziksel ve farmakolojik özelliklere bağlı olarak birkaç alt tip kalsiyum kanalı tarif edilmiştir (T, L, N, P). Bunlardan P alt tiplerinin LEMS’de en anlamlı olduğu düşünülmektedir.

LEMS, küçük hücreli akciğer karsinomu (SCLC) ile yüksek oranda ilişkili olan paraneoplastik bir sendromdur. Bu ilişkinin, tümör hücrelerinde bulunan proteinler ve voltaj kapılı kalsiyum kanalı proteinleri arasındaki antijenik benzerlikten kaynaklandığı düşünülmektedir. Klasik LEMS semptomları proksimal kas güçsüzlüğü, yorgunluk, ağız kuruluğu ve iktidarsızlığı içerir. Sunum okübulbulbar güçsüzlüğü ile daha da karmaşık hale geldiğinde, bu semptomlar myastenia gravis (MG) olarak kolayca yanlış anlaşılabilir; Bununla birlikte, VGCC antikorları, MG hastalarının sadece% 5-5’inde pozitif olduğundan, LEMS hastalarının% -95’iyle karşılaştırıldığında, bu antikorların ölçümü, LEMS’nin MG’den ayrılmasında çok faydalıdır.

Kalsiyum Kanal Antikor Testi ve Analizi İstanbul Laboratuvarları’nda SGK’lılara indirimli olarak yapılmaktadır. Şişli ve Acıbadem şubelerimizde yaptırabilirsiniz. 4447522