Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Kan Testi

Gün içerisinde ayırmış olduğunuz kısa bir zamanla aldırmış olduğunuz kanda gelecekte olabileceğiniz hastalıklarınızı, ya da yaşadığınız küçük sorunların sebeplerini bulabilirsiniz. Gut hastalığı, Böbrek yetmezliği, Şeker, Karaciğer fonksiyonlarınızın çalışıp çalışmadığı, Romatizma, Gizli sarılık, Enfeksiyon gibi çok önemli bir çok hastalık kanda saptanabilir ve müdahale edilinebilir.

Hemogram=Kan sayımı: Otomatik makineler tarafından ölçülür. Küçük bir miktarda kanı inceleyerek sonuç bildirir. Alınan sonuçtan, kansızlık durumu (alyuvarlar) , nasıl bir kansızlık olduğunu veya yüksek düzeyde kan yapımı durumu (polisitemi) , iltihabi durumun varlığı (lökosit), lösemi şekli bir hastalığın dolaylı bulguları veya kemik iliği hastalıkları ile ilgili bilgiler (Pansitopeni), pıhtılaşma ile ilgili (trombosit) bilgiler elde edilebilir.

Sedimantasyon: Kanın çökme hızını bildirir. İltihabi durumlar, Romatizmal hastalıklar, Mikrobik durumlar, Kan hastalıklarında ve bazı kanserlerde yüksek çıkar. Aşırı kan yapımında (Polisitemi) düşük oran çıkar.

AST-ALT: Karaciğer fonksiyonlarını bildirir. AST aynı zamanda kalp ve kas hastalıkları olanlarda ayrıca alkol alanlarda da yüksek çıkabilir.

Üre-Bun- Kreatinin: Böbreklerin çalışma seviyesini bildirir. Böbrek yetersizliğinde yüksek oranda çıkar.

Ürik asit: Gut hastalığı ve Böbrek yetersizliğinde yüksek çıkar. Aşırı protein ile beslenenlerde ve doku yıkımı olan kişilerde de yüksek çıkabilir.

GGT-ALP: Safra yolları ve Karaciğer hastalıklarında yüksek çıkar. ALP  ile kemik hastalıkları da tespit edilebilir. Gebelerde ve çocuklarda fizyolojik olarak yüksek bulunur.

HbA1c: Son 2-3 aylık kan şeker ortalamasını bildirir, normal verilerin % 6’yı geçmemesi gerekmektedir.

LDL kolesterol: Zararlı Kolesterol olarak bilinir.

Glukoz: Kan şekerini bildirir.

Kolesterol- Trigliserid: Kandaki yağ oranını tespit edebilir.

HDL kolesterol: Yararlı Kolesterol olarak bilinir.

LDH-CK-CPK=CK MB, Troponin, Myoglobin, AST: Kalp rahatsızlıklarını gösteren belirteçlerdendir.

LDH CPK, AST ayrıca kas hastalıklarında da yükselebilir. LDH aynı zamanda bazı tümörlerde ve kan hastalıklarında da  yüksek çıkabilir.

T protein- Albumin: Kan proteinlerini bildirir.

Lipaz- Amilaz: Pankreas hastalıklarını bildirir.

Na- K- Ca- P- Mg: Kan tuz oranlarını bildirir. Normal değerlerin üzerinde çıkması birçok ciddi hastalığı işaret ediyor olabilir. Fakat çok nadiren yüksek çıkar.

RF-Anti CCP- ANA=FANA, ENA : İltihaplı romatizma tarama testleridir.

Demir- demir bağlama kapasitesi- ferritin: Kan ve depo demiri düzeylerini bildirir.

LDH-CK-CPK=CK MB, Troponin, Myoglobin, AST: Kalp rahatsızlıklarını gösteren belirteçlerdendir.

LDH CPK, AST ayrıca kas hastalıklarında da yükselebilir. LDH aynı zamanda bazı tümörlerde ve kan hastalıklarında da  yüksek çıkabilir.

CRP: Yeni ba gösteren bir infeksiyonun veya inflamasyonun göstergesidir.

PT, PTT, İNR: Kan pıhtılaşma seviyesini bildirir.

ASO: Daha önce geçirilmiş olan mikrobik boğaz iltihabını bildirir. Romatizma testi olarak adlandırılamaz.

FT3, FT4, TSH: Tiroid bezine dair çalışma değerlerini bildirir.

Tiroid antikorları (AntiTPO, AntiTG): Tiroid bezine karşı otoantikor değerlerini araştırır.

HBsAg, AntiHBs: Hepatit B olup olmadığını sorgular.

Anti HCV: Hepatit C olup olmadığını sorgular.